Beste klanten, wij zijn op vakantie tot eind september, dat wil zeggen dat de bestellingen pas worden uitgeleverd vanaf eind september.

Aan de slag met software testen : Principes, processen en technieken

Chamani - Kruijff - Oosting - van Rooyen

overzicht

ICT'ers leveren betere softwareproducten wanneer ze kennis hebben van kwaliteit en testen. Aan de slag met software testen helpt ICT-studenten om al tijdens hun studie testexpertise te ontwikkelen voor de beroepspraktijk. De student kan de verworven kennis direct toepassen in software ontwikkelprojecten en zo zich verder verdiepen in het vak.
 9789039529508 /  Boom /  2015 /  1ste editie /  228p. /  pb / 

Aan de slag met software testen : Principes, processen en technieken

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

ICT'ers leveren betere softwareproducten wanneer ze kennis hebben van kwaliteit en testen. Aan de slag met software testen helpt ICT-studenten om al tijdens hun studie testexpertise te ontwikkelen voor de beroepspraktijk. De student kan de verworven kennis direct toepassen in software ontwikkelprojecten en zo zich verder verdiepen in het vak. Compleet trainings- en toets programma op de site van de uitgever

Het boek wordt op AcademicX aangevuld met een compleet trainings- en toets programma voor studenten en ICT'ers. Het programma bevat onderdelen zoals trainingshandleiding, presentaties, diagnostische toetsen met uitwerkingen, testopdrachten voor software ontwikkelprojecten en zelfs voorbeelden van innovatieve afstudeeropdrachten die zijn opgesteld door testexperts en vakdocenten.

Welke onderwerpen komen aan bod in het boek? Het boek bevat alleen onderwerpen die studenten direct kunnen oefenen of toepassen en het is gericht op de volgende aspecten van software testen: - Principes van proces- en productkwaliteit in software ontwikkelprojecten; - Principes van software testen in software ontwikkelprojecten; - Testontwerp technieken in de praktijk.

Opbouw hoofdstukken

Elk hoofdstuk begint met een praktische oefening, gevolgd door theorie en verhelderende voorbeelden. Het wordt afgesloten met stevige leeropdrachten. Hierdoor wordt de student simultaan voorbereid op de toetsen van de opleiding en op testactiviteiten in het werkveld. 'Wat dit boek uniek maakt, is de samenwerking tussen docenten van verschillende hbo-instellingen en experts uit het beroepenveld. Door deze krachtige combinatie zijn de sterke kanten van onderwijs en beroepenveld verenigd, waardoor didactiek en toepasbaarheid geborgd zijn.' - Miranda Valkenburg, voorzitter HBO-I stichting

Inhoudsopgave

Woord vooraf Introductie

Deel 1: Principes en processen

1. Het waarom, wat en hoe van kwaliteit 1.1 Startoefening 1.1 1.2 Inleiding 1.3 Wat is kwaliteit? 1.4 Startoefening 1.2 1.5 Wat is het belang van kwaliteit? 1.6 Startoefening 1.3 1.7 Hoe bepaal je de kwaliteit? 1.8 Leeropdrachten 1.9 Literatuur

2. Testen tijdens het ontwikkelproces 2.1 Startoefening 2.1 2.2 Methoden 2.3 De watervalmethode 2.4 Leeropdrachten watervalmethode 2.5 Startoefening 2.2 2.6 Agile 2.7 Leeropdrachten agile 2.8 Additionele opdrachten 2.9 Literatuur

3. Risicoanalyse en de impact op de test 3.1 Startoefening 3.1 3.2 Risico’s en risicosoorten 3.3 Productrisicoanalyse 3.4 Risicoanalyse op het project 3.5 Bedrijfsprocesrisico 3.6 Leeropdrachten 3.7 Literatuur Deel 2: Testontwerptechnieken

4. Nut en noodzaak van testtechnieken 4.1 Startoefening 4.1 4.2 Waarom is het gebruik van testontwerptechnieken belangrijk? 4.3 Diverse soorten testontwerptechnieken 4.4 Toepassing van testontwerptechnieken en het type bevinding 4.5 Testontwerptechnieken in combinatie met dekkingsgraad 4.6 De keuze van een testontwerptechniek 4.7 Leeropdrachten 4.8 Literatuur

5. Equivalentieklassen en grenswaardenanalyse 5.1 Startoefening 5.1 5.2 Equivalentieklassen 5.3 Startoefening 5.2 5.4 Grenswaardenanalyse 5.5 Belangrijkste overeenkomsten en verschillen op een rij 5.6 Leeropdrachten 5.7 Literatuur

6. Use case test 6.1 Startoefening 6.1 6.2 Use case test 6.3 Meer over use cases en testgevallen 6.4 Leeropdrachten 6.5 Literatuur

7. Procescyclustest 7.1 Startoefening 7.1 7.2 Procescyclustest 7.3 Leeropdrachten 7.4 Literatuur

8. Decision table testing 8.1 Startoefening 8.1 8.2 Het wat, waarom en hoe van decision table testing 8.3 Werkwijze 8.4 Meer over het vereenvoudigen van decision tables 8.5 Leeropdrachten 8.6 Literatuur

9. State transition testing 9.1 Startoefening 9.1 9.2 State transtion testing 9.3 Leeropdrachten 9.4 Literatuur

10. Exploratory testing 10.1 Startoefening 10.1 10.2 Het wat, waarom en hoe van exploratory testing 10.3 Leeropdrachten 10.4 Literatuur

11. Uitwerkingen van startoefeningen 11.1 Hoofdstuk 1 11.2 Hoofdstuk 2 11.3 Hoofdstuk 3 11.4 Hoofdstuk 4 11.5 Hoofdstuk 5 11.6 Hoofdstuk 6 11.7 Hoofdstuk 7 11.8 Hoofdstuk 8 11.9 Hoofdstuk 9 11.10 Hoofdstuk 10 De auteurs Bijlage A ISO 25010 Nederlands