Basisboek SPSS versie 20-21

Manfred te Grotenhuis - Anneke Matthijssen

overzicht

Het statistische programma SPSS is al geruime tijd op de Nederlandse markt. In die periode zijn er ook veel leerboeken verschenen waarin het programma uitvoerig werd beschreven, vaak in combinatie met de bijbehorende statistische theorie. Dit boek wijkt af van deze aanpak doordat de auteurs zich beperken tot het SPSS programma zelf en daarvan de onderwerpen behandelen die een gemiddelde gebruiker vaak zal tegenkomen.
 9789023249825 /  Van Gorcum /  2013 /  1ste editie /  104p. /  pb / 

Basisboek SPSS versie 20-21

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Het statistische programma SPSS is al geruime tijd op de Nederlandse markt. In die periode zijn er ook veel leerboeken verschenen waarin het programma uitvoerig werd beschreven, vaak in combinatie met de bijbehorende statistische theorie.

Dit boek wijkt af van deze aanpak doordat de auteurs zich beperken tot het SPSS programma zelf en daarvan de onderwerpen behandelen die een gemiddelde gebruiker vaak zal tegenkomen. De didactische opzet is dusdanig dat de lezer vanaf hoofdstuk 2 zelfstandig opdrachten uitvoert aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

De handelingen zijn duidelijk beschreven en de belangrijkste uitkomsten zijn weergegeven ter controle. Zes tot acht uur volstaan om de basiscursus volledig door te werken. Er is geen wiskundige achtergrond vereist en de benodigde kennis van het besturingssysteem (Windows) wordt in het eerste hoofdstuk behandeld. De basiscursus vormt daarmee een laagdrempelige kennismaking met het analyseren van kwantitatieve gegevens met behulp van SPSS.

In Basiscursus SPSS wordt kort aangeven dat er naast de menu’s ook rechtstreeks SPSS-commando’s gebruikt kunnen worden. De uitgave SPSS met Syntax geeft een overzicht van de meest gangbare commando’s en is zoveel mogelijk opgezet als een collectie losse paragrafen, waarin snel specifieke informatie gevonden kan worden. In Basiscursus SPSS wordt weinig aandacht besteed aan de statistische theorie. Dit wordt in de uitgave Statistiek als hulpmiddel uitvoerig besproken aan de hand van gegevens uit grootschalig onderzoek.

Er wordt geen wiskundige kennis verondersteld. Statistical tools is de Engelstalige variant ervan. Downloads In de tekst wordt gebruik gemaakt van diverse bestanden. Deze zijn hier te downloaden: Bestanden Basiscursus SPSS, versie 20-21 Voor gebruikers van Basiscursus SPSS 18-19 zijn de bestanden hier te downloaden.

Andere bestanden die beschikbaar zijn bij 'Basiscursus SPSS': hoofdstuk 6 multiple response.pdf Multiple.sav multiple.SPS Let op: Het programma SPSS zit hier niet bij. Op www.surfspot.nl kun je het programma aanschaffen of download een trial-versie (14 dagen) op http://spss.en.softonic.com/

Over de auteurs :

Manfred te Grotenhuis is universitair docent kwantitatieve analysetechnieken, sectie Methoden & Technieken, Radboud Universiteit Nijmegen.

Anneke Matthijssen is onderwijskundige (specialisatie: zelfstandig leren) en werkzaam als beleidsmedewerker / Institutional Researcher bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

Inhoudstafel :

Basiscursus SPSS - Versie 20-21

Voorwoord

Werkwijze van de Basiscursus SPSS

1 Het programma SPSS
1.1 Wat is SPSS?
1.2 Waarvoor dient SPSS?
1.3 Werken met SPSS
1.4 Het SPSS-datavenster
1.5 Werken met vensters
1.6 Bestandstypen

2 Werken met SPSS-bestanden
2.1 Inleiding
2.2 Het openen van bestanden
2.3 Het aanmaken van bestanden
2.4 Het invoeren van ASCII data
2.5 Het opslaan van bestanden
2.6 Opdrachten

3 Bewerken van variabelen
3.1 Inleiding
3.2 Het hercoderen van variabelen
3.3 Het berekenen van nieuwe variabelen
3.4 Het selecteren van analyse-eenheden (cases)
3.5 Het opsplitsen van bestanden
3.6 Opdrachten

4 Beschrijvende statistiek
4.1 Inleiding
4.2 Het maken van frequentieverdelingen
4.3 Het maken en bewerken van grafieken (charts)
4.4 Het maken van doosdiagrammen (boxplots)
4.5 Het maken van kruistabellen
4.6 Uitvoer naar tekstverwerkingsprogramma’s
4.7 Opdrachten

5 Toetsende statistiek
5.1 Binomiale toets op één proportie
5.2 T-toets op één gemiddelde
5.3 T-toets op verschil tussen twee gemiddelden
5.4 Correlatie
5.5 Regressie-analyse
5.6 Variantie-analyse
5.7 Opdrachten

Tot besluit

IBM SPSS 95

Index