Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa : Werken met een signaleringsplan ter preventie van terugval van patiënten met anorexia nervosa

Tamara Berends - Annemarie van Elburg - Berno van Meijel

overzicht

Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa biedt de hulpverlener een leidraad om op een gestructureerde wijze te werken aan terugvalpreventie. Anorexia nervosa is een ziekte die met name in de puberteit en de adolescentie speelt en daarom omvat de uitgave richtlijnen voor zowel de categorie ‘Jeugd’ als de categorie ‘18+’, elk met hun eigen toonzetting en specifieke aandachtspunten.
 9789023247296 /  Van Gorcum /  2010 /  1ste editie /  206p. /  pb / 

Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa : Werken met een signaleringsplan ter preventie van terugval van patiënten met anorexia nervosa

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Anorexia nervosa is een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, waarbij iemand vanuit een allesoverheersende angst te dik te worden te weinig kan eten en daardoor niet in staat is het lichaamsgewicht te handhaven op of boven een voor de leeftijd en lengte minimaal normaal gewicht. Extreme vermagering is het gevolg, met alle (medische) complicaties van dien.

De behandeling neemt vaak veel tijd in beslag en het risico op terugval is in de eerste tijd na bereiken van herstel bovendien groot (dertig tot vijftig procent). Daarom kan een behandeling pas als afgerond worden beschouwd als er voldoende aandacht is besteed aan het voorkomen van een terugval.

Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa biedt de hulpverlener een leidraad om op een gestructureerde wijze te werken aan terugvalpreventie. Anorexia nervosa is een ziekte die met name in de puberteit en de adolescentie speelt en daarom omvat de uitgave richtlijnen voor zowel de categorie ‘Jeugd’ als de categorie ‘18+’, elk met hun eigen toonzetting en specifieke aandachtspunten.

Beide richtlijnen bestaan uit theoretische onderbouwingen en aanbevelingen, praktische handleidingen voor de hulpverlener en een ‘Werkboek Terugvalpreventie’ dat hulpverleners én cliënten helpt om te komen tot een goed terugvalpreventieplan.

Inhoudsopgave :

Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa

Inhoud Jeugd

Voorwoord
Inleiding

Deel I Theoretische onderbouwing en aanbevelingen

1 Introductie
1.1 Inleiding
1.2 Doel en doelgroep
1.3 Voorwaarden voor effectief gebruik van de richtlijn
1.4 Opbouw van de richtlijn
1.5 Methodische verantwoording

2 Beoordeling van herstel en terugval
2.1 Herstel
2.2 Duur naar herstel
2.3 Terugval

3 Risicofactoren en stadia van terugval
3.1 Risicofactoren voor terugval
3.2 Verschillende stadia van terugval

4 Uitlokkers en vroege voortekenen
4.1 Uitlokkers
4.2 Vroege voortekenen

VI Richtlijn terugvalpreventie anorexia nervosa

5 Acties
5.1 Theoretisch model
5.2 Acties bij uitlokkers
5.3 Acties bij vroege voortekenen

Deel II Praktische handleiding voor de hulpverlener

6 Vroegsignalering en vroege interventie
6.1 Vroegsignalering
6.2 Vroege interventie (acties)
6.3 Stadia van terugval

7 Werken met het Werkboek Terugvalpreventie
STAP 1: De voorbereiding
STAP 2: Het invullen van het Werkboek Terugvalpreventie
STAP 3: Het invullen van het terugvalpreventieplan
STAP 4: Nazorg

Deel III Werkboek Terugvalpreventie

8 Werkboek Terugvalpreventie
8.1 Terugval
8.2 Jouw werkboek

Bijlage 1 Terugvalpreventieplan
Bijlage 2 Gemaakte afspraken en huiswerkopdrachten

Dankwoord
Literatuurlijst

Inhoud 18+

Voorwoord
Inleiding

Deel I Theoretische onderbouwing en aanbevelingen

1 Introductie
1.1 Inleiding
1.2 Doel en doelgroep
1.3 Voorwaarden voor effectief gebruik van de richtlijn
1.4 Opbouw van de richtlijn
1.5 Methodische verantwoording

2 Beoordeling van herstel en terugval
2.1 Herstel
2.2 Duur naar herstel
2.3 Terugval

3 Risicofactoren en stadia van terugval
3.1 Risicofactoren voor terugval
3.2 Verschillende stadia van terugval

4 Uitlokkers en vroege voortekenen
4.1 Uitlokkers
4.2 Vroege voortekenen

5 Acties
5.1 Theoretisch model
5.2 Acties bij uitlokkers
5.3 Acties bij vroege voortekenen

Deel II Praktische handleiding voor de hulpverlener

6 Vroegsignalering en vroege interventie
6.1 Vroegsignalering
6.2 Vroege interventie (acties)
6.3 Stadia van terugval

7 Werken met het Werkboek Terugvalpreventie
STAP 1: De voorbereiding
STAP 2: Het invullen van het Werkboek Terugvalpreventie
STAP 3: Het invullen van het Terugvalpreventieplan
STAP 4: Nazorg

Deel III Werkboek Terugvalpreventie 177

8 Werkboek Terugvalpreventie
8.1 Terugval
8.2 Jouw werkboek

Bijlage 1 Terugvalpreventieplan
Bijlage 2 Gemaakte afspraken en huiswerkopdrachten

Dankwoord
Literatuurlijst