Integraal management: instrument van verandering? Een onderzoek bij provincies en gemeenten

Marjo Dubbeldam - Wilfred Goedmakers

overzicht

Wat is integraal management? Op welke manier wordt dit op het bedrijfsleven geënte besturingsconcept bij provinciale en gemeentelijke overheden ingezet? Hoe wordt integraal management beïnvloed door zelfbeheer/contractmanagement en managementontwikkeling? Zijn er nog andere factoren die een rol spelen in dit veranderingsproces?
 9789023237730 /  Van Gorcum /  2003 /  1ste editie /  520p. / 

Integraal management: instrument van verandering? Een onderzoek bij provincies en gemeenten

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Wat is integraal management? Op welke manier wordt dit op het bedrijfsleven geënte besturingsconcept bij provinciale en gemeentelijke overheden ingezet? Hoe wordt integraal management beïnvloed door zelfbeheer/contractmanagement en managementontwikkeling? Zijn er nog andere factoren die een rol spelen in dit veranderingsproces?

Dat zijn de centrale vragen in dit onderzoek, dat het eerste empirische materiaal levert over de praktijk van integraal management in het openbaar bestuur. Als uiteindelijk doel van integraal management in het openbaar bestuur.

Als uiteindelijk doel van integraal management wordt vaak een organisatie opgevoerd die afstand neemt van de traditionele, bureaucratische ambtelijk grondhouding en integraal management op alle niveaus in praktijk brengt. Kenmerkende termen in die overheidsorganisaties zijn dan sturing op 'output' en politiek bestuur op hoofdlijnen. De ambtelijke top draagt haar besturingsopvattingen op inspirerende wijze uit en toont aanstekelijk voorbeeldgedrag. Het lijnmanagement weet zich verantwoordelijk voor de middelenfuncties en draagt bij aan de strategievoorbereiding en -ontwikkeling.

Maar werkt het ook echt zo, was de vraag na een periode in de praktijk bezig te zijn geweest met deze veranderingsprocessen.

De constatering dat de werkelijkheid minder rooskleurig was, is de directe aanleiding geweest voor dit onderzoek naar de betekenis van integraal management voor provincies en gemeenten.

Dit onderzoek begint met een casebeschrijving van een provincie over een periode van ruim 25 jaar. Er zijn vervolgens drie literatuurstudies naar de begrippen integraal management , zelfbeheer/contractmanagement en managementontwikkeling uitgevoerd, aangevuld met onder andere literatuur op het terrein van de bestuurs- en organisatiekunde, organisatieontwikkeling cultuur- en organisatieverandering.

Het derde onderdeel is een survey onder elf provincies en twaalf gemeenten, waarin vragenlijsten zijn uitgezet bij griffiers/gemeentesecretarissen, hoofden management, zelfbeheer/contractmanagement en managementontwikkeling zes casestudies (drie provincies en drie gemeenten) geselecteerd. In elke casestudie is een documentanalyse gepleegd en zijn diepte-interviews gehouden met operationele managers.

De resultante van het onderzoek is een contingentie is een contingentiemodel en een aantal aanbevelingen voor de praktijk en voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding

2. Methodologische Verantwoording

3. Provincies en gemeenten: politiek bestuur, ambtelijke organisatie en ontwikkelingen

4. De case Gelderland: van griffiedienstenstructuur naar het sectorenmodel (1971-1982)

5. De case Gelderland: de structuur voorbij? De reorganisatie van de provinciale hoofdstructuur (1988-1991)

6. De case Gelderland: voorgeschiedenis, implementatie en uitwerking van zelfbeheer/contractmanagement (1985-1995/1999)

7. De case Gelderland: managementontwikkeling als strategisch instrument (1985-1995/1998-2000)

8. Theoretische verkenning

9. Resultaten van het survey

10. Resultaten van de case studies bij drie provincies en drie gemeenten

11. Twee theoretische verkenningen en een toetsing: verdere onderbouwing en verrijking van het model

12. Conclusies

13. Aanbevelingen

14. Samenvatting

15. Summary

Literatuur

Register

Curriculum Vitae