De koopman als dominee - De realisatie van publieke waarde door sociaal ondernemerschap in relatie tot de overheid

Martin Schulz - Martijn van der Steen - Mark van Twist

overzicht

Wie vandaag de dag om zich heen kijkt, ziet steeds meer individuen en groepen mensen verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving. Sociale ondernemers slagen er als initiatiefnemers in een businessmodel te leggen onder dergelijk maatschappelijk initiatief. Zij nemen verantwoordelijkheid voor kwesties die de afgelopen decennia steevast tot de taken van de overheid werden gerekend.
 9789059319318 /  Lemma Boom /  2013 /  1ste editie /  pb / 

De koopman als dominee - De realisatie van publieke waarde door sociaal ondernemerschap in relatie tot de overheid

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Wie vandaag de dag om zich heen kijkt, ziet steeds meer individuen en groepen mensen verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving. Sociale ondernemers slagen er als initiatiefnemers in een businessmodel te leggen onder dergelijk maatschappelijk initiatief. Zij nemen verantwoordelijkheid voor kwesties die de afgelopen decennia steevast tot de taken van de overheid werden gerekend.

Daarmee komen sociale ondernemers en hun ondernemingen als vanzelf in aanraking met de overheid. Voor de overheid kenmerkt die ontmoeting zich vaak door ongemak dat voortkomt uit de inherente verschillen tussen overheid en ondernemers.

Dit essay bespreekt de relatie tussen sociale ondernemers en de overheid. Het laat tientallen praktijken van alledag zien en verdiept hoe kenmerken van het sociaal ondernemerschap zich verhouden tot de manier waarop de overheid gewoon is te werken.

Het essay betoogt niet dat alle publieke taken voortaan maar door sociale ondernemers dienen te worden opgepakt, maar in het licht van een terugtredende overheid is de vraag gerechtvaardigd hoe het sociaal ondernemerschap en de uitoefening van publieke taken door de overheid zich tot elkaar verhouden.

Dit boek is bestemd voor bestuurskundigen, sociologen, politicologen en andere meer algemeen geïnteresseerden.

Inhoudsopgave :

1. Inleiding

Deel I De sociale ondernemer
2. Hetzelfde anders doen
3. Voorbij de lijdelijkheid
4. Gedeeld bezit en de economie van de overvloed
5. Bewuste beeldvorming

Deel II Het sociale ondernemerschap en de sociale onderneming
6. Botsende logica's
7. Geen ambities zonder geld
8. Zakelijkheid achter een sociaal gezicht

Deel III Conclusies en slotbeschouwing
9. Conclusies

Geraadpleegde literatuur