Competent blijven werken in latere loopbaanfasen

Isolde van Roekel - Tanke Kolkhuis

overzicht

Demografische ontwikkelingen tonen aan dat de potentiƫle beroepsbevolking in toenemende mate vergrijst en ontgroent, waardoor mensen in de zeer nabije toekomst tot op hogere leeftijd zullen moeten blijven werken. Dit roept de vraag op : als de ouderen langer aan het arbeidsproces deelnemen, hoe blijven ze dat dan op competente wijze doen?
 9789059722446 /  Eburon /  2008 /  1ste editie /  376p. /  pb / 

Competent blijven werken in latere loopbaanfasen

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

Demografische ontwikkelingen laten zien dat de potentiële beroepsbevolking in Nederland in toenemende mate vergrijst en ontgroent, waardoor mensen in de nabije toekomst tot op hogere leeftijd zullen moeten blijven werken.

Dit roept de vraag op: als ouderen langer aan het arbeidsproces deelnemen, hoe blijven ze dat dan op competente wijze doen? Zodanig dat hun bijdrage als een aanwinst wordt ervaren. Wat in concrete organisatiecontexten bij kan dragen tot het competent blijven werken van medewerkers in latere loopbaanfasen, is het thema van dit boek.

Vragen die aan de orde komen zijn:

Waarom tendeert de ene medewerker op den duur naar versmalling en blijft de andere grensverleggend leren tot aan het einde van zijn loopbaan?

Hoe is de eigen keuze voor een zekere mate van uitdaging hierop van invloed?

In hoeverre wordt die keuze beïnvloed door interactiepatronen en de dynamiek in de werkomgeving van de (oudere) medewerker?

En wat betekent deze dynamiek voor de aanwezigheid van condities die bijdragen aan een werkomgeving waarin (samen) geleerd kan worden in en van het werk?

Op nauwkeurige wijze wordt inzichtelijk gemaakt hoe antwoorden op deze vragen concreet tot uitdrukking komen in twee professionele organisaties. Dit gebeurt aan de hand van "de verhalen uit de praktijk", die vervolgens ingebed worden in algemenere theoretische inzichten op het gebied van lerende werkomgevingen.

Op basis daarvan wordt tenslotte een methodiek gepresenteerd. Deze methodiek helpt om de mogelijkheden en belemmeringen voor "competent blijven werken in latere loopbaanfasen" binnen organisaties beter in kaart te brengen.