Meer dan de som der delen? Systeemdenkers over organisaties en veranderen

Brechtje Kessener - Leike van Oss

overzicht

Meer dan de som der delen geeft een overzicht van de belangrijkste systeemdenkers over organiseren en veranderen. In tien delen staat telkens een andere systeembenadering centraal. Daarbinnen belichten de veertig auteurs een grondlegger, theorie of methode en verbinden die met hun eigen professionele praktijk. De delen en hoofdstukken laten zich prima afzonderlijk lezen. Het boek als geheel toont de samenhang tussen de verschillende benaderingen.
 97894627625961 /  Management Impact /  2018 /  1ste editie /  824p. /  hc / 

Meer dan de som der delen? Systeemdenkers over organisaties en veranderen

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Meer dan de som der delen geeft een overzicht van de belangrijkste systeemdenkers over organiseren en veranderen. In tien delen staat telkens een andere systeembenadering centraal. Daarbinnen belichten de veertig auteurs een grondlegger, theorie of methode en verbinden die met hun eigen professionele praktijk. De delen en hoofdstukken laten zich prima afzonderlijk lezen.

Het boek als geheel toont de samenhang tussen de verschillende benaderingen. Brechtje Kessener en Leike van Oss zijn erin geslaagd om de verbanden tussen de verschillende benaderingen zichtbaar te maken. Voor elke benadering schetsen zij een intrigerend verhaal waarin de lezer zicht krijgt op wat het systeem is, hoe de mens daarin een rol speelt en hoe de organisatieprofessional dit kan gebruiken.

Meer dan de som der delen maakt het brede spectrum aan systeembenaderingen zichtbaar op een toegankelijke manier. Het geeft zicht op wat er binnen organisaties gebeurt en biedt voor organisatieprofessionals een onderbouwing voor hun professionele handelen. Daarmee is het een onmisbaar boek voor adviseurs, managers, beleidsmedewerkers en studenten.

"The map is not the territory" – Gregory Bateson

Inhoudsopgave Inleiding

1. Wat is een systeem? – Brechtje Kessener en Leike van Oss

2. Verschillende systeembenaderingen – Brechtje Kessener en Leike van Oss

3. Overeenkomsten en verschillen – Brechtje Kessener en Leike van Oss

DEEL I Harde-systeembenadering

4. Ashby’s cybernetica – Jan Achterbergh en Dirk Vriens

5. Een vroege systeemtheorie over het gedrag van organisaties: James D. Thompson – Harrie Regtering

6. Effectief organiseren met het Viable System Model van Anthony Stafford Beer – Charles Engelen

7. De moderne sociotechniek: de weg naar Total Workplace Innovation – Geert Van Hootegem

DEEL II Systeemdynamica 8. Een causaal diagram maken in vijf stappen – Hans Vermaak

9. Group model building – Etiënne Rouwette

DEEL III Zachte-systeembenadering

. De Soft Systems Methodology van Peter Checkland – Tim Stevens

11. Team Syntegrity en Syntegration – Jan Kuiper en Roel Beijdorff

12. Van de grotten van Lasceaux naar putjes graven op Mars – Ton Bruining

13. Luc Hoebeke: ‘Wat als we de dagelijkse praktijk eens serieus namen?’ – Brechtje Kessener

DEEL IV Sociaal construeren

14. Sociaal construeren om de wereld een beetje begrijpelijk te houden – Jaap van ’t Hek en Leike van Oss

15. Preciezer interveniëren in complexe verandervraagstukken – Shirine Moerkerken

16. Vitaliseren van gestagneerde organiseerprocessen – Katrien Termeer en Brechtje Kessener

17. Betekenis maken is een werkwoord! – Annemarie van Dalen

18. Werken met Large Group Interventies – Antonie van Nistelrooij

DEEL V Groepsdynamische benaderingen

19. Groepsdynamiek en het team als systeem – Martijn Vroemen

20. Waardecreatie als het waarom van organisaties en individuen – Fabiaan Van Vrekhem

21. Onweerstaanbare objecten, narratieven en bruggenbouwers – Odette Moeskops

22. Paul Watzlawick en de regels van het spel – Marijke Spanjersberg

23. Gezinstherapie bij conflicten op het werk? – Joep Choy en Marijke Spanjersberg

DEEL VI Holistische benadering

24. Gregory Bateson: a larger mind – Leike van Oss

25. De systemisch fenomenologische benadering – Jan Jacob Stam en Barbara Hoogenboom

26. De oerkrachten in de onderstroom – Leanne Steeghs en Siets Bakker

27. Horizontaal organiseren – Adriaan Bekman

28. Gestructureerde zelforganisatie – Leonard Millenaar en Jos Rovers

DEEL VII Kritische systeembenadering

29. Een constellatieve vertelling over een verrassende samenwerking – Gertjan Schuiling

30. Op zoek naar een nieuwe vertelwijze voor ervaringen – Gertjan Schuiling

31. Kritische systeemtheorie – Hans de Bruin

DEEL VIII Natuurwetenschappelijke systeembenaderingen

32. De wijsheid zit in het systeem zelf. Een briefwisseling over Margareth Wheatley – Leike van Oss en Marijke Spanjersberg

33. Systeemtaal: kracht en keerzijde – Mark van Twist

34. ‘Alles zou anders kunnen zijn – en bijna niets kan ik veranderen’ – Harrie Regtering

35. Antifragiliteit als systeemeigenschap – Jaap van ’t Hek en Leike van Oss

DEEL IX Systeemtransitie

36. Over transitiestudies en systeemverandering – John Grin

37. Transities zelf organiseren – Derk Loorbach

38. Transities door small wins – Katrien Termeer en Art Dewulf

39. Rijnlands organiseren – Jaap Peters

40. De S-curve als houvast bij het herkennen van en inspelen op complexiteit, chaos en systeemovergangen – Rob Wetzels

DEEL X Procesdenken

41. Een biografie van de complex-responsieve procesbenadering van organisaties – Jos Roemer

42. Systeemdenken als symbolisch geweld of ideeënseks? – Thijs Homan Tenslotte

43. Vogelvlucht – Brechtje Kessener en Leike van Oss

44. Systeemdenken en de toekomst – Brechtje Kessener en Leike van Oss

Appendix

Over de auteurs

Uitgebreide inhoudsopgave

Auteursregister

Index