Krachtig kantelen in zorg en welzijn

Noor van leeuwen - Louis Polstra

overzicht

'Krachtig kantelen in zorg & welzijn' is een actueel zorgmanagementboek, dat ingaat op de veranderingen die door maatschappelijke ontwikkelingen en systeemwijzigingen in zorg & welzijn (gaan) plaatsvinden. Het geeft inzicht in trends en veranderingen en laat zien wat deze betekenen voor de mensen die in de sector werken: de professionals en hun managers en bestuurders.
 9789024404063 /  Boom /  2016 /  1ste editie /  248p. /  pb / 

Krachtig kantelen in zorg en welzijn

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

'Krachtig kantelen in zorg & welzijn' is een actueel zorgmanagementboek, dat ingaat op de veranderingen die door maatschappelijke ontwikkelingen en systeemwijzigingen in zorg & welzijn (gaan) plaatsvinden. Het geeft inzicht in trends en veranderingen en laat zien wat deze betekenen voor de mensen die in de sector werken: de professionals en hun managers en bestuurders.

De inhoud is het resultaat van onderzoek en van co-creatie met koplopers en experts uit het veld van zorg & welzijn. Met citaten van bestuurders, managers, professionals en belangenbehartigers wordt van binnenuit inzicht gegeven in de belevingswereld van de mensen die middenin de transities zitten.

Zes belangrijke thema's worden uitgewerkt: *de aard (en de traagheid) van de veranderprocessen *de ontwikkelingen rond beroepsgroepen, competentieontwikkeling, opleidingen en 'een leven lang leren' *het nieuwe leiderschap dat voor de transities wordt gevraagd *de arbeidsinnovatie die nodig is en wat dat betekent voor leidinggevenden en P&O *de digitalisering van informatie en communicatie *de samenwerking tussen organisaties in netwerken en andere vormen

Bij elk thema geven de auteurs oplossingsrichtingen in de vorm van krachtige kanteltips. "Ik heb er alle vertrouwen in dat de sector zorg&welzijn krachtig kan kantelen. Ik hoop dat dit boek daarbij behulpzaam kan zijn!" - Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inhoudsopgave

Voorwoord

Over dit boek

Inleiding

Deel 1: De grote kantelingen

1. Kantelen gaat niet vanzelf

2. Systeemwereld en belevingswereld

3. Veranderen en blijven veranderen Krachtige kanteltips deel 1

Deel 2: Klantgerichte, competente professionals

4. Professionaliteit en systeemdenken

5. Nieuwe competenties en nieuwe posities

6. Opleiding = beroep = functie?

7. Transformatief leren

8. De lerende zorgorganisatie Krachtige kanteltips deel 2

Deel 3: Kantelend leiderschap

9. Kantelend leiderschap begint in het midden

10. Transformerend leiderschap

11. Bestuurskwaliteit en leiderschapscompetenties Krachtige kanteltips deel 3

Deel 4: Geen zorginnovatie zonder arbeidsinnovatie

12. De factor arbeid in zorg & welzijn

13. Zorginnovatie is mensenwerk

14. De kanteling van P&O Krachtige kanteltips deel 4

Deel 5: Informatie en communicatie

15. De wereld van informatie en communicatie

16. Digitalisering in zorg & welzijn

17. De kracht van communicatie Krachtige kanteltips deel 5

Deel 6: Samenwerken over de eigen grenzen heen

18. Het netwerklandschap van zorg & welzijn

19. Samenwerking tussen organisaties

20. Samen (be)sturen en organiseren Krachtige kanteltips deel 6

Verantwoording

Overzicht literatuur en relevante informatie