Ontwerp je ontwikkeling : Positief en creatief coachen van jongvolwassenen

Marianne Meijers

overzicht

Om succesvol te zijn op de snel veranderende arbeidsmarkt wordt er van (jong)volwassenen een zelfsturende, flexibele, ondernemende en creatieve houding verwacht. Dit boek helpt startende, maar ook meer ervaren professionals bij het vormgeven van hun eigen route. Centraal staat begeleiding waarin iemands unieke kwaliteiten, behoeftes en mogelijkheden centraal staan.
 9789024421312 /  Boom /  2018 /  1ste editie /  160p. /  pb / 

Ontwerp je ontwikkeling : Positief en creatief coachen van jongvolwassenen

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Voor coaches die op zoek zijn naar actieve, creatieve en positieve manieren om jongvolwassenen te ondersteunen bij belangrijke loopbaankeuzes.

Om succesvol te zijn op de snel veranderende arbeidsmarkt wordt er van (jong)volwassenen een zelfsturende, flexibele, ondernemende en creatieve houding verwacht. Dit boek helpt startende, maar ook meer ervaren professionals bij het vormgeven van hun eigen route. Centraal staat begeleiding waarin iemands unieke kwaliteiten, behoeftes en mogelijkheden centraal staan.

(Studie)coaches vinden in Ontwerp je ontwikkeling een brede diversiteit aan tools en activiteiten. Het biedt een breed scala aan oefeningen en methodes die zijn gebaseerd op design thinking en de positieve psychologie en beschrijft een proces van zeven stappen dat flexibel kan worden doorlopen.

De individuele en groepsoefeningen per stap geven de coach flexibiliteit in het creëren van een passende coachroute.

Inhoudsopgave

Inleiding 11

Ontwerp je Ontwikkeling 13

Ten slotte 15

1 Ontwerp je ontwikkeling, een introductie 17

1.1 De OJO-cyclus 17

stap 1: Ontdekken 19

stap 2: Dromen 19

stap 3: Herdefiniëren 20

stap 4: Ideeën genereren 21

stap 5: Plan maken 22

stap 6: Experimenteren 22

stap 7: Reflecteren 22

1.2 OJO, een coachaanpak en een ontwikkelmodel 23

OJO als coachaanpak 23

OJO als ontwikkelmodel 24

1.3 Hoe je dit boek kunt gebruiken 26

Aantal oefeningen per stap 26

Doorlopen van de cyclus 26

Exploreer, creëer, experimenteer en reflecteer 27

2 Uitgangspunten van de methode 29

2.1 Positieve psychologie 29

Waarderend onderzoeken 30

Krachtgericht coachen 31

2.2 Positieve OJO-kenmerken 33

Kwaliteiten ontdekken en leren inzetten 33

Het ideaal of de droom 34

Flow 34

Gedachtes, emoties, lichamelijke gewaarwording 35

Mindfulness 36

2.3 Ontwerpdenken 37

2.4 Ontwerpgerichte OJO-kenmerken 38

Probleem dat leidt tot actie 38

Deconstructie en reconstructie 40

Divergeren en convergeren 40

Visueel denken 42

3 De oefeningen 43

3.1 Technieken en instrumenten waarmee je veel gaat werken 43

Mindmap 44

Schetsen of tekenen 44

Personal Canvas Model 47

Post-its 47

Grafieken, kruistabellen, cirkeldiagrammen 48

Dummy of schetsboek 48

3.2 De oefeningen 49

stap 1: Ontdekken 50

stap 2: Dromen 71

stap 3: Herdefiniëren van het probleem naar een uitdaging 80

stap 4: Ideeën genereren 89

opstartoefeningen 91

brainstormoefeningen 97

stap 5: Plan maken 103

stap 6: Experimenteren 109

stap 7: Reflecteren 110

4 Werken met het OJO-model, een aantal voorbeelden 113

Situatie 1: Gecoachte vindt geen uitdaging meer in zijn huidige baan/werk 114

stap 1: Ontdekken 114

stap 2: Dromen 115

stap 3: Herdefiniëren 116

stap 4: Ideeën genereren 117

stap 5: Plan maken 118

stap 6: Experimenteren 118

stap 7: Reflecteren 119

Situatie 2: Gecoachte heeft geen idee welke studie bij hem past 119

stap 1: Ontdekken 119

stap 2: Dromen 121

stap 3: Herdefiniëren 122

stap 4: Ideeën genereren 123

stap 5, 6 en 7: Plan maken, Experimenteren, Reflecteren 124

Situatie 3: Gecoachte heeft problemen in de samenwerking met anderen 126

stap 1: Ontdekken 126

stap 2: Dromen 126

stap 3: Herdefiniëren 126

stap 1: Ontdekken 128

stap 3: Herdefiniëren 128

stap 4: Ideeën genereren 128

stap 5, 6 en 7: Plan maken, Experimenteren en Reflecteren 129

Situatie 4: Onzekerheid belemmert de gecoachte in zijn functioneren 130

stap 1: Ontdekken 130

stap 2: Dromen 132

stap 3: Herdefiniëren 133

stap 4: Ideeën genereren 134

stap 5, 6 en 7: Plan maken, Experimenteren en Reflecteren 134

Situatie 5: Gecoachte probeert te veel ballen in de lucht te houden 135

stap 1: Ontdekken 135

stap 2: Dromen 137

stap 3: Herdefiniëren 138

stap 4: Ideeën genereren 139

stap 5, 6 en 7: Plan maken, Experimenteren en Reflecteren 140

Situatie 6: Gecoachte ervaart stress door te hoge eisen te stellen aan zichzelf 141

stap 1: Ontdekken 141

stap 2: Dromen 143

stap 3: Herdefiniëren 143

stap 4: Ideeën genereren 144

stap 5, 6 en 7: Plan maken, Experimenteren en Reflecteren 146

Situatie 7: Workshop van een dagdeel waarbij de jongvolwassene de eigen ontwikkeldoelen bepaalt voor een project 147

stap 1: Ontdekken 147

stap 2: Dromen 148

stap 3: Herdefiniëren 148

stap 4: Ideeën genereren 149

stap 5, 6 en 7: Plan maken, Experimenteren en Reflecteren 150

5 Van denken naar voelen 153

Geen goed of fout 154

De adem 154

6 Tips voor de OJO-coach 165

Eigen OJO-procesboek 165

Van co-creatie naar coach-creatie 165

Samenvatten 166

80/20-principe 167

Coachsetting 168

Ontwerp je eigen ontwikkeling als coach 168

Literatuur 169