Begeleiden van leerlingen met problemen : Op weg naar contextueel onderwijs

Jozef Kummeling - Herman Grimberg - Ton Hendriksen

overzicht

In dit boek wordt de samenhang tussen de psychosociale ontwikkeling van een leerling en diens educatieve ontwikkeling beschreven.
 9789024416714 /  Nelissen /  2004 /  1ste editie /  160p. /  pb / 

Begeleiden van leerlingen met problemen : Op weg naar contextueel onderwijs

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

In dit boek wordt de samenhang tussen de psychosociale ontwikkeling van een leerling en diens educatieve ontwikkeling beschreven. Stagnatie in de psychosociale ontwikkeling leidt bijna altijd tot problemen bij de educatieve ontwikkeling en omgekeerd.

De auteurs stellen dan ook dat de school zich (mede) verantwoordelijk dient te gedragen voor de psychosociale ontwikkeling van zijn leerlingen. In de eerste hoofdstukken van dit boek worden deze theoretische uitgangspunten uitvoerig beschreven. In het vervolg van het boek worden de verschillende aspecten van effectieve communicatie behandeld.

De auteurs gaan ook uitvoerig in op drie belangrijke houdingsaspecten van de begeleider: afstandelijke betrokkenheid, belangeloze belangstelling en dienstbare deskundigheid. De voorbeelden in het boek dienen om de koppeling van theorie naar praktijk te vergemakkelijken en de vaardigheden te vergroten.

Het boek is geschreven voor leraren/docenten, mentoren en leerlingbegeleiders: zij die vanuit hun beroep of opleiding te maken hebben met de psychosociale begeleiding van leerlingen. Managers in het onderwijs krijgen praktische adviezen voor de inrichting van de zorg in hun organisatie. Ook voor studenten aan een opleiding tot leraar kan het boek een verrijkende aanvulling zijn.

Over de auteurs :

Jozef Kummeling was als systeemtherapeut verbonden aan een instelling voor Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening. Daarna was hij directielid van een internaat voor moeilijk lerende en moeilijk opvoedbare jongeren. Momementeel is hij als trainer/adviseur werkzaam bij Bureau Kummeling & Smidt.

Herman Grimberg is als zorgcoördinator werkzaam bij een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Daarvoor was hij ambulant begeleider vanuit het VSO-LOM. Hij volgde diverse opleidingen op het gebied van psychosociale hulpverlening (waaronder NLP, RET en Hypnotherapie).

Ton Hendriksen Heeft jarenlang gewerkt in het speciaal onderwijs. Eerst als groepsleider en later als locatiedirecteur van een vso-lomschool. Momenteel is hij werkzaam als directeur van een basisschool. Daarnaast doet hij coachings- en advieswerk voor het onderwijs.