Behandelend Opvoeden : Groepswerk in de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg

Marianne van der Harten - Els van Rijn (Red)

overzicht

'Behandelend opvoeden' is en blijft de voor de hand liggende titelkeuze voor dit boek; treffender kan de taak van groepsleiders in de kinder- en jeugdpsychiatrie nu eenmaal niet worden samengevat.
 9789023244721 /  Van Gorcum /  2008 /  4de editie /  pb / 

Behandelend Opvoeden : Groepswerk in de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

'Behandelend opvoeden' is en blijft de voor de hand liggende titelkeuze voor dit boek; treffender kan de taak van groepsleiders in de kinder- en jeugdpsychiatrie nu eenmaal niet worden samengevat.

Ook in deze vierde herziene druk ligt de nadruk weer op de wijze waarop groepsleiders de behandeling van kinderen en hun ouders daadwerkelijk vorm kunnen geven. Op basis van het integratieve behandelmodel wordt de brug geslagen tussen diagnostiek en behandeling, waarbij verschillende dilemma’s uit de dagelijkse praktijk ruimschoots aan bod komen.

Door een grondige revisie van het eerste hoofdstuk wordt de kinder- en jeugd-psychiatrie geschetst in zijn huidige context. Hoofdstuk 2 stelt kritische vragen ten aanzien van de wezenlijke uitdagingen in het werk, op basis van de vakidentiteit van groepsleiders en de huidige trends in de zorg. Hoofdstuk 4 is meer afgewogen en in balans gebracht, passend bij deze tijd. Door het hele boek heen zijn termen die verwezen naar ‘leefgroep’ vervangen door ‘behandelgroep’, omdat niet langer het wonen in de kinder- en jeugdpsychiatrie centraal staat, maar de behandeling, en dat vraagt nu eenmaal om een andere terminologie.

'Behandelend opvoeden' is in principe bedoeld voor studenten die een opleiding volgen op het terrein van zorg, onderwijs en dienstverlening, en geïnteresseerd zijn in het werken met kinderen met psychiatrische problematiek, maar ook groepsleiders, werkzaam in het brede gebied van de jeugdzorg, leerkrachten en ouders zullen in dit boek veel van hun gading vinden.

Inhoudsopgave :

Behandelend opvoeden

Deel I - Een professie in beweging in een dynamisch zorgveld
1 Kinder- en jeugdpsychiatrie in ontwikkeling - Marianne van der Harten
2 Groepsleider in de kinder- en jeugdpsychiatrie; een eigen vakidentiteit - Marianne van der Harten
3 Drie dimensies van het werken in een klinische setting - Marianne van der Harten

Deel II - Multidisciplinaire samenwerking rondom diagnostiek en behandeling
4 Het integratieve behandelmodel; multidisciplinaire samenwerking rondom diagnostiek en behandeling - Gerrit van der Most
5 Uitwerking van het integratieve behandelmodel - Gerrit van der Most

Deel III - Behandeling op de leefgroep
6 De behandeltaken van de groepsleider - Els van Rijn
7 Vormgeving van het leefgroepklimaat; pedagogische uitgangspunten - Irma Wesselink
8 Planmatig (samen)werken - Els van Rijn, Willem van Amersfoort en Bert Staal
9 Dagprogramma en werkpunten - Els van Rijn, Peter Haagsma, Erwin Oudendijk en Herwin Tros
10 Het trainen van sociale vaardigheden; een deskundigheidsbevordering voor groepsleiders - Els van Rijn
11 Affectieve interacties op de leefgroep; overdracht en tegenoverdracht - Jan Nauta
12 Begeleiding en ondersteuning van groepsleiders - Marianne van der Harten, Herwin Tros, Nel Bentvelzen

Deel IV - Ouderparticipatie bij (dag)klinische behandeling
13 Samenwerken met ouders; een integratieve benadering - Irma Wesselink
14 Ouderparticipatie op de leefgroep; praktische pedagogische ondersteuning van ouders door groepsleiders - Berend Henk Huizing en Tamara Halma
15 Coachen van ouders bij sociale en cognitieve vaardigheidstraining van hun kind - Els van Rijn en Harry Smilda

Deel V - Casuïstiek en methodiek
16 Kortdurende crisisbehandeling - Frank Stehmann en Saskia Bakermans
17 Langdurige behandeling van jonge kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis - Pieter Hoolsema, Lucia Lindhout en Sjaak Sophie
18 Behandelmethodiek voor jongeren met eetstoornissen - Pauline van Adrichem
19 De behandeling van schizofrenie en eerste psychose - Dirk Huizinga
20 Lage doelen, klein gewin; over chronische jeugdpsychiatrie - Jan Nauta