Professionele dilemma's van de coach : het maken van verantwoorde keuzes

Fer van den Boomen - Rienus Merkies - Marcel Hoornhout

overzicht

Als coach krijg je tijdens het coachingsproces te maken met een aantal spanningsvelden waarin een onontkoombare positie moet gekozen worden. Deze verschillende spanningsvelden worden in dit boek uitgewerkt, zoals de spanning tussen individu en organisatie en de spanning tussen leren en presteren. Van elk spanningsveld zijn de verschillende keuzemogelijkheden expliciet gemaakt en onderbouwd wat houvast biedt bij het maken van verantwoorde keuzen tijdens het coachingsproces.
 9789024416523 /  Nelissen /  2007 /  2de editie /  264p. /  pb / 

Professionele dilemma's van de coach : het maken van verantwoorde keuzes

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Dit boek geeft een overzicht van verschillende spanningsvelden die bij coaching een rol spelen. Daarmee biedt het coaches een houvast voor het maken van zorgvuldige keuzes in hun eigen praktijk.

Door keuzes expliciet te maken en te onderbouwen beogen de auteurs een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van coaching. In het boek worden zeven aspecten toegelicht die in coaching steeds aan de orde zijn: Coaching is te omschrijven als een doelgerichte (1) methode (2) van begeleiden (3) van leren (4) gericht op zelfstandig functioneren (5) van individuen of teams (6) binnen een organisatiecontext (7).

Het boek geeft geen richtlijnen over welke keuzes in concrete situaties gemaakt moeten worden, maar biedt wel een soort leidraad voor het maken van genuanceerde keuzes. Daarmee draagt het bij aan zorgvuldig handelen in de praktijk van coaching. Het boek is geschreven voor coaches die hun professionaliteit verder willen ontwikkelen. Dat kunnen beginnende of gevorderde professionals zijn die coaching als hun beroep zien.

Bovendien is het boek ook geschikt voor managers die coaching als een belangrijke activiteit binnen hun functie zien.

Inhoudsopgave

1. Kiezen in coaching

2. De spanning tussen individu en organisatie

3. De spanning tussen een smalle en brede focus op de klant

4. De spanning tussen doel en proces

5. De spanning tussen voorgeschreven en zelfstandig functioneren

6. De spanning tussen leren en presteren.

7. De spanning tussen begeleiden en leiden

8. De spanning tussen zakelijke dienstverlening en persoonlijke ontmoeting

9. Methodisch vormgeven van samenhang in de dilemma's