Op het spoor van kindermishandeling : een outreachende benadering

Ergün Erol - Medi Hoes

overzicht

Het methodische boek `Op het spoor van kindermishandeling' is een leidraad voor hulpverleners, studenten en politiefunctionarissen om kindermishandeling en huiselijk geweld vroegtijdig te leren signaleren en er vervolgens tegen op te treden.
 9789024417605 /  Nelissen /  2006 /  1ste editie /  116p. /  pb / 

Op het spoor van kindermishandeling : een outreachende benadering

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Het methodische boek `Op het spoor van kindermishandeling' is een leidraad voor hulpverleners, studenten en politiefunctionarissen om kindermishandeling en huiselijk geweld vroegtijdig te leren signaleren en er vervolgens tegen op te treden.

Ergün Erol (politieambtenaar bij de politie regio Kennemerland) en Medi Hoes (teamleider bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland afd. Advies & Meldpunt Kindermishandeling) reiken de lezer vaardigheden aan om adequaat en snel te reageren en te handelen.

Welke beroepshouding is nodig om signalen van kindermishandeling te signaleren? Hoe moeten de hulpverlener en de politie optreden tegen kindermishandeling en huiselijk geweld en wat komt er allemaal kijken bij een aangifte? Wat is de mening van kinderen over kindermishandeling?

 'Op het spoor van kindermishandeling' beschrijft een unieke outreachende methode waarbij niet vraaggericht vanuit de client gewerkt wordt, maar doel- en vraaggericht vanuit de verantwoordelijkheid die de hulpverlener heeft om het geweld te doen stoppen.

De methode is primair gericht op kindermishandeling, maar huiselijk geweld komt ook uitgebreid aan de orde. Het boek is gebaseerd op concrete praktijksituaties vanuit hulpverlening en politie, het bevat concrete handvatten zoals een signalenlijst bij (een vermoeden van) kindermishandeling, beschrijft een drietal werkcasus met opdrachten en vermeldt relevante instellingen waarmee samengewerkt kan worden.

Ergun Erol werkt bij de regiopolitie Kennemerland.

Medi Hoes is teamleider bij het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling Noord-Holland.

Vanuit hun jarenlange samenwerking hebben zij Erme opgericht, een bureau dat trainingen en scholing aanbiedt op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.