Agressie (inclusief DVD)

Irene Muller-Schoof - Marga Hop

overzicht

Dit boek gaat niet alleen over agressie van anderen, maar er wordt ook uitvoerig stilgestaan bij het agressieve gedrag van zorgverleners zelf. Elk gedrag waardoor iemand zich onveilig of bedreigd voelt, valt in dit boek onder agressie.
 9789013065381 /  Kluwer /  2009 /  1ste editie /  88p. /  pb / 

Agressie (inclusief DVD)

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Dit boek gaat niet alleen over agressie van anderen, maar er wordt ook uitvoerig stilgestaan bij het agressieve gedrag van zorgverleners zelf. Elk gedrag waardoor iemand zich onveilig of bedreigd voelt, valt in dit boek onder agressie.

Het gaat over het ontstaan van agressie, hoe u het kunt voorkomen, hoe u ermee om kunt gaan en hoe u kunt leren van situaties waarin agressie toch een rol speelde. Vier zelfreflectiemodellen worden uitgewerkt aan de hand van casuïstiek. Door de herkenbaarheid van de casuïstiek komen de modellen tot leven en kan de lezer deze toepassen.

 'Agressie' maakt deel uit van de serie 'Zo mooi anders in de zorg'. De serie is geschreven voor iedereen die in de zorg werkt en zijn of haar kennis op het gebied van communicatie en sociale vaardigheden wil bijscholen. Maar de boekjes uit de serie zijn ook bedoeld voor iedereen die het belangrijk en leuk vindt regelmatig over deze onderwerpen te lezen en met elkaar van gedachten te wisselen.

Er valt altijd meer te leren over het omgaan met elkaar, het is een proces dat nooit eindigt. De boekjes in deze serie gaan allemaal over communiceren en omgaan met elkaar. Per deel wordt een onderwerp op een duidelijke en herkenbare manier uitgewerkt, zodat het geen 'zware' kost is om te lezen. Er staan veel voorbeelden uit de praktijk in, waaraan de theorie is gekoppeld. De afbeeldingen in het boek zijn een aanvulling op de tekst en verlevendigen het boek. Verder hoort bij ieder deel een dvd, waarop de situaties uit het boek worden nagespeeld.

Dit is een leerzame manier om de stof nog beter in de praktijk te kunnen toepassen.

Inhoudsopgave De vier vrienden

Inleiding

1. Agressie

2. Agressie en reflectie

3. Reageren op agressie van een ander

4. De motivator en agressie

5. De supporter en agressie

6. De regisseur en agressie

7. De analyticus en agressie

Nabeschouwing

Literatuur

Bijlage 1 Website

Bijlage 2 De serie 'Zo mooi anders in de zorg'

Bijlage 3 DVD Register