Zorg vraagt leiderschap

Dick Both - Alex de Bruijn

overzicht

Leiderschap is cruciaal. Zeker in de zorg, waar het niet gaat om zaken en papieren maar om mensen en manieren. Goed leiderschap zorgt voor professionele groei en bloei van mensen op de verschillende niveaus in de zorg.
 9789055949472 /  Scriptum /  2014 /  1ste editie /  216p. /  hc / 

Zorg vraagt leiderschap

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Leiderschap is cruciaal. Zeker in de zorg, waar het niet gaat om zaken en papieren maar om mensen en manieren. Goed leiderschap zorgt voor professionele groei en bloei van mensen op de verschillende niveaus in de zorg.

Leiderschap begint bij de basis, de plaats waar het primaire proces plaatsvindt, in de interactie tussen zorgverlener en de zorgvrager. De interactie op de andere niveaus, die tussen de leidinggevende en de zorgverlener en de bestuurder en de leidinggevende, staan in dienst van het primaire proces: het verlenen van uitstekende zorg.

Het is nodig dat mensen zich op alle niveaus afvragen wat zorgvragers beter worden van hun werk, wat hun leiderschap bijdraagt aan betere zorg. Dat zorgt voor verbinding tussen de verschillende niveaus en voorkomt het ontstaan van verschillende 'eilandjes' in de zorginstelling.

Leiderschap is een complex en moeilijk af te bakenen thema. Er bestaan veel opvattingen over wat (goed) leiderschap inhoudt en wat effectieve leiders doen. Wat de vele literatuur over dit thema in ieder geval duidelijk maakt is dat hoe we leiders en leiderschap omschrijven in belangrijke mate afhangt van het perspectief dat we kiezen. De auteurs van dit boek kiezen voor acht aspecten als het repertoire voor goed leiderschap in een zorginstelling.

Deze acht aspecten zijn grotendeels ontleend aan de inhoud van het boek ‘Leidinggeven aan professionals? Niet doen!’ van Mathieu Weggeman. Met behulp van deze acht leiderschapsaspecten doen de auteurs een praktische handreiking aan leiders (zorgverleners, leidinggevenden en bestuurders) in de zorg om (meer) werk te maken van goed leiderschap in de zorginstelling.

In het belang van de mensen om wie het daar allemaal draait: de zorgvragers!

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Waarom dit boek?

Inleiding

Aspect 1. Collectieve ambitie

Aspect 2. Inspireren

Aspect 3. Communicatie

Aspect 4. Duidelijk zijn over resultaat en feedback geven

Aspect 5. Assertief optreden

Aspect 6. ‘Hitteschild’ zijn

Aspect 7. Een dienende attitude

Aspect 8. Flow

Nawoord

Bijlagen

SCAN Leidinggeven aan professionals in de zorg

SCAN Leidinggeven aan leidinggevenden in de zorg

Literatuur

Over de auteur