Psychologie : een inleiding

Philip Zimbardo - Robert Johnson - Vivian McCann

overzicht

Hoe zitten mensen in elkaar, waarom doen ze wat ze doen, en waar ligt de grens tussen normaal en abnormaal? Dit zijn maar een paar van de onderwerpen die in deze inleiding psychologie aan de orde komen.
 9789043015639 /  Pearson /  2009 /  6de editie /  729p. /  pb / 

Psychologie : een inleiding

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Hoe zitten mensen in elkaar, waarom doen ze wat ze doen, en waar ligt de grens tussen normaal en abnormaal? Dit zijn maar een paar van de onderwerpen die in deze inleiding psychologie aan de orde komen.

Elk hoofdstuk van dit overzichtelijke en toegankelijke handboek concentreert zich op de kernvragen en de kernconcepten van de psychologie. Aan de hand hiervan wordt de lezer vertrouwd gemaakt met nieuwe ontwikkelingen, de klassieke studies, historische trends en de vele perspectieven op het vakgebied van de psychologie.

Kenmerken van dit boek:

- Studeren met kernconcepten en kernvragen Elk hoofdstuk draait om een aantal kernvragen. Deze vragen helpen om te anticiperen op de belangrijkste stof in de paragraaf: het kernconcept. Het kernconcept geeft altijd een kort antwoord op de kernvraag, en is het centrale idee waar de tekst omheen is georganiseerd.

- Psychologie in je leven Psychologie is sterk verbonden met elementen in het nieuws en het leven van alledag. Aan het eind van de meeste paragrafen wordt zo'n verbinding gelegd. De praktische, herkenbare en interessante voorbeelden brengen de stof tot leven.

- Doe het zelf! Door het hele boek heen staan Doe het zelf!-oefeningen. Dit zijn eenvoudige en effectieve demonstraties van de in de tekst behandelde stof.

- Psychologie gebruiken om psychologie te leren In elk hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de kennis kan worden gebruikt om effectiever te studeren.

- Verbindingen Psychologie is een web van verbonden ideeën; een belangrijk onderwerp uit het ene hoofdstuk heeft vaak te maken met onderwerpen in andere hoofdstukken. Dit wordt aangegeven met pijlen in de marge en een korte uitleg.

Inhoudsopgave

1 Geest, gedrag en psychologische wetenschap Kernvraag 1.1 Wat is psychologie (niet)? Kernvraag 1.2 Hoe vergaren psychologen nieuwe kennis? Kernvraag 1.3 Wat zijn de zes belangrijkste perspectieven van de psychologie?

2 Biopsychologie, neurowetenschappen en de menselijke aard Kernvraag 2.1 Wat is het verband tussen genen en gedrag? Kernvraag 2.2 Hoe is de interne communicatie van het lichaam geregeld? Kernvraag 2.3 Hoe produceren de hersenen gedrag en psychische processen?

3 Leren Kernvraag 3.1 Hoe verklaart klassieke conditionering leren? Kernvraag 3.2 Hoe leren we nieuw gedrag door operante conditionering? Kernvraag 3.3 Hoe verklaart de cognitieve psychologie leren?

4 Geheugen Kernvraag 4.1 Wat is het geheugen? Kernvraag 4.2 Hoe vormen we herinneringen? Kernvraag 4.3 Hoe halen we herinneringen terug? Kernvraag 4.4 Waarom laat ons geheugen ons soms in de steek?

5 Denken en intelligentie Kernvraag 5.1 Wat zijn de bouwstenen van denken? Kernvraag 5.2 Over welke vaardigheden beschikken goede denkers? Kernvraag 5.3 Hoe wordt intelligentie gemeten? Kernvraag 5.4 Wat zijn de bouwstenen van intelligentie? Kernvraag 5.5 Hoe verklaren psychologen IQ-verschillen tussen groepen?

6 Psychologische ontwikkeling Kernvraag 6.1 Wat kan een pasgeboren baby? Kernvraag 6.2 Welke vaardigheden moet een kind zich eigen maken? Kernvraag 6.3 Welke ontwikkelingen vinden plaats tijdens de adolescentie en de volwassenheid? Kernvraag 6.4 Welke ontwikkelingen vinden plaats tijdens de volwassenheid?

7 Sensatie en perceptie Kernvraag 7.1 Hoe verandert stimulatie in sensatie? Kernvraag 7.2 Waarin lijken de zintuigen op elkaar? Waarin verschillen ze? Kernvraag 7.3 Wat is de relatie tussen perceptie en sensatie?

8 Vormen van bewustzijn Kernvraag 8.1 Op welke wijze is het bewustzijn aan andere geestelijke processen gerelateerd? Kernvraag 8.2 Hoe ziet de cyclus van het normale bewustzijn eruit? Kernvraag 8.3 Welke andere vormen kan het bewustzijn aannemen?

9 Emotie en motivatie Kernvraag 9.1 Welk nut hebben onze emoties? Kernvraag 9.2 Waar komen onze emoties vandaan? Kernvraag 9.3 In hoeverre zijn we in staat om onze emoties te beheersen? Kernvraag 9.4 Motivatie: waarom doen we wat we doen? Kernvraag 9.5 Waarin lijken prestatiedrang, honger en seks op elkaar? Waarin verschillen ze?

10 Persoonlijkheid: theorieën van de gehele persoon Kernvraag 10.1 Door welke krachten wordt de persoonlijkheid gevormd? Kernvraag 10.2 Uit welke blijvende patronen of disposities bestaat onze persoonlijkheid? Kernvraag 10.3 Welke psychische processen zijn binnen onze persoonlijkheid aan het werk? Kernvraag 10.4 Welke 'theorieën' gebruiken mensen om zichzelf en anderen te begrijpen?

11 Sociale psychologie Kernvraag 11.1 Hoe beïnvloedt de sociale situatie ons gedrag? Kernvraag 11.2 Het construeren van sociale werkelijkheid: wat beïnvloedt ons oordeel over anderen? Kernvraag 11.3 Hoe creëren systemen situaties die het gedrag beïnvloeden?

12 Psychische stoornissen Kernvraag 12.1 Wat is een psychische stoornis? Kernvraag 12.2 Hoe worden psychologische stoornissen geclassificeerd in de DSM-IV? Kernvraag 12.3 Wat zijn de consequenties als je iemand een etiket opplakt?

13 Therapieën voor psychische stoornissen Kernvraag 13.1 Wat is therapie? Kernvraag 13.2 Hoe behandelen psychologen psychische stoornissen? Kernvraag 13.3 Hoe gaat de biomedische invalshoek met psychische stoornissen om? Kernvraag 13.4 Psychotherapie en biomedische therapieën vergeleken

14 Stress, gezondheid en welzijn Kernvraag 14.1 Wat veroorzaakt stress? Kernvraag 14.2 Wat zijn de lichamelijke effecten van stress? Kernvraag 14.3 Wie is het meest kwetsbaar voor stress? Kernvraag 14.4 Hoe kunnen we de invloed van stress op onze gezondheid verminderen?