Mijn Binnenste Buiten : Werken aan je professionele identiteit

Marion Ruijters - Gerritjan van Luin - Freerk Wortelboer

overzicht

Het wordt steeds belangrijker om te weten waar je als professional voor staat, wat je basis is, waar je van bent, wat onvervreemdbaar van jou is en je kleur geeft. Dat helpt je in sturing geven aan je eigen ontwikkeling, in het vergroten van veerkracht en wijsheid, en het verstevigen van je eigen expertise.
 9789462762855 /  Management Impact /  2019 /  1ste editie /  224p. /  pb / 

Mijn Binnenste Buiten : Werken aan je professionele identiteit

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Het wordt steeds belangrijker om te weten waar je als professional voor staat, wat je basis is, waar je van bent, wat onvervreemdbaar van jou is en je kleur geeft. Dat helpt je in sturing geven aan je eigen ontwikkeling, in het vergroten van veerkracht en wijsheid, en het verstevigen van je eigen expertise.

Waar de auteurs in het boek 'Je Binnenste Buiten' een model hebben ontwikkeld rondom professionele identiteit en de theorie uiteenzetten, is dit een praktijkboek. In dit boek wisselen praktijkverhalen, korte stukjes theorie, uitnodigingen tot gesprek en persoonlijke vragen elkaar af. Ze nodigen je uit je professionele kleur te onderzoeken en te versterken.

'Mijn Binnenste Buiten' laat zien hoe jouw professionele identiteit verbonden is met wie je bent, wat voor werk je doet en in welke context je werkt.

Het boek is er vooral voor professionals (in de meest brede zin van het woord, dus iedereen die actief vorm wil geven aan zichzelf, zijn vak en de werkomgeving) om hen handreikingen te bieden om met professionele identiteit aan de slag te gaan. Alleen, maar liever nog met professionele vrienden.

Inhoudsopgave

Voorwoord 9

1 In een notendop 11

1.1 Professionele identiteit 14

1 2 Wie zijn ‘we’? 16

1.3 Voor wie is dit boek bedoeld? 16

1.4 Werkt dit boek ook voor teams? 17

1.5 Hoe zit dit boek in elkaar? 18

1.6 Hoe kun je ermee aan de slag? 19

1.7 Motto 21

2 Professional 23

2.1 Veel over gedacht en geschreven 25

2.2 Standpuntbepaling 27

2.3 En waarin ben je dan professional? 31

Reflectie en notities

3 Identiteit 35

3.1 Kennismaking met identiteit 37

3.2 Iets kwijtraken wat onvervreemdbaar van jou is 47

3.3 Veranderen en (toch) jezelf blijven 53

Reflectie en notities 60

4 Je persoonlijke zelf 61

4.1 Je materiële zelf: wat is van jou? 63

4.2 Je sociale zelf: met wie ga je om? 75

4.3 Je spirituele zelf: wat zet jou in beweging? 81

Reflectie en notities 108

5 Je professionele zelf 109

5.1 Praktijktheorie: wat werkt voor jou? 113

5.2 Kennisbasis: waaruit bestaat je vakkennis? 123

5.3 Expertisegebied: waar ben je van? 131

Reflectie en notities 138

6 Je professionele frames 139

6.1 Even een stukje theorie over professionele frames 141

6.2 Een illustratie 145

Reflectie en notities 148

7 Je institutionele frames 149

7.1 Het begrip frame 151

7.2 Aspecten van het institutionele frame 153

7.3 Instituties in de dagelijkse praktijk 157

7.4 Wat hebben instituties met mij als professional te maken? 159

7.5 Frameconflicten 161

7.6 Weerstand tegen verandering of professionele ongehoorzaamheid? 161

7.7 Hoe beïnvloeden institutionele frames je professionele identiteit? 163

7.8 Tot slot 165

Reflectie en notities 168

8 Ontwikkeling 169

8.1 Wake-up calls en mindshifts 171

8.2 Fasen in je professionele ontwikkeling 173

8.2 Crisis en transitie 179

8.3 Crises benutten voor transformatie 185

8.4 Life-events 189

8.5 Tot slot 193

Reflectie en notities 194

9 Professionele identiteit 195

9.1 Waar ging professionele identiteit ook alweer over? 197

9.2 Materiaal verzamelen rond je eigen professionele identiteit 205

9.3 Komen tot de kern 213

Literatuur 217

Over de auteurs 221