- Leren programmeren in C# Deel 1 Introductie

Michiel Rotteveel

overzicht

Met behulp van dit boek leer je de beginselen van het programmeren, aan de hand van de programmeertaal C# (C sharp).


Behalve bij de taal C# wordt ook stilgestaan bij algemene programmeerprincipes.


Dit deel vormt een introductie.


De andere delen zijn:


- Leren programmeren in C#, deel 2, Gegevens


- Leren programmeren in C#, deel 3, Databases 


- Leren programmeren in C#, deel 4, Object oriëntatie


 


I

 9789057523502 /  Brinkman /  2017 /  3de editie /  108p. /  pb / 

- Leren programmeren in C#   Deel 1 Introductie

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Met behulp van dit boek leer je de beginselen van het programmeren, aan de hand van de programmeertaal C# (C sharp). Behalve bij de taal C# wordt ook stilgestaan bij algemene programmeerprincipes. Dit deel vormt een introductie. De andere delen zijn: - Leren programmeren in C#, deel 2, Gegevens - Leren programmeren in C#, deel 3, Databases - Leren programmeren in C#, deel 4, Object oriëntatie

Met behulp van dit boek leer je de beginselen van het programmeren, aan de hand van de programmeertaal C# (C sharp).

Behalve bij de taal C# wordt ook stilgestaan bij algemene programmeerprincipes.

Dit deel vormt een introductie.

De andere delen zijn:

- Leren programmeren in C#, deel 2, Gegevens

- Leren programmeren in C#, deel 3, Databases 

 - Leren programmeren in C#, deel 4 : Objectoriëntatie

Inhoudsopgave

Inleiding 9

Hoofdstuk 1 De programmeeromgeving (IDE) 11

Wat is een IDE? 11

Opstarten 11

Naam geven 13

Spelregels naamgeving 14

De IDE 15

Je eerste programma 15

De eerste handeling 16

Debuggen 17

Properties (Eigenschappen) 17

De Code Editor 17

Wat weet je nu? 19

Hoofdstuk 2 Controls 21

Button 21

TextBox 21

Label 22

RadioButton 22

Webbrowser 23

Opdracht Controls 1 23

Hoofdstuk 3

Variabelen 25

Wat is een variabele? 25

De tafel van X 25

Werking van een variabele 25

Typen variabelen 27

Getallen 28

Teksten 30

Logische variabele 33

DatumTijd-variabele 34

Voorbeeld Datum 34

Omzetten van variabelen: van teken naar getal 37

Omzetten van variabelen: van getal naar tekst 37

Bereik van variabelen 37

Opdracht Variabelen 1: Naam 38

Opdracht Variabelen 2: Invoer getallen 38 6

Hoofdstuk 4 Foutafhandeling 39

Wat is foutafhandeling? 39

Foutafhandeling met de MessageBox 39

Voorbeeld Foutafhandeling 40

Opdracht Foutmelding 1: Messagebox 43

Foutafhandeling met de ErrorProvider 43

Opdracht Foutmelding 2: ErrorProvider 44

Hoofdstuk 5 Selectie 45

Wat is een selectie? 45

Hoe maak je een selectie 45

Opdracht Selectie 1: Leeftijdchecker 145

Opdracht Selectie 2: Leeftijdchecker 2 46

Nesten 46

Opdracht Selectie 3: Nesten 46

Opdracht Selectie 4: CheckBoxen 46

Opdracht Selectie 5: AddYears 46

Opdracht Selectie 6: DateTimePicker 47

Opdracht Selectie 7: Motorrijbewijs * 47

Opdracht Selectie 8: Soort motor * 47

If ... else 48

Opdracht Selectie 9: Maandnamen met if ... else 49

Switch 49 Opdracht Selectie 10: Maandnamen met switch 51

Hoofdstuk 6 Herhaling 53

Wat is een herhaling? 53

Voorbeeld Strafregels schrijven 53

Opdracht Herhaling 1: Rij getallen zonder loop 54

Het gebruik van een loop (herhaling) 54

Opdracht Herhaling 2: Rij getallen met loop 55

Herhaling met behulp van een variabele 55

Opdracht Herhaling 3: Rij getallen met variabele loop 56

Herhaling 56 Opdracht Herhaling 4: De tafel van ... 57

Opdracht Herhaling 5: Meerdere tafels

57 Opdracht Herhaling 6: Machten 57

Opdracht Herhaling 7: Faculteit uitrekenen 58

Opdracht Herhaling 8: De rij van Fibonacci * 58

Meer loops 59 do ... while 59

Opdracht Herhaling 9: Do ... while-loop 59

for 59

Opdracht Herhaling 10: for ... 60

foreach 60

 7 Hoofdstuk 7 Events 61

Wat is een event? 61

Het gebruik van events 62

Voorbeeld-event: waar ben ik? 62

Toepassing 65

Opdracht Event 1: Geheimschrijver 6

5Opdracht Event 2: Kleurenwisselaar * 65

Hoofdstuk 8 Methoden 67

Wat is een methode? 67

Hoe maak je een methode? 68

Voorbeeld Methode 68

Opdracht Methode 1: Welkomstboodschap 69

Opdracht Methode 2: Oppervlakte 69

Opdracht Methode 3: Omtrek 69

Hoofdstuk 9 Arrays 71

Wat is een Array? 71

Hoe maak je een Array? 71

Opdracht Array 1: Hele getallen 72

Opdracht Array 2: Decimale getallen 72

Opdracht Array 3: Teksten 72

Toegang tot een element van de Array 72

Opdracht Array 4: Hele getallen 72

Opdracht Array 5: Teksten 72

Opdracht Array 6: Teksten en nummers 73

Bewerkingen met Arrays 73

Opdracht Array 7: Een element van een array bewerken 73

Opdracht Array 8: De elementen van twee arrays combineren 74

Herhaling en Arrays 74

Een Array sorteren 75

Opdracht Array 9: Getallen sorteren 75

Opdracht Array 10: Teksten sorteren 75

Opdracht Array 11: Bewerken 75

Problemen met Arrays 75

Opdracht Array 12: Resize 75

Opdracht Array 13: Te groot 76

Opdracht Array 14: Letters tellen * 76

Hoofdstuk 10 Tekenen 77

Waarom tekenen?

Eenvoudig tekenen 77

Voorbeeld Tekenen: Lijn trekken 77

Opdracht Tekenen 1: Verticale tralies 78

Opdracht Tekenen 2: Horizontale tralies 78

Opdracht Tekenen 3: Raster 78

8 Interactief tekenen met invoervelden 78

Opdracht Tekenen 4: Variabel raster 79

Interactief tekenen met events 80

Opdracht Tekenen 5: Een halve lijn 80

Opdracht Tekenen 6: De hele lijn 80

Andere objecten tekenen 81

Opdracht Tekenen 7: Rechthoek 81

Opdracht Tekenen 8: Rechthoek met diagonaal * 82

Opdracht Tekenen 9: Ellips 82 Tekenen door meerdere punten 82

Opdracht Tekenen 10: Lijnen 83

Opdracht Tekenen 11: Golven * 84

Hoofdstuk 11 Klasse (class) 85

Wat is een class? 85

Interface 85

Encapsulation 85

Herbruikbaar 86

Gebruik van een klasse 86

Het maken van de klasse (beschrijving) 86

Vormgeven van de klasse 87

Public versus Private 87

Eigenschappen (properties) 87

Opdracht Klasse 1: Rechthoek aanmaken 89

Gebruik van een klasse 89

Constructor 90

Opdracht Klasse 2: Rechthoekberekeningen 92

Opdracht Klasse 3: Rechthoek-constructor 92

Het invoerveld 92

Overloaden 93

Opdracht Klasse 4: Rechthoek overloaden 93

Het tekenen 94

Opdracht Klasse 5: Rechthoek tekenen 94

Uitbreiden van de klasse 94

Opdracht Klasse 6: Rechthoek uitbreiden 97

Afsluiting 99

Bijlagen 101

ASCII tabel deel 1: Besturingscodes 101

ASCII tabel deel 2: Tekens 102

Begrippen 103 Naming conventions C 104