Integraal veranderingsmanagement

Alfred van Duren - Martin van Manen

overzicht

Integraal veranderingsmanagement is een systematische benadering voor het (bege)leiden van strategische heroriëntatie, herstructurering of cultuurbeïnvloeding. Deze veranderingen zijn dermate complex dat alleen een integrale benadering tot effect zal leiden.
 9789023237099 /  Van Gorcum /  2007 /  5de editie /  135p. /  pb / 

Integraal veranderingsmanagement

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

Integraal veranderingsmanagement is een systematische benadering voor het (bege)leiden van strategische heroriëntatie, herstructurering of cultuurbeïnvloeding. Deze veranderingen zijn dermate complex dat alleen een integrale benadering tot effect zal leiden.

Dat betekent dat omgevings-, structuur- en samenwerkingsaspecten tijdens veranderingsprocessen steeds opnieuw in onderlinge samenhang gebracht moeten worden. Alleen hierdoor gaat een nieuwe richting leven, draagt een nieuwe cultuur bij tot de strategische positie van de organisatie en stimuleert een nieuwe organisatiestructuur de samenwerking.

Het boek geeft de manager en adviseur een leidraad voor:

 - het analyseren van de noodzaak tot veranderen

- het omgaan met weerstanden tegen verandering

- het bepalen van de nieuwe richting en de verandertactiek

- het consolideren van behaalde resultaten.

Daarnaast gaat het boek in op de rol van informatie- en communicatietechnieken (ICT) in organisatieverandering als 'enabler for change'. Het boek laat de praktijk spreken: cases, klassieke fouten en persoonlijke ervaringen van veranderaars hebben een plaats naast de theorie. De waarde van het boek moet gezocht worden in de eenvoud waarmee de auteurs verandering inzichtelijk maken.

Inhoudsopgave

Woord vooraf Proloog

1. Inleiding en verantwoording

2. Integraal management

3. Samenhang van integraal management

4. Gefaseerd veranderen

5. Vaststellen van de veranderingseis

6. Vormgeven aan de nieuwe richting

7. Veranderingsconsolidatie

8. Samenvatting: de manager verandert

Literatuur Index