Performance Management in de praktijk : een ontwikkelingsgerichte benadering

Wim van Beers

overzicht

Van Beers ziet Performance Management niet als een methodiek om bedrijfsresultaten te verkrijgen door mensen op een bepaalde manier in te zetten, maar als een wijze om mensen succesvol te kunnen laten presteren en zo bij te dragen aan het resultaat van een onderneming
 9789058711847 /  2008 /  220p. /  pb / 

Performance Management in de praktijk : een ontwikkelingsgerichte benadering

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

Performancemanagement en competentieontwikkeling Performancemanagement (PM) is al sinds de jaren negentig een gewaardeerde managementsystematiek. PM wordt gezien als een manier om mensen effectief te laten presteren en zo bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie. Daarbij staat de mens en niet zozeer de organisatiedoelstellingen zelf centraal. Die zullen worden behaald door mensgericht performancemanagement.

Competentieontwikkeling is in het model van Van Beers een onlosmakelijk onderdeel van PM.

De medewerker is een volwaardig 'partner in business' met wie zakelijke afspraken gemaakt kunnen worden over de te bereiken doelen en resultaten. Performancemanagement invoeren in de organisatie

Behalve de theoretische uitgangspunten besteedt Van Beers aandacht aan onder meer het bevorderen van de voortgang, beoordelen en belonen, en natuurlijk de invoering van PM in de organisatie.

Dit heldere boek is geschreven voor leidinggevenden, medewerkers met ambitie, adviseurs en P&O-ers en geeft hun praktische handvatten om tot optimale prestaties te komen.

Inhoudsopgave

1 Inleiding

2 Theoretische uitgangspunten

3 Doelen stellen

4 Voortgang bevorderen

5 Beoordelen en belonen

6 Invoeren van PM