Praktijkboek - Werken met paradoxen

Lenette Schuijt

overzicht

In dit boek biedt de auteur praktische handvatten voor het hanteren en integreren van tegengestelde krachten in organisatie en leiderschap. Het boek is ontstaan door het werken in de praktijk met de paradox ‘met ziel en zakelijkheid’.
Verrassende inzichten in paradoxen en de paradoxale aard van organisatieverschijnselen worden afgewisseld met sprekende en actuele praktijkvoorbeelden.
Je vind inspirerende portretten en cases van organisaties die streven naar bezielde zakelijkheid, maar ook voorbeelden van de dagelijkse worsteling die dit inhoudt. Je treft oefeningen om waar nodig één van beide zijden van een paradox te versterken en oefeningen die u prikkelen om schijnbare tegenstellingen met elkaar te verbinden, zoals ‘liefdevolle confrontaties’.
De praktische oefeningen in dit boek zijn gegroepeerd rondom de vijf paradoxen uit Met Ziel en Zakelijkheid (2001), maar je maakt daarnaast kennis met vele andere persoonlijke en organisatieparadoxen.
 9789056701413 /  Asoka /  2006 /  336p. /  pb / 

Praktijkboek - Werken met paradoxen

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

In recente managementpublicaties wordt de praktijk van een leider steeds vaker voorgesteld als paradoxaal.

Veel managers hebben het gevoel dat ze moeten opereren vanuit een spagaat: enerzijds dienen zij een sterk bedrijfsmatige, outputgerichte aanpak te ontwikkelen, anderzijds moeten zij meer aansluiten bij hun cliënten, maatwerk leveren en innovatieve diensten ontwikkelen. Deze twee staan vaak op gespannen voet met elkaar.

Studieboek met vier strategieen voor managers voor het hanteren en integreren van tegengestelde krachten in (non-profit) organisaties.

De auteur maakt daarbij gebruik van de paradox, een bewering die schijnbaar in zichzelf tegenstrijdig is door een verwarring van logische niveaus. Dus niet gelijk aan een dilemma, dat dwingt tot een keuze uit gelijkwaardige alternatieven.

Het is een (afzonderlijk leesbaar) vervolg op 'Met ziel en zakelijkheid' (2001) van dezelfde auteur.

De vier strategieen worden toegelicht met veel voorbeelden en oefeningen, veelal van reflectieve aard en handelend over bezieling (ideaal) versus zakelijkheid. Sommige oefeningen kan men thuis doen en andere op het werk, alleen of samen met collega's. Met de tips die ze geeft, zoekt ze aansluiting bij de managementmethoden 'zelfsturende teams' en 'sturen op hoofdlijnen'.

Duidelijk en helder geschreven voor managers, om te ontdekken hoe zij hun ideele opvattingen zakelijk (resultaatgericht, efficient en met kostenreductie) in de praktijk kunnen brengen. Indirect gaat het ook over het bedenken van redenen om zichzelf en anderen te motiveren.

Drs. Lenette Schuijt is organisatie-adviseur/coach en directeur van Crystal River te Amersfoort. Ze begeleidt maatprogramma’s rond zingeving en bezieling. Van haar hand verschenen o.a. ‘De Kracht van Bezieling’ (Scriptum, 1999) en ‘Met Ziel en Zakelijkheid’ (Scriptum, 2001).