De maanden april en mei zijn we afwezig en kunnen er geen bestellingen uitgeleverd worden.

Analyseren in kwalitatief onderzoek : Denken en doen

Hennie Boeije

overzicht

Hoe pakt u het aan om interviews, observaties en documenten te verwerken tot resultaten en hoe schrijft u de eindrapportage? 'Analyseren in kwalitatief onderzoek' biedt een stappenmodel voor de systematische analyse van gegevens in kwalitatief onderzoek.
 97894623639771 /  Boom /  2014 /  2de editie /  228p. /  pb / 

Analyseren in kwalitatief onderzoek : Denken en doen

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Hoe pakt u het aan om interviews, observaties en documenten te verwerken tot resultaten en hoe schrijft u de eindrapportage? 'Analyseren in kwalitatief onderzoek' biedt een stappenmodel voor de systematische analyse van gegevens in kwalitatief onderzoek.

De onderzoeker krijgt inzicht in de keuzen in de onderzoeksopzet en leert de vaardigheden om zelfstandig een onderzoek uit te voeren én om de kwaliteit van andermans onderzoek te beoordelen.

De theorie wordt geïllustreerd met veel voorbeelden, tips, vragen en verwijzingen naar recente literatuur.

'Analyseren in kwalitatief onderzoek' is in de eerste plaats bedoeld voor studenten, maar ook onderzoekers in de praktijk kunnen er een belangrijk houvast aan hebben.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inleiding

1. Inleiding kwalitatief onderzoek

2. Een kwalitatieve onderzoeksopzet

3. Steekproeftrekking

4. Dataverzameling

5. Principes van kwalitatieve analyse

6. Methoden en technieken van kwalitatieve analyse

7. Kwaliteit van onderzoek

8. Rapporteren

Antwoorden

Literatuur

Register

Over de auteur