Agressie. Praktijkboek voor hulpverleners, begeleiders en leerkrachten

Erik Van Tilburg

overzicht

Agressie is geen eenduidig begrip. Of we bepaald gedrag als agressie ervaren, wordt medebepaald door de maatschappelijke beeldvorming rond agressie, de opvattingen die mensen daarover hebben en de inzichten van de wetenschap. Dit boek handelt hoofdzakelijk over negatieve agressie. Dit zijn alle vormen van gedrag waarmee een individu iemand anders of zichzelf benadeelt.
 9789044114300 /  Garant /  2012 /  1ste editie /  238p. /  pb / 

Agressie. Praktijkboek voor hulpverleners, begeleiders en leerkrachten

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Het gevoel van onveiligheid en angst neemt toe. De eis van de burger naar orde en controle klinkt almaar luider. Bepaalde delicten in incidenten krijgen in de media een hoge spektakelwaarde en spelen zo in op klachten rond agressie. Of agressie de laatste decennia wel degelijk is toegenomen, blijkt nog geen uitgemaakte zaak te zijn, ondanks een veralgemeende indruk dat dit toch het geval is.

Agressie is geen eenduidig begrip. Of we bepaald gedrag als agressie ervaren, wordt medebepaald door de maatschappelijke beeldvorming rond agressie, de opvattingen die mensen daarover hebben en de inzichten van de wetenschap.

Dit boek handelt hoofdzakelijk over negatieve agressie. Dit zijn alle vormen van gedrag waarmee een individu iemand anders of zichzelf benadeelt. Het boek reikt, mede aan de hand van vele casussen, inzichten en ‘oefeningen’ aan om de juiste omgang met agressief gedrag te verbeteren. De voorgestelde opdrachten kunnen individueel en in team worden gemaakt, de schema’s en samenvattingen zijn ideale middelen bij studie en vorming. Gezondheidszorg, (ortho)pedagogische zorg, onderwijs, welzijn, asielwezen, ouderenzorg en vele andere sectoren vinden in dit praktijkboek directe aanknopingspunten, relevante inzichten en informatie.

Uit de inhoud: Visie

– Begripsomschrijving

 – Crisisontwikkelingsmodel

– Preventie en veiligheidsbeleid

– Opvang na een als schokkend, traumatisch ervaren agressie-incident

– Omgaan met agressie vanuit leertheoretisch perspectief

– Interventieprocedure bij het afzonderen of bij verwijdering uit een ruimte

– Zorgverlening tijdens de afzondering

– Toepassing van fixatiemateriaal.

Over de auteur:

 Erik Van Tilburg is stafmedewerker bij de directie van het Psychiatrisch Centrum Sint-Amedeus in Mortsel en vormingsmedewerker bij de Vormingsdienst Guislain in Gent.