Over werk(t) in de actieve welvaartstaat

Geert Van Hootegem - Bart Cambré

overzicht

Dertig arbeids- en organisatiedeskundigen uit Vlaanderen en Nederland leiden ons binnen in de wereld van de flexibiliteit, teamwerk en innovatie. Ze leren ons wanneer er echt geleerd wordt in de lerende organisatie en waarschuwen ons voor ‘overwerkt werk’ voor de enen en voor gebrek aan werk voor anderen in deze creatieve economie.
 9789033456596 /  Acco /  2004 /  1ste editie /  492p. /  pb / 

Over werk(t) in de actieve welvaartstaat

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

Het blijft verbazingwekkend hoe weinig we eigenlijk weten over werk in onze samenleving. Ons kennen botst niet zelden op de hoog opgetrokken muren van fabriek of bureau. In dit boek openen 31 arbeids- en organisatiekundigen uit Vlaanderen en Nederland de zwarte doos. Ze leiden ons binnen in de wereld van de flexibiliteit, het teamwerk en innovatie. Ze leren ons wanneer er echt geleerd wordt in de lerende organisatie. En waarschuwen voor overwerkt werk voor de enen en voor gebrek aan werk voor de anderen in deze creatieve economie.

Ze vragen zich af of er niet meer werk van hier naar ginder gaat dan dat er werknemers van ginder naar hier komen. Maar ze stellen vooral vast dat zij die ooit kwamen er minder goed aan toe zijn.

Ze illustreren dat in die nieuwe economie computers lang niet altijd werken. Daarom laten ze ons kennis maken met het knowledge management. Voortdurend meten is hun missie, maar ze beseffen dat ze daarom nog niet weten. Ze tonen ons hoe het human resources management op dat alles inwerkt. Tegelijkertijd vragen ze zich af wat de plaats is van de vakbond en het sociaal overleg in deze genetwerkte wereld.

Ze pleiten voor actief werk in de actieve welvaartstaat en laten dat graag weten aan diegenen die daar werk willen van maken. Maar bovenal schreven ze een kritisch werk, wars van mythes en clichés over en aan het werk.

Over de auteurs:

GEERT VAN HOOTEGEM is professor aan de K.U. Leuven waar hij sociologie van de arbeidsorganisatie en de arbeidsmarkt doceert. Daarvoor was hij als sectorverantwoordelijke verbonden aan het Hoger Instituut van de Arbeid en de Nijmegen School of Management.

BART CAMBRÉ is doctor in de Sociale Wetenschappen en is als projectleider verbonden aan de afdeling Arbeids- en Organisatiesociologie van de K.U. Leuven. Als docent is hij verbonden aan opleidingen inzake arbeidsorganisatie, kwaliteit van de arbeid en psycho-sociale preventie.