Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties : Lessen uit de geleefde werkelijkheid

Joost Kampen

overzicht

Tien jaar werken met het concept van de ‘verwaarloosde organisatie’ heeft zoveel cases opgeleverd dat het doorgeven van de lessen uit de geleefde werkelijkheid een logische stap is. Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties is bedoeld als tutorial, om het zelfstandig leren interveniëren in verwaarloosde organisaties voor organisatieprofessionals mogelijk te maken.
 9789462760806 /  Vakmedianet /  2017 /  1ste editie /  400p. /  hc / 

Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties : Lessen uit de geleefde werkelijkheid

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Tien jaar werken met het concept van de ‘verwaarloosde organisatie’ heeft zoveel cases opgeleverd dat het doorgeven van de lessen uit de geleefde werkelijkheid een logische stap is. Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties is bedoeld als tutorial, om het zelfstandig leren interveniëren in verwaarloosde organisaties voor organisatieprofessionals mogelijk te maken.

Het bevat onder meer een methode voor organisatieontwikkeling vanuit een probleemsituatie en ontsluit relevante wetenschappelijke kennis uit de veranderkunde over de ongemakkelijke waarheid in organisaties. Over de destructieve werking van managementmodes als zelfsturende teams, over destructief leiderschap en over probleemgedrag zoals pesten.

Het boek bevat een tweetal manieren om actieonderzoek te doen tijdens trajecten voor organisatieontwikkeling om systematisch te kunnen reflecteren op het interveniëren in verwaarloosde organisaties.

"Verwaarlozing van de geleefde werkelijkheid vraagt om moreel goed en praktisch juist handelen. Dat is wat dit boek je leert." – Marijke Spanjersberg, docent systeemdenken aan de Radboud Universiteit Nijmegen

"Het boek laat feilloos zien dat gemakkelijk meegaan met managementhypes, bijna altijd veelbelovend en met een hoog panaceekarakter, voor de organisatie heel vaak ernstige averechtse effecten heeft." – Jan den Hollander, docent SIOO

"Dit boek bevat een rijkdom aan inzichten en handreikingen voor managers en adviseurs die zoeken hoe je relationele orde en rust in verwaarloosde organisaties weet te brengen." – Leike van Oss, organisatieadviseur en coauteur van o.a. Onderweg en Onomkeerbaar I

nhoudsopgave

Voorwoord

Inleiding

DEEL I: HET CONCEPT VAN DE VERWAARLOOSDE ORGANISATIE

Inleiding

Waarom deze verdieping van het concept?

Plaatsbepaling in de veranderkunde

Herkomst van de theorie De ontwikkeling van de theorie

Tien jaar ervaring in werken met het concept

1. Een verwaarloosde organisatie: de essenties

1.1 Definitie van een verwaarloosde organisatie

1.2 Herkennen van ontwikkelingsproblemen in organisaties

1.3 De parallel tussen ouderschap en leiderschap

1.4 Herstel van verwaarlozing

2. Verwaarloosde teams

2.1 Wat er gebeurt in verwaarloosde teams

2.2 De invloed van de groep op het individu

2.3 Leiderschap en ontwikkelingsfasen van groepen

2.4 Waar beginnen met interveniëren in verwaarloosde teams?

DEEL II: DE VERWAARLOZENDE DRIEHOEK

Inleiding: model van de verwaarlozende driehoek

3. Destructieve organisatieontwikkeling

3.1 De schaduwkant van organiseren

3.2 Modes en hypes in management en organisatie

3.3 De emotionele impact van verandering

3.4 Organisaties op de divan: irrationele processen in organisaties

3.5 Crisis als breekijzer

3.6 Praktijkvoorbeelden van destructieve organisatieontwikkeling

3.7 Inzichten voor de veranderaar

4. Destructief leiderschap Inleiding: constructief en destructief leiderschap

4.1 Wat wordt onder destructief leiderschap verstaan?

4.2 De giftige driehoek

4.3 Kenmerken van destructief leiderschap

4.4 Intimiderend leiderschap en machtsmisbruik

4.5 Management by exception en laissez-faire leiderschap

4.6 Groots of ziek leiderschap?

4.7 Gevolgen van destructief leiderschap: vervreemding en gelatenheid

4.8 Reacties op destructief leiderschap: betaald zetten of wraak

4.9 Praktijkvoorbeelden van destructief leiderschap

4.10 Inzichten voor de veranderaar

5. Destructief medewerkerschap Inleiding

5.1 Typologie van constructief en destructief medewerkerschap

5.2 De straatcultuur van de verwaarloosde organisatie

5.3 Probleemgedrag in organisaties

5.4 Typologie van deviant werkgedrag

5.5 Onbeleefd of asociaal gedrag op het werk

5.6 Gericht op personen: pesten op het werk

5.7 Gericht op de organisatie: antiwerkgedrag

5.8 Oorzaken van probleemgedrag op het werk

5.9 Effecten van probleemgedrag op het werk

5.10 De invloed van probleemgedrag

5.11 Wat kan de leiding doen tegen probleemgedrag op het werk?

5.12 Praktijkvoorbeelden van probleemgedrag

5.13 Inzichten voor de veranderaar

6. Dynamieken in de verwaarlozende driehoek

6.1 Verwaarlozing in systemisch perspectief

6.2 Toevoeging op het concept van de verwaarloosde organisatie

DEEL III: LEREN INTERVENIËREN Inleiding: van ‘visie’ naar ‘pijn’

7. Al doende leren

7.1 Kennis over sociaal leren

7.2 Een nieuwe taal voor organisatievraagstukken

8. Methode voor organisatieontwikkeling vanuit een probleemsituatie

Fase 0: agendering van de probleemsituatie

Fase 1: onderzoeken van de geleefde werkelijkheid

Fase 2: duiden van de patronen: naar de plek der moeite

Fase 3: formuleren en contracteren van de veranderopgave

Fase 4: vormgeven van het veranderproces

Fase 5: anders doen: afleren en aanleren

Fase 6: reflecteren en leren

9. De rolverdeling

9.1 De rol van de manager

9.2 De rol(len) van de veranderkundig begeleider

10. Het interventierepertoire

10.1 Interventies in het hier-en-nu: reflection in action

10.2 Interventies om te conceptualiseren en leren: reflection on action

11. Lessen van en voor veranderaars

11.1 Hoe blijf je fit als veranderaar?

11.2 Persoonlijke verhalen van veranderaars

11.3 Veranderkundige kennis van de veranderaar

11.4 Competenties van de veranderaar(s)

11.5 Praktische tips om het veranderen leuk te blijven vinden

DEEL IV: ONDERZOEKEND INTERVENIËREN

Inleiding: hoe combineer je de wereld van praktijk en wetenschap?

12. De organisatieprofessional als onderzoeker

12.1 Kennis- en praktijkstromen combineren

12.2 Motieven voor het combineren van wetenschap en praktijk

12.3 Spanningen bij het combineren van wetenschap en praktijk

13. Het proces van onderzoekend interveniëren

13.1 Vier domeinen van de veranderaar

13.2 Vijf bewegingen tussen de domeinen

13.3 Hoe verloopt het pendelen tussen de domeinen?