Mintzberg over management : de wereld van onze organisaties

Henry Mintzberg

overzicht

De auteur onderzoekt niet alleen de functie van het management, maar ook die van de organisatie zelf en haar betekenis voor de samenleving. Mintzberg heeft nagedacht over de manier waarop managers te werk gaan; hoe organisaties functioneren, besluiten nemen, strategieƫn ontwikkelen en zich structureren, alsmede de wijze waarop samenlevingen proberen met hun organisaties om te gaan.
 9789025404956 /  Business Contact /  2006 /  14de editie /  400p. /  pb / 

Mintzberg over management : de wereld van onze organisaties

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Goed of niet goed, we zijn een samenleving van organisaties geworden. We zijn in organisaties geboren en in organisaties opgeleid om later in organisaties te kunnen werken. Tegelijkertijd voorzien organisaties in onze behoeften en verzorgen ze ons amusement, regeren ze ons en vallen ze ons lastig. Ten slotte worden we door organisaties begraven.

In dat licht bezien is het vreemd dat we zo weinig van organisaties begrijpen.

Al ruim twintig jaar houdt Henry Mintzberg zich bezig met het fenomeen organisaties. 'Mintzberg over management' bevat materiaal over organisaties waar hij in die periode heeft gewerkt.

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen, zijn de manier waarop managers te werk gaan, hoe organisaties functioneren, besluiten nemen, strategieën ontwikkelen en zich structureren en hoe machtsverhoudingen organisaties omringen en binnendringen, alsmede de wijze waarop samenlevingen proberen met hun organisaties om te gaan. Het boek bestaat uit drie delen.

Het eerste deel gaat over management, het proces waardoor mensen die officieel leiding hebben over gehele organisaties of delen daarvan, proberen het gedrag ervan te sturen.

In het tweede deel wordt gekeken naar vormen van organisaties op een wijze die vergelijkbaar is met die waarop biologen verschillende soorten in de natuur bestuderen.

In het derde deel is de blik gericht op onze gemeenschap van organisaties; op de manier waarop wij proberen ze te beïnvloeden en daardoor ons bestaan gelukkig en beroerd maken.

'Mintzberg over management' is bedoeld voor een algemeen lezerspubliek met belangstelling voor organisaties. Degenen die de studieboeken van Mintzberg te zware kost vinden, zullen dit boek ook voor hun genoegen ter hand nemen en er hun voordeel mee doen.

Inhoudsopgave

Dankbetuiging De wereld van onze organisaties

Deel 1 - Management

1. De taak van de manager 2. Strategisch vakmanschap 3. Plannen maken links, managen rechts 4. De koppeling tussen analyse en intuïtie in het management 5. Geen bedrijfskundigen opleiden maar managers

Deel 2 - Organisaties

6. Configuraties 7. De ondernemersorganisatie 8. De machineorganisatie 9. De gediversifieerde organisatie 10. De professionele organisatie 11. De innovatieve organisatie 12. Ideologie en de zendingsorganisatie 13. Politiek en de politieke organisatie 14. De Lego-methode

Deel 3 - Onze samenleving vol organisaties

15. Wie moeten de onderneming controleren? 16. Iets over dat lelijke woord Efficiency 17. Management heeft de samenleving onbeheersbaar gemaakt Noten

Nadere details

Verwijzingen

Index