Leren programmeren in C# Deel 2 . Gegevens

Michiel Rotteveel

overzicht

Dit boek is een logische voortzetting van de Introductie van deel 1 en behandelt hoe je binnen C# omgaat met gegevens. Hoe stel je lijstjes op en laat je deze gegevens zien aan de gebruiker? Hoe zoek je gegevens op? Eerst volgt het werken met Arrays: een oude techniek die omslachtiger is dan de List, die daarna wordt besproken.
 9789057523700 /  Brinkman /  2015 /  2de editie /  144p. /  pb / 

Leren programmeren in  C# Deel 2 . Gegevens

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Dit boek is een logische voortzetting van de Introductie van deel 1 en behandelt hoe je binnen C# omgaat met gegevens. Hoe stel je lijstjes op en laat je deze gegevens zien aan de gebruiker? Hoe zoek je gegevens op? Eerst volgt het werken met Arrays: een oude techniek die omslachtiger is dan de List, die daarna wordt besproken.

Daarna komen verschillende manieren om tekst op te slaan ter sprake. Na het aloude tekstbestand (.txt), en via .csv-bestanden en Windows registry worden .xml-bestanden geïntroduceerd. Behalve het omgaan met teksten is ook van belang hoe je videobestanden en afbeeldingen kunt inlezen en laten zien.

Deel 3 van deze serie borduurt voort op het werken met gegevens, namelijk het gebruik van databases.

Inhoudsopgave

Inleiding 7

Hoofdstuk 1: Interne gegevens 9 Array 9

-Voorbeeld Array 1: Smoothies met ingrediëntenlijst 9 -

Opdracht Array 1: Telefoonmerkenlijst 25

-Wat heb je nu geleerd? 26

Value type versus Reference type 26 -

Voorbeeld Array 2: Smoothies met uitgebreide ingrediëntenlijst 27

-Opdracht Array 2: Uitgebreide telefoonmerkenlijst 44

-Wat heb je nu geleerd? 44

List 45

-Voorbeeld List 1: Ingrediëntenlijst 45

-Opdracht List 1: Telefoonmerkenlijst 47

-Wat heb je nu geleerd? 48

List versus Array 48

Enumerable (opsommingen) 48

-Voorbeeld Enum 1: Landenlijst 49

-Opdracht Enum 1: Telefoonmerkenlijst 54

-Voorbeeld Enum 2: Uitgebreide enum 54

-Wat heb je nu geleerd? 73

Eenvoudige objecten (Structs) 73

-Voorbeeld Struct 1: Postcode 74

-Opdracht Struct 1: 3D-punt 80

-Opdracht Struct 2: Telefoonnummer 81

-Opdracht Struct 3: Geografi sche coördinaten 81

-Opdracht Struct 4: Geografi sche coördinaten aanvulling * 82

-Wat heb je nu geleerd? 82

Hoofdstuk 2: Bestanden (externe gegevens) 83

Tekstbestanden 83

-Voorbeeld Tekstbestanden 1: String-variabele opslaan 84

-Opdracht Tekstbestanden 1: String Array wegschrijven 87

-Voorbeeld Tekstbestanden 2: Gedeelte van een string Array opslaan 88

-Opdracht Tekstbestanden 2: String Array meerdere selecties 90

-Opdracht Tekstbestanden 3: Bewaren gebruikersinstellingen * 90

-Wat heb je nu geleerd? 91

.csv-bestanden (Comma Separated Values) 91

-Voorbeeld .csv-bestanden 1: .csv-bestand aanmaken vanuit formulier 92

-Opdracht .csv-bestanden 1: Flexibele opslag 98

-Opdracht .csv-bestanden 2: Klassenlijst 98

-Voorbeeld .csv-bestanden 2: .csv-bestand inlezen 99

-Opdracht .csv-bestanden 3: Klassenlijst inlezen 99

-Opdracht .csv-bestanden 4: Klassenlijst inlezen Extra * 100

-Wat heb je nu geleerd? 100

Afbeeldingen 100

-Voorbeeld Afbeeldingen 1: Inlezen afbeeldingen 101

-Opdracht Afbeeldingen 1: Liquid layout form 105

-Opdracht Afbeeldingen 2: Instellingen 105

-Opdracht Afbeeldingen 3: Crashbestendig maken 106

-Opdracht Afbeeldingen 4: Draaien en fl ippen 106

-Opdracht Afbeeldingen 5: Kopiëren 106

-Opdracht Afbeeldingen 6: Afbeeldingen en tekenen 107

-Opdracht Afbeeldingen 7: Th umbnails * 107

-Wat heb je nu geleerd? 107

Video 108

-Voorbeeld Video 108

-Opdracht Video 1: Extra knoppen en bestandsinformatie 115

-Opdracht Video 2: Extra instellingen toevoegen 115

-Opdracht Video 3: Meerdere bestanden selecteren en afspelen * 115

-Wat heb je nu geleerd? 115

Hoofdstuk 3: Systeembestanden (externe gegevens) 117

Windows registry 117

-Voorbeeld Registry: Opvragen gegevens 118

-Wat heb je nu geleerd? 120

XML-bestanden 121

-Voorbeeld XML 1: Inlezen XML-bestand 122

-Opdracht XML 1: ListBox vullen vanuit XML 128

-Opdracht XML 2: Extra selectieveld 128

-Opdracht XML 3: DataGridView 128

-Opdracht XML 4: Weerstation * 129

-Voorbeeld XML 2: Schrijven naar een XML-bestand 129

-Opdracht XML 5: Landenlijst 131

-Wat heb je nu geleerd? 132

Nawoord 133 Bijlagen 135

-Begrippen 135

-Naming conventions C# 136

Inhoudsopgave :