De maanden april en mei zijn we afwezig en kunnen er geen bestellingen uitgeleverd worden.

Horizontaal organiseren - Horizontaal en procesgericht denken, construeren, besturen en samenwerken

Renco Bakker - Teun Hardjono

overzicht

Nu de 21e eeuw echt is begonnen, zien we dat systemen waar we al lang mee werken op dramatische wijze vastlopen: het financieel systeem, de kennis- en informatieuitwisseling, de media, de manier waarop we de wetenschap sturen, en zelfs de manier waarop we de democratie hebben ingericht. Ook op organisatieniveau gaat er veel mis.
 9789013113662 /  Kluwer /  2013 /  1ste editie /  306p. /  hc / 

Horizontaal organiseren - Horizontaal en procesgericht denken, construeren, besturen en samenwerken

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Nu de 21e eeuw echt is begonnen, zien we dat systemen waar we al lang mee werken op dramatische wijze vastlopen: het financieel systeem, de kennis- en informatieuitwisseling, de media, de manier waarop we de wetenschap sturen, en zelfs de manier waarop we de democratie hebben ingericht.

Ook op organisatieniveau gaat er veel mis. In een team weet links vaak niet wat rechts doet, processen sluiten niet op elkaar aan, en de wachttijden zijn langer dan nodig. 'We zijn hier te verkokerd' klinkt het dan, gevolgd door de roep om verbetering van organisatieprestaties en ingrepen in de operationele processen.

Maar dat is volgens de auteurs van dit boek eenvoudiger gezegd dan gedaan: oude bedrijfskundige opvattingen zoals hiërarchie-, specialisatie- en positiedenken staan in de weg. Ook de belonings- en besturingssystemen werken meestal niet mee, om maar niet te spreken over de blinde vlek van veel managers voor het interveniëren in de samenwerking en sociale dynamiek tussen mensen.

Om al deze problemen het hoofd te bieden is dan ook meer nodig dan een simpele set structuur- of procesingrepen. Horizontaal organiseren of procesgericht werken is het devies: tegelijkertijd en in samenhang interveniëren in het denken, construeren, besturen en samenwerken in de organisatie.

Renco Bakker en Teun Hardjono leggen in dit boek verbanden tussen onderwerpen als functiedenken, procesmanagement, kwaliteit en procesgericht werken, Six Sigma, lean management, verkokering, horizontalisering, sociale dynamiek en dienend leiderschap.

Ze laten zien wat procesgericht werken kan opleveren: een gestroomlijnde operatie, goed functionerende procesteams, een geïntegreerde procesarchitectuur, krachtige sociale netwerken en een verantwoorde onderneming.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding 1.1 Structuur van het boek 1.2 Afbakening procesgerichtheid 1.3 Het concept 'horizontaal organiseren' 1.4 Bruikbaarheid van het concept horizontaal organiseren 1.5 Samenvatting

2. Horizontaal denken 2.1 Inleiding 2.2 Tekenen van de tijd 2.4 Het einde van de hiërarchie? 2.5 Horizontaliseringsprocessen

3. Horizontaal construeren 3.1 Inleiding 3.2 Procesmodellering als verschijnsel 3.3 Basisprocesmodellen 3.4 Procesontwerpcriteria 3.5 Geïntegreerd construeren

4. Horizontaal besturen 4.1 Inleiding 4.2 Inspirerende kaders voor procesbesturing 4.3 Het mechanisme van procesbesturing 4.4 Procesbesturing en organisatiestructuur 4.5 Integraal besturen

5. Horizontaal samenwerken 5.1 Inleiding 5.2 Processen gezien als sociale netwerken 5.3 Processen als structuren voor samenwerking 5.4 Processen als velden van menselijke dynamiek 5.5 De mens in de horizontale organisatie

Literatuur

Over de auteurs

Trefwoordenregister