Project Canvas : Samen naar de kern van je project

Rudy Kor - Jo Bos - Theo van der Tak

overzicht

Beginnen aan een project is vaak spannend, een nieuwe uitdaging met nieuwe mensen. Maar voor je het weet, ben je bezig met ingewikkelde plannenmakerij en met het (her)schrijven van allerlei dikke projectdocumenten. Dat kan ook anders!

Voordat je een uitgewerkt projectcontract gaat schrijven, kun je beter met een Project Canvas beginnen en samen met de betrokkenen de kern van het project zichtbaar maken. Want als je niet oppast, is er al veel werk verzet zonder dat op hoofdlijnen duidelijk is wat nut en noodzaak van het project zijn en wie zich daaraan willen committeren. Het Project Canvas helpt teamleden hierbij op weg.

Het Project Canvas is een eenvoudig hulpmiddel om een project vorm te geven. Hierin geven betrokkenen de antwoorden op de belangrijkste vragen. Het ingevulde Project Canvas geeft een helder beeld van de essenties van een project. Het vormt de basis voor de beslissing van de opdrachtgever over het starten van het project. En als besloten is door te gaan, vormt het Project Canvas de basis voor het projectcontract, het projectplan of het projectinitiatiedocument (PID).

Vooral de projectleider en het projectteam vinden praktisch houvast in werken met het Project Canvas. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de vormgeving van het project. Welke benadering ze ook hanteren (Projectmatig Werken, Projectmatig Creëren, Scrum, PRINCE2, AgilePM, PMBoK of anders), vanuit elke benadering is het canvas bruikbaar. In dit boek beschrijven we hoe het Project Canvas snel en effectief in te zetten is in een project.

Het Project Canvas in enkele kernwoorden: interactie, cocreatie, visualiseren, motivatie, gemeenschappelijke taal, proactiviteit, open dialoog, eigenaarschap en samenhangend beeld.
Inhoudsopgave
Introductie

1. Het Project Canvas helpt bij de visualisering van het idee
Behoefte aan een manier om snel tot de kern te komen
Vijf kernvragen en vijftien elementen
Inspiratiebronnen: het Business Model Canvas en het Program Canvas
Het Project Canvas gaat vooraf aan het projectcontract
Wat komt er na een goedgekeurd canvas?
Projecten vragen om een andere aanpak dan routines en improvisaties
Een project bevat veel nieuwe elementen
De centrale begrippen bij een project: uniek, doel, resultaat

2. De vijftien elementen van het Project Canvas
Probeer niet compleet te zijn
Waar in het canvas te beginnen?
Vragen als hulpmiddel
1 Wat?
2 Wie?
3 Hoe?
4 Waarbinnen?
5 Waarmee?

3. Het creatieproces van een Project Canvas
Plaats van het canvas in de loop van een project
Geen voorgeschreven volgorde bij het opstellen van een canvas
Stel het canvas op in een canvas-workshop
Stel het projectcontract op in een projectstart-up (PSU)
Twee benaderingen om een canvas op te stellen
Betrek teamleden en relevante betrokkenen in de canvas-workshop en de PSU
Elke werkbijeenkomst is anders, maar er zijn wel een paar richtlijnen
Het helpt soms om er een begeleider bij te vragen
Een werkbijeenkomst vraagt een onderzoekende houding van alle aanwezigen

4. De vier thema’s van projectmanagement
Projectmanagement vergt aandacht voor vier thema’s
Thema 1 : inhoud
Thema 2 : organiseren
Thema 3 : aanpak
Thema 4 : beheersing
Zes beheersaspecten
Beslissen: kiezen voor stoppen of doorgaan
Ingevulde Project Canvassen
Voorbeeld 1 Programmacontract duurzaamheid
Voorbeeld 2 Project Canvas, Boekproject

5. Vergelijking van drie aanpakken met het Project Canvas
-PRINCE2
Welke plek kan het Project Canvas hebben in PRINCE2?
Hoe gaat PRINCE2 om met de elementen van het Project Canvas?
Conclusie: Project Canvas sluit goed aan op PRINCE2
-PMBoK en ISO12500
Welke plek kan het Project Canvas hebben in PMBoK/ISO12500?
Hoe gaan PMBoK/ISO12500 om met de elementen van Project Canvas?
Conclusie: het Project Canvas is met de PMBoK/ISO12500-processen prima op te stellen
-AgilePM en Scrum
Welke plek kan het Project Canvas hebben in AgilePM?
Hoe gaat AgilePM om met de elementen van Project Canvas?
Conclusie: Project Canvas ondersteunt het visuele karakter van Agile en Scrum

Engelstalige versie van het Project Canvas

Over onszelf als auteurs
Verder lezen
 9789462761117 /  Vakmedianet /  2016 /  1ste editie /  160p. /  hc / 

Project Canvas : Samen naar de kern van je project

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Beginnen aan een project is vaak spannend, een nieuwe uitdaging met nieuwe mensen. Maar voor je het weet, ben je bezig met ingewikkelde plannenmakerij en met het (her)schrijven van allerlei dikke projectdocumenten. Dat kan ook anders! Voordat je een uitgewerkt projectcontract gaat schrijven, kun je beter met een Project Canvas beginnen en samen met de betrokkenen de kern van het project zichtbaar maken. Want als je niet oppast, is er al veel werk verzet zonder dat op hoofdlijnen duidelijk is wat nut en noodzaak van het project zijn en wie zich daaraan willen committeren. Het Project Canvas helpt teamleden hierbij op weg. Het Project Canvas is een eenvoudig hulpmiddel om een project vorm te geven. Hierin geven betrokkenen de antwoorden op de belangrijkste vragen. Het ingevulde Project Canvas geeft een helder beeld van de essenties van een project. Het vormt de basis voor de beslissing van de opdrachtgever over het starten van het project. En als besloten is door te gaan, vormt het Project Canvas de basis voor het projectcontract, het projectplan of het projectinitiatiedocument (PID). Vooral de projectleider en het projectteam vinden praktisch houvast in werken met het Project Canvas. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de vormgeving van het project. Welke benadering ze ook hanteren (Projectmatig Werken, Projectmatig Creëren, Scrum, PRINCE2, AgilePM, PMBoK of anders), vanuit elke benadering is het canvas bruikbaar. In dit boek beschrijven we hoe het Project Canvas snel en effectief in te zetten is in een project. Het Project Canvas in enkele kernwoorden: interactie, cocreatie, visualiseren, motivatie, gemeenschappelijke taal, proactiviteit, open dialoog, eigenaarschap en samenhangend beeld. Inhoudsopgave Introductie 1. Het Project Canvas helpt bij de visualisering van het idee Behoefte aan een manier om snel tot de kern te komen Vijf kernvragen en vijftien elementen Inspiratiebronnen: het Business Model Canvas en het Program Canvas Het Project Canvas gaat vooraf aan het projectcontract Wat komt er na een goedgekeurd canvas? Projecten vragen om een andere aanpak dan routines en improvisaties Een project bevat veel nieuwe elementen De centrale begrippen bij een project: uniek, doel, resultaat 2. De vijftien elementen van het Project Canvas Probeer niet compleet te zijn Waar in het canvas te beginnen? Vragen als hulpmiddel 1 Wat? 2 Wie? 3 Hoe? 4 Waarbinnen? 5 Waarmee? 3. Het creatieproces van een Project Canvas Plaats van het canvas in de loop van een project Geen voorgeschreven volgorde bij het opstellen van een canvas Stel het canvas op in een canvas-workshop Stel het projectcontract op in een projectstart-up (PSU) Twee benaderingen om een canvas op te stellen Betrek teamleden en relevante betrokkenen in de canvas-workshop en de PSU Elke werkbijeenkomst is anders, maar er zijn wel een paar richtlijnen Het helpt soms om er een begeleider bij te vragen Een werkbijeenkomst vraagt een onderzoekende houding van alle aanwezigen 4. De vier thema’s van projectmanagement Projectmanagement vergt aandacht voor vier thema’s Thema 1 : inhoud Thema 2 : organiseren Thema 3 : aanpak Thema 4 : beheersing Zes beheersaspecten Beslissen: kiezen voor stoppen of doorgaan Ingevulde Project Canvassen Voorbeeld 1 Programmacontract duurzaamheid Voorbeeld 2 Project Canvas, Boekproject 5. Vergelijking van drie aanpakken met het Project Canvas -PRINCE2 Welke plek kan het Project Canvas hebben in PRINCE2? Hoe gaat PRINCE2 om met de elementen van het Project Canvas? Conclusie: Project Canvas sluit goed aan op PRINCE2 -PMBoK en ISO12500 Welke plek kan het Project Canvas hebben in PMBoK/ISO12500? Hoe gaan PMBoK/ISO12500 om met de elementen van Project Canvas? Conclusie: het Project Canvas is met de PMBoK/ISO12500-processen prima op te stellen -AgilePM en Scrum Welke plek kan het Project Canvas hebben in AgilePM? Hoe gaat AgilePM om met de elementen van Project Canvas? Conclusie: Project Canvas ondersteunt het visuele karakter van Agile en Scrum Engelstalige versie van het Project Canvas Over onszelf als auteurs Verder lezen