Antisociale Jongeren

Jos Peeters

overzicht

Is deze jongere "moeilijk" of is hij regelrecht antisociaal of delinquent geworden? En wat is eigenlijk het verschil? Wat kan nog net door de beugel en wat helemaal niet? Zijn onze jongeren plotseling allemaal antisociaal geworden?
 9789044114140 /  Garant /  2003 /  2de editie /  152p. /  pb / 

Antisociale Jongeren

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Is deze jongere "moeilijk" of is hij regelrecht antisociaal of delinquent geworden? En wat is eigenlijk het verschil? Wat kan nog net door de beugel en wat helemaal niet? Zijn onze jongeren plotseling allemaal antisociaal geworden? En wat staat ons morgen te wachten?

Wat kan de hulpverlener geloven van wat deze jongere en zijn ouders zeggen? Moet hij nu doorverwezen worden en aan welke behandeling kan dan gedacht worden? En hoe pak je zo'n jongetje in eerste instantie eigenlijk aan? En bestaan er eigenlijk wel effectieve behandelingen voor deze jongeren? Antisociale jongeren wil hulpverleners antwoorden op deze vragen geven.

Het boek probeert op beknopte en vlot leesbare wijze een stand van zaken te schetsen op gebied van gedragsmoeilijkheden en antisociaal gedrag. Ook worden praktische richtlijnen gegeven voor een algemene probleemverkenning. Checklists en modellen maken dat Antisociale jongeren ook een werkboek is. De meest bekende en effectieve behandelingsvormen worden voorgesteld en er wordt aandacht besteed aan kritische overwegingen met betrekking tot de aanpak van gedragsmoeilijke jongeren.

Het boek richt zich vooral op welzijnswerkers, maar ook op al wie met deze jongeren te maken heeft. Het kan vanuit een verwijzings-, behandelings-, of beleidsperspectief gelezen worden. Aan de hand van het boek kan langer stil worden gestaan bij de problematiek van deze jongeren. Naast een korte weergave van de stand van zaken worden namelijk ook een aantal hardnekkige mythen en vanzelfsprekendheden onderschept.

Over de auteur:

JOS PEETERS, psycholog en psychotherapeut, heeft al meer dan vijftien jaar ervaring met gedragsmoeilijke en antisociale jongeren. Hij is verbonden aan het Jongerencentrum Cidar, een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum in het kader van de Bijzondere Jeugdbijstand. Hij is gespecialiseerd in de probleemverkenning en behandeling van deze jongeren en tevens auteur van het ouderboek Moeilijke adolescenten. De theoretische grondslagen van dit ouderprogramma komen overigens ruimschoots aan bod in Antisociale jongeren.