Non-verbale werkvormen in supervisie en coaching : de taal van het lichaam

Sikkema Rina

overzicht

Onze non-verbale taal geeft veel informatie over hoe we ons verhouden tot een bepaald onderwerp en tot onze gesprekspartner(s) of ons publiek, zonder dat we ons daar altijd volledig van bewust zijn. Ook in de waarneming en interpretatie van situaties waarin we moeten handelen is het non-verbale van groot belang.
 9789024418640 /  Nelissen /  2010 /  1ste editie /  152p. /  pb / 

Non-verbale werkvormen in supervisie en coaching : de taal van het lichaam

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Onze non-verbale taal geeft veel informatie over hoe we ons verhouden tot een bepaald onderwerp en tot onze gesprekspartner(s) of ons publiek, zonder dat we ons daar altijd volledig van bewust zijn. Ook in de waarneming en interpretatie van situaties waarin we moeten handelen is het non-verbale van groot belang.

Het lichaam spreekt altijd, al dan niet begeleid door gesproken taal. Voordat we iets in woorden kunnen vatten, is er sprake van lichamelijke opwinding, stotteren en gebaren. Maar ook als de woorden uit onze mond stromen, worden ze begeleid door - vaak onbewuste - gebaren die naast intonatie, tempo van spreken, klankkleur en toonhoogte informatie geven aan de luisteraar. Ze bepalen of we iemand expressief vinden, een bezield spreker of saai en gortdroog. Het is ook mogelijk dat we in woorden iets anders zeggen dan ons lichaam prijsgeeft.

Zowel in begeleidings- als in werksituaties speelt het non-verbale een grote rol. Wat deelt iemand mee naast de woorden die hij spreekt?

Na het lezen van dit boek weet u hoe u kunt werken met non-verbale taal, zowel in de begeleiding als gericht op de werksituatie van uw klant. 'Non-verbale werkvormen in supervisie en coaching' is geschreven voor professionele en aankomende supervisoren en coaches.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Inleiding: de uitgangspunten 1.1 Belang van non-verbale en ervaringsgerichte werkvormen 1.2 Drie kentheoretische a priori's 1.3 Dialoog versus zelfsturing 1.4 De hermeneutische spiraal: van de fenomenen naar de structuren 1.5 De rol van het onbewuste 1.6 Intuïtie en onbevangen waarneming 1.7 Competenties in relatie tot intuïtie 1.8 'Non-verbale' competenties voor professionele begeleiders

2 Non-verbale communicatie binnen de supervisie- en coachingsrelatie 2.1 Hanteren van de lichaamstaal van de klant 2.2 Eigen lichaamstaal aanpassen aan die van de klant 2.3 Teruggeven van de lichaamstaal 2.4 Spiegelen en interpreteren van de lichaamstaal 2.5 Het belang van non-verbale communicatie 2.6 Statusspel 2.7 Neutraliteit 2.8 Statustransacties in de begeleidingsrelatie 2.9 Reddingsdriehoek 2.10 Parallelproces en lichaamstaal 2.11 Dialoog en neutraliteit

3 Non-verbale communicatie in de werksituatie van de klant 3.1 Spelen van werksituaties 3.2 Experimenteren met lichaamstaal en status naar aanleiding van werkvragen

4 Werken met essenties 4.1 Zoeken naar essentie 4.2 Werken met beelden, naar Boal

5 Werken met metaforen 5.1 Wat is een metafoor? 5.2 Motorische en fysieke metaforen 5.3 Touwen als metafoor voor het reguleren van afstand en nabijheid 5.4 Een vakantie-ervaring als metafoor

6 Grenzen en het werken met touw 6.1 Werken met touwen 6.2 Met een touw de eigen grens leggen 6.3 Eigen grens verdedigen 6.4 Autonomieproblemen 6.5 Grensoverschrijdend gedrag 6.6 Samenvloeien of over-sympathiseren 6.7 Afbakenen in sessies, grenzen aangeven door lichaamstaal

7 Innerlijke dialoog en excentrische positie ruimtelijk neerzetten 7.1 Dilemma's en intrapersoonlijke conflicten 7.2 Twee stoelen, excentrische positie 7.3 De begeleider in de excentrische positie 7.4 Extra posities 7.5 Relevante rolfiguren in de excentrische positie 7.6 Stagnatie

8 Specifieke momenten in het begeleidingsproces 8.1 Start van de begeleiding met panorama's 8.2 Hermeneutische spiraal in de praktijk 8.3 Evaluatie 8.4 Ankermomenten

9 Oude scènes en hun invloed op denken, voelen en handelen 9.1 Ontwarren van overdracht 9.2 Doorbreken van starre reactiepatronen 9.3 Verinnerlijkte onderdrukking

10 Afbakening 10.1 Onderscheid supervisie/coaching en therapie 10.2 Gelijktijdig in therapie en in supervisie/coaching? 10.3 Overdracht en tegenoverdracht

11 Criteria en condities voor het werken met nonverbale en ervaringsgerichte werkvormen 11.1 Verbaal en non-verbaal 11.2 Verbaal en non-verbaal in relatie tot expliciteren, concretiseren en generaliseren 11.3 Verbaal/non-verbaal in relatie tot het tetradisch systeem 11.4 Criteria voor het werken met non-verbale werkvormen 11.5 Condities

Nawoord

Dankwoord

Over de auteur

Literatuur