Kwaliteitsmanagement en innovatie in zorginstellingen

Alexander Maussart

overzicht

Veranderende wensen en behoeften van zorggebruikers maken kwaliteit tot een sleutelbegrip. Zorginstellingen kunnen zich op de toekomstige zorgmarkt onderscheiden door meer kwaliteit te bieden. Afnemers, gebruikers en verzekeraars eisen in toenemende mate producten en diensten die zijn aangepast aan specifieke klantenwensen.
 9789051664966 /  Eburon /  1995 /  268p. /  pb / 

Kwaliteitsmanagement en innovatie in zorginstellingen

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Veranderende wensen en behoeften van zorggebruikers maken kwaliteit tot een sleutelbegrip. Zorginstellingen kunnen zich op de toekomstige zorgmarkt onderscheiden door meer kwaliteit te bieden. Afnemers, gebruikers en verzekeraars eisen in toenemende mate producten en diensten die zijn aangepast aan specifieke klantenwensen.

Dit biedt kansen aan zorginstellingen die in staat zijn telkens slagvaardig te reageren op veranderingen in hun omgeving. Voortdurende kwaliteitsverbetering van de gehele organisatie (mensen, diensten en processen) is essentieel voor succes op de langere termijn.

In 'Kwaliteitsmanagement en innovatie in zorginstellingen' wordt kwaliteit benaderd vanuit een bedrijfskundige invalshoek. Niet alleen wordt aandacht geschonken aan de betekenis van het besturingsconcept kwaliteitsmanagement voor zorginstellingen. Eveneens wordt uitvoerig ingegaan op het invoeren van kwaliteitsmanagement in zorgorganisaties.

Daardoor wordt een handvat gegeven voor het management van dit complexe innovatieproces. Hoewel diepgravend, is het boek interessant voor een brede doelgroep, bestaande uit directies, managers, kwaliteitsfunctionarissen van zorginstellingen, consultants en docenten.

Inhoudsopgave Woord vooraf

Deel 1 - Probleemstelling en onderzoeksopzet

1. Probleemstelling - Motivering - Ontwikkelingen in de kwaliteit van de zorg - Maatschappelijke relevantie - Wetenschappelijke relevantie - Probleemstelling en onderzoeksvragen - Overzicht van het boek en inhoudsverantwoording

2. Onderzoeksopzet en onderzoeksmodel - Inleiding - Bedrijfskundig onderzoek in zorginstellingen - Het onderzoeksproces - De onderzoeksopzet - Het besturingsmodel - Positionering van de empirische onderzoeken

Deel 2 - Moderne opvattingen over kwaliteit van zorg

3. Actuele trends inzake kwaliteit en zorg - Inleiding - Kwaliteit en zorg - Basiskarakteristieken van zorgverlening - Basiskarakteristieken en de gevolgen voor kwaliteitszorg - Conclusies

4. Kwaliteitsmeting van zorginstellingen - Inleiding - Meting van de kwaliteit van zorg en organisatie - Meting van de efficiency van zorg en organisatie - Bedrijfskundige aanpak van kwaliteitsmeting - Discussie en conclusies

5. Kwaliteitsbevordering van zorginstellingen - Inleiding - Elementen van kwaliteitsbevordering - Voorwaarden voor effectieve besturing, de structuur - Voorwaarden voor effectieve besturing, de structuur - Besturingsproces van kwaliteitsbevordering, de kwaliteitscyclus - Ondersteunende instrumenten en technieken - Toepassing van kwaliteitszorg - Discussie en conclusies

Deel 3 - Managen van kwaliteit

6. Management van zorginstellingen - Inleiding - Typering van de organisaties c. q. zorginstellingen - Relevante omgevingsfactoren - Modulair basismodel van management en organisatie - Conclusies

7. Organisatie, omgeving, management en kwaliteitszorg - Inleiding - Hypothesen - Methode - Resultaten - Discussie en conclusies

8. Managers en kwaliteitszorg - Inleiding - Hypothesen - Methode - Resultaten - Discussie en conclusies

Deel 4 - Kwaliteitszorg en innovatie

9. Innovatie in zorginstellingen - Inleiding - Innovatiekarakteristieken van een zorginstelling - Innovatieproces - Innovatiestrategie - Discussie en conclusies

10. Invoering van kwaliteitszorg in zorginstellingen - Inleiding - Ontwikkelingsstadia in het kwaliteitsmanagement - Fasen in het innovatieproces - Bevorderende en belemmerende factoren voor en tijdens het invoeringsproces - Voorwaarden voor een effectieve invoeringsstrategie - Discussie en conclusies

11. Innovatieproces van kwaliteitszorg in de praktijk - Inleiding - Methode - Innovatieproces van kwaliteitszorg bij Gemiva - Innovatieproces van kwaliteitszorg bij Pamijer - Discussie en conclusies

Deel 5 - Discussie, conclusies en aanbevelingen

12. Discussie, conclusies en aanbevelingen - Inleiding - Beantwoording kernvraag 1 - Beantwoording kernvraag 2 - Beantwoording kernvraag 3 - Relevantie van het besturingsmodel - Aanbevelingen voor de praktijk en het toekomstig onderzoek

Summary

 Literatuur