De maanden april en mei zijn we afwezig en kunnen er geen bestellingen uitgeleverd worden.

Duurzame energietechniek

Joop Ouwehand - Trynke Papa - Bram Entrop - Jan de Geus

overzicht

Duurzame energietechniek is bestemd voor studenten in het hoger onderwijs, maar is ook zeer geschikt voor professionals bij organisaties of bedrijven. Deze geheel herziene druk is bijgewerkt naar de huidige stand van de techniek.
 9789058755551 /  Boom - Academic Service /  2017 /  4de editie /  pb / 

Duurzame energietechniek

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Duurzame energietechniek is bestemd voor studenten in het hoger onderwijs, maar is ook zeer geschikt voor professionals bij organisaties of bedrijven. Deze geheel herziene druk is bijgewerkt naar de huidige stand van de techniek.

Het boek behandelt de verschillende technologieën die beschikbaar zijn om duurzame energie te benutten. Aan de orde komen zonne-energie, windenergie, waterkracht, bio-energie, omgevingswarmte en aardwarmte. Het potentieel van deze duurzame energiebronnen wordt geschetst, zowel mondiaal als meer specifiek voor Nederland en België.

Ook wordt ingegaan op de systeemaspecten van een duurzame energievoorziening, waarbij energieopslag en secundaire conversie via brandstofcellen worden behandeld. Natuurlijk komen de technische aspecten van duurzame energieconversie uitgebreid aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op aspecten als kosten, milieu, wet- en regelgeving, acceptatie en stimuleringsbeleid.

De stof wordt verduidelijkt met praktijktoepassingen en rekenvoorbeelden. Dit boek maakt deel uit van drie uitgaven die dankzij hun inhoudelijke samenhang en didactische structuur op elkaar aansluiten en daarbij ook afzonderlijk zijn te gebruiken:

•Toegepaste energieleer, warmte- en stromingsleer behandelt de theoretische basiskennis van de warmteleer, de thermodynamica en de stromingsleer.

•Toegepaste energietechniek behandelt de conventionele, meestal op fossiele energiebronnen gebaseerde energietechniek.

•Duurzame energietechniek behandelt de op duurzame energiebronnen gebaseerde energietechniek.