Injeiding in de pedagogiek Deel I : Thema's en basisbegrippen

Smeyers - Ramaekers - Van Goor - Van Obbergen (Red)

overzicht

In dit eerste deel van Inleiding in de pedagogiek passeert een brede selectie van thema's en basisbegrippen de revue. Er is onder andere aandacht voor de pedagogische relatie, idealen, pedagogische verantwoordelijkheid, kinderrechten, jeugdcriminaliteit, kinderarmoede, neurowetenschap, gamification en sociale media, en radicalisering.
Deze in totaal tweedelige Inleiding in de pedagogiek, van de hand van auteurs uit Nederland en Vlaanderen, is bestemd voor studenten aan zowel hogescholen als universiteiten die zich willen verdiepen in de veelzijdige en complexe pedagogische problematiek.
 9789089539472 /  Boom /  2016 /  1ste editie /  272p. /  pb / 

Injeiding in de pedagogiek Deel I : Thema's en basisbegrippen

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Wat maakt de wetenschappelijke pedagogiek verschillend van praten over opvoeding, vorming, onderwijs en opleiding op feesten en partijen, aan de keukentafel, in de politiek en in de media? We worden om de oren geslingerd met de uitkomsten van het vele empirisch onderzoek. Discussies over het pedagogische zijn niet weg te denken uit het maatschappelijk debat. Iedereen heeft er wel een mening over en dat zovelen hierin geïnteresseerd zijn is een goede zaak.

Maar er is een verschil tussen het verdiepend inzicht en het zich verantwoordend uitspreken van de gevormde pedagoog en wat de krant of het nieuws op radio, tv en internet met oneliners haalt.

In dit eerste deel van Inleiding in de pedagogiek passeert een brede selectie van thema's en basisbegrippen de revue. Er is onder andere aandacht voor de pedagogische relatie, idealen, pedagogische verantwoordelijkheid, kinderrechten, jeugdcriminaliteit, kinderarmoede, neurowetenschap, gamification en sociale media, en radicalisering.

Deze in totaal tweedelige Inleiding in de pedagogiek, van de hand van auteurs uit Nederland en Vlaanderen, is bestemd voor studenten aan zowel hogescholen als universiteiten die zich willen verdiepen in de veelzijdige en complexe pedagogische problematiek.

De inhoud is zowel relevant voor degenen die hiertoe professioneel opgeleid worden als voor wie er in een andere opleidingscontext mee in aanraking komt. Het brede gamma aan thema's dat de raakvlakken met andere (sub)disciplines ter sprake brengt, wordt aangevuld met een diepgaande bespreking van wetenschappelijke duidingen en vooronderstellingen.

Inhoudsopgave

1. Inleiding Roel van Goor & Bruno Vanobbergen

2. De mens, het kind, de cultuur en de opvoeding Wilna A.J. Meijer

3. Verantwoordelijkheid en de pedagogische relatie Bas Levering

4. Leren en onderwijzen: Een pedagogische verhandeling Wouter Pols

5. Idealen in opvoeding en onderwijs: Een zegen of een vloek? Doret de Ruyter

6. Lichamelijkheid in opvoeden en onderwijzen Joris Vlieghe

7. Kinderrechten als referentiekader in de pedagogische praktijk Didier Reynaert

8. Pedagogiek en burgerschap Maria Bouverne-De Bie & Joke Vandenabeele

9. Jeugdcriminaliteit Henk Ferwerda & Tom van Ham

10. Geen ‘gezinsopvoeding’ in opvoedingsondersteuning? Philippe Noens

11. Diversiteit in opvoeding en opvoedondersteuning Marjolijn Distelbrink & Trees Pels

12. Pedagogisch perspectief ontwikkelen in situaties van kinderarmoede Griet Roets en Tineke Schiettecat

13. Van onderwijsvrijheid naar onderwijsmarkt Orhan Agirdag & Sjoerd Karsten

14. Over de relevantie van de neurowetenschap voor de pedagogiek Paul Smeyers

15. Het kind als consument en onze zorg om de kindertijd Bruno Vanobbergen

16. Naar een pedagogiek van radicalisering Stijn Sieckelinck

17. Games, gamification en sociale media : Lerend spelen en spelend leren David Nieborg & Joke Hermes

18. Vluchtelingenkinderen: Naar een relationeel perspectief op pedagogische praktijken in de context van gedwongen migratie Lucia De Haene & Ilse Derluyn