Kinder- en Jeugdpsychiatrie : Behandeling en begeleiding

F Verheij - F C Verhulst - R F Ferdinand (Red)

overzicht

Behandeling van kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen dient plaats te vinden in het verlengde van zorgvuldig onderzoek en adequate diagnostiek. Verwijzingsverheldering en hulpvraagverduidelijking zijn daarbij essentieel, evenals één of meerdere adviesgesprekken om tot een gedeelde visie op behandeling en begeleiding te komen.
 9789023243083 /  Van Gorcum /  2010 /  2de editie /  504p. /  pb / 

Kinder- en Jeugdpsychiatrie : Behandeling en begeleiding

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Behandeling van kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen dient plaats te vinden in het verlengde van zorgvuldig onderzoek en adequate diagnostiek. Verwijzingsverheldering en hulpvraagverduidelijking zijn daarbij essentieel, evenals één of meerdere adviesgesprekken om tot een gedeelde visie op behandeling en begeleiding te komen.

De kinder- en jeugdpsychiatrie evolueert. Haar kennisbestand, ook voor wat betreft behandeling en begeleiding, neemt exponentieel toe. The state of the art onderging in het laatste decennium een metamorfose.

Het herziene deel ‘Behandeling en begeleiding’ uit de bekende trilogie ‘Kinder- en jeugdpsychiatrie’ is, vergeleken met haar voorgangster uit 1996, een totaal nieuw boek. Vanuit de redactie is aan de auteurs gevraagd om ruim aandacht te besteden aan bruikbare psychoeducatie.

Elk hoofdstuk start vanuit een stroom- of beslissingsschema. Dit schema is leidinggevend voor de opbouw van het hoofdstuk. Steeds opnieuw wordt uitgewerkt welke evidentie ten grondslag ligt aan een beslissing wat betreft behandeling en begeleiding. De behandelingsmodaliteiten binnen het beslissingsschema worden elk apart besproken. Het boek kent in het laatste hoofdstuk een toegift.

In ‘Drawing on the evidence’ worden - in gecondenseerde vorm - de Engelse kinder- en jeugdpsychiatrische behandelingsrichtlijnen gepresenteerd, een praktijk die overwegend parallel loopt met de visie van de auteurs in de voorafgaande hoofdstukken.

Over de auteurs :

Prof. dr. F. Verheij, hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie, is hoofd patiëntenzorg van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Erasmus MC-Sophia te Rotterdam.

Prof. dr. F.C. Verhulst, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, is hoofd van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Erasmus MC-Sophia te Rotterdam.

Dr. R.F. Ferdinand is kinder- en jeugdpsychiater bij De Waag, Centrum voor ambulante forensische psychiatrie.

Inhoudstafel :

Kinder- en jeugdpsychiatrie, behandeling en begeleiding

Voorwoord

1 Specifieke psychopathologie bij zuigelingen en peuters
1.1 Reactieve hechtingsstoornis bij zuigelingen en peuters
1.2 Slaapstoornissen bij zuigelingen en peuters

2 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

3 Stoornissen in de motoriek
3.1 Ticstoornissen
3.2 Stereotypieën

4 Externaliserende stoornissen
4.1 Aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornissen
4.2 Gedragsstoornissen

5 Stoornissen op het grensvlak van psychiatrie en somatiek
5.1 Somatoforme stoornissen
5.2 Voedings- en eetstoornissen bij jonge kinderen
5.3 Delier

6 Angststoornissen
6.1 Separatieangststoornis, gegeneraliseerde angststoornis, sociale fobie en specifieke fobie
6.2 Paniekstoornis
6.3 Posttraumatische stressstoornis
6.4 Selectief mutisme
6.5 Obsessieve-compulsieve stoornis
6.6 Schoolweigering

7 Stemmingsstoornissen
7.1 Depressieve stoornis en dysthymie
7.2 Bipolaire stoornis

8 Psychotische stoornissen en schizofrenie

9 Persoonlijkheidsstoornissen
9.1 Borderlinepersoonlijkheidsstoornis bij jeugdigen
9.2 Dissociatieve stoornis

10 Problematisch gebruik van cannabis en alcohol

11 Drawing on the evidence; Advice for mental health professionals working with children and adolescents

Register
Curricula auteurs