Interne communicatie bij verandering : van middelen- naar interventiedenken

Huib Koeleman

overzicht

Interne communicatie is dé succesfactor voor het slagen van veranderingstrajecten. De vraag naar het beste recept voor communicatie rond veranderingen is echter niet zomaar te beantwoorden. Iets wat succesvol is bij de ene verandering zorgt bij de andere slechts voor verstoring. In dit boek beschrijft Huib Koeleman zeven verschillende visies op veranderen. Voor elke visie gelden andere wetten voor interne communicatie en zijn er wezenlijke verschillen tussen de inhoud, strategie en communicatiemiddelen en -interventies. Hij combineert kennis uit het communicatie- en HR-vak.
 97894915604080 /  Boom /  2013 /  3de editie /  220p. /  pb / 

Interne communicatie bij verandering : van middelen- naar interventiedenken

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Al meer dan 10 jaar hét basisboek voor verandercommunicatie.

*7 visies op verandering; kies de versie die past bij jouw verandering.

*Gebaseerd op erkende veranderaanpakken van De Caluwé & Vermaak, Boonstra, Van Ruler en Factor C.

*35 verschillende interventiemogelijkheden, op verandervisie gesorteerd.

*6 fasen van het proces in detail beschreven.

*Praktische tips en voorbeelden uit de praktijk.

Interne communicatie is dé succesfactor voor het slagen van veranderingstrajecten. De vraag naar het beste recept voor communicatie rond veranderingen is echter niet zomaar te beantwoorden. Iets wat succesvol is bij de ene verandering zorgt bij de andere slechts voor verstoring.

In dit boek beschrijft Huib Koeleman zeven verschillende visies op veranderen. Voor elke visie gelden andere wetten voor interne communicatie en zijn er wezenlijke verschillen tussen de inhoud, strategie en communicatiemiddelen en -interventies. Hij combineert kennis uit het communicatie- en HR-vak.

Het boek behandelt stap voor stap de rol van communicatie: wat moet je in welke fase voorbereiden? Waarover moet je al communiceren en wanneer kun je collega's erbij betrekken. Daarbij geeft het een praktisch overzicht van alle communicatievormen, variërend van face to face bijeenkomsten tot nieuwe communicatievormen, zoals blogs, Yammer en webinars. Een speciale rol is weggelegd voor visuele vormen van communicatie, zoals infographics, die in de huidige beeldcultuur steeds meer aandacht vragen.

Voor lezers die meer de diepte in willen, wordt ook ingegaan op de redenen die mensen kunnen hebben om niet te willen of kunnen veranderen. Er is aandacht voor het belang dat de verandering geworteld is in de waarden van de organisatie. En dat de organisatie waar nodig het ontwikkelingsproces beschermt. Ook staat de auteur stil bij de verschillende partijen die bij veranderingen betrokken kunnen zijn, van directeur en lijnmanager tot ondernemingsraad en communicatiespecialist.

Deze derde druk is een geheel herziene versie van het succesvolle boek uit 2002. In deze versie zijn nieuwe ervaringen en ideeën verwerkt waardoor het past bij veranderingen van nu. Zo zijn twee nieuwe strategieën toegevoegd: de paarse machtsstrategie, zinvol in crisissituaties, en de oranje interactiestrategie, waarbij medewerkers zoveel mogelijk worden betrokken.

Het stappenplan is aangepast en bij de communicatieacties is steeds aangegeven welke actie geschikt is voor welk type verandering. Deze uitgave is bestemd voor communicatie- en verandermanagers die de interne communicatie bij een verandering willen versterken. Daarnaast is het boek geschikt voor studenten aan hbo- en universitaire opleidingen die dieper op het onderwerp communicatie en verandering willen ingaan.

Over de eerste druk werd onder meer geschreven: "Een zeer bruikbaar instrument voor iedereen die met het onderwerp te maken heeft." J. Spelbos op managementboek.nl

"Dit boek is voor drukbezette communicatiemensen een uitkomst." Nico Jong op logeion.nl Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Omgaan met verandering: accepteren en leren

2. Organisatieverandering: aangrijpingspunten en invloedsfactoren

3. De rol van communicatie bij verandering

4. Een veranderaanpak in zes fasen

5. Aankondiging van een reorganisatie

6. Veranderen in vijf paradigma's: de kleuren

7. Communicatieve interventies

8. Taakverdeling

Begrippenlijst

Literatuurlijst

Over de auteur

Register