Opinies en attitudes : Meting, modellen en theorie

J. van der Pligt - N K de Vries

overzicht

Dit boek behandelt methoden en valkuilen van grootschalig vragenlijstonderzoek. Op, basis van theoretische en methodologische inzichten worden praktische aanwijzingen gegeven voor het opzetten van onderzoek en steekproeftrekking, de vormgeving van vragenlijsten, effecten van taalgebruik en vraagvolgorde
 9789053520772 /  Boom /  1995 /  1ste editie /  309p. /  pb / 

Opinies en attitudes : Meting, modellen en theorie

Meer afbeeldingen

Details

Schriftelijk onderzoek met behulp van vragenlijsten, en telefonische enquêtes naar de meningen van groepen uit) de bevolking komen op steeds grotere schaal voor.

Dergelijk onderzoek wordt verricht vanuit de behoefte van beleidmakers, producenten en marketeers om deze meningen en voorkeuren te kennen. Dit boek behandelt methoden en valkuilen van grootschalig vragenlijstonderzoek.

Op, basis van theoretische en methodologische inzichten worden praktische aanwijzingen gegeven voor het opzetten van onderzoek en steekproeftrekking, de vormgeving van vragenlijsten, effecten van taalgebruik en vraagvolgorde, de keuze van antwoordmogelijkheden, de relatie tussen vragenlijst en analysemethoden, het voorkomen van en omgaan met non-respons en het rapporteren van resultaten.

Opinies en attitudes is geschreven voor iedereen die als opdrachtgever of uitvoerende betrokken is bij vragenlijstonderzoek.

Het kan in het onderwijs gebruikt worden - bij psychologie, communicatiewetenschappen, voorlichtingskunde, marketing -, maar kan ook dienen ais naslagwerk voor degenen die in het veld werkzaam zijn.