De maanden april en mei zijn we afwezig en kunnen er geen bestellingen uitgeleverd worden.

Klassiekers van de kinder- en jeugdpsychiatrie I

F Verheij - D A Treffers (Red)

overzicht

De kinder- en jeugdpsychiatrie is een relatief jong vakgebied. Tot aan de tweede helft van de negentiende eeuw werd de mogelijkheid van geestesziekten bij kinderen overwegend afgewezen. In de tweede helft van deze eeuw veranderden de opvattingen, maar de separate diagnostiek en behandeling van geesteszieke kinderen bleef tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw buiten de grote leerboeken – de termen ‘pedo-psychiatrie’ en ‘kinderpsychiatrie’ werden waarschijnlijk tussen 1920 en 1930 voor het eerst gebruikt – en pas in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw openden de eerste klinieken voor psychisch gestoorde kinderen hun deuren.
 9789023240518 /  Van Gorcum /  2004 /  1ste editie /  598p. /  pb / 

Klassiekers van de kinder- en jeugdpsychiatrie I

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

De kinder- en jeugdpsychiatrie is een relatief jong vakgebied. Tot aan de tweede helft van de negentiende eeuw werd de mogelijkheid van geestesziekten bij kinderen overwegend afgewezen. In de tweede helft van deze eeuw veranderden de opvattingen, maar de separate diagnostiek en behandeling van geesteszieke kinderen bleef tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw buiten de grote leerboeken – de termen ‘pedo-psychiatrie’ en ‘kinderpsychiatrie’ werden waarschijnlijk tussen 1920 en 1930 voor het eerst gebruikt – en pas in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw openden de eerste klinieken voor psychisch gestoorde kinderen hun deuren.

Hoewel het vakgebied kinder- en jeugdpsychiatrie dus een relatief korte ontstaansgeschiedenis kent, is er in de laatste drie decennia sprake van een exponentieel groeiend kennisbestand over de normale, de verstoorde en de gestoorde kinderlijke ontwikkeling. In de tot nu toe verschenen leerboeken is er altijd weinig ruimte geweest voor de invloedrijke, oudere publicaties.

Deze uitgave maakt dit gemis goed door een selectie te bieden van invloedrijke publicaties die gaandeweg tot de klassiekers van de kinder- en jeugdpsychiatrie zijn gaan behoren. Elke bijdrage toont aan dat goede klinische diagnostiek ook toen reeds uitstekende beschrijvende diagnosen opleverde die tot op de dag van vandaag geldingskracht bezitten. Dit gegeven maakt de uitgave niet alleen interessant voor professionals binnen het werkveld van de kinder- en jeugdpsychiatrie, maar ook voor hen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de concepten ‘ziekte’ en ‘stoornis’ in de tijd.

Over de auteurs :

F. Verheij is als hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en hoofd patiëntenzorg verbonden aan het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Ph.D.A. Treffers is als hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en is directeur van het Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium te Oegstgeest.

Inhoudstafel :

Klassiekers van de kinder- en jeugdpsychiatrie

Over vak en vakgebied
1 Tramer, M. (1945). Einführendes in die Kinderpsychiatrie
2 Rümke, H.C. (1943). Over kinderpsychiatrie.
3 Krevelen, D. Arn. van (1953). Kinderpsychiatrie – een specialisme?
4 Sanders-Woudstra, J.A.R., Minderaa, R.B., & Verheij, F. (1982). Kinderpsychiatrie: een vak en een identiteit.

Stoornissen in de motoriek
5 Stevens, H. (1971). Gilles de la Tourette and his syndrome by serendipity.

Aandachts- en hyperactiviteitsstoornissen
6 Still, G.F. (1902). Some abnormal psychical conditions in children, Lecture I.
7 Still, G.F. (1902). Some abnormal psychical conditions in children, Lecture II.
8 Still, G.F. (1902). Some abnormal psychical conditions in children, Lecture III.
9 Bradley, C. (1937). The behavior of children receiving benzedrine.
10 Laufer, M.W., & Denhoff, E. (1937). Hyperkinetic behavior syndrome in children.

Eetstoornissen
11 Laségue, Dr. (1873). On hysterical anorexia.
12 Lafeber, Chr. (1965). Theorie en therapie van anorexia nervosa.
13 Rosman, B.L., Minuchin, S., & Liebman, R. (1975). Family lunch session: An introduction to family therapy in anorexia nervosa.

Somatoforme stoornissen
14 West, C. (1884). Lecture XVI. In Lectures of the diseases of infancy and childhood.
15 Green, M., & Solnit, A.J. (1964). Reactions to the threatened loss of a child: A vulnerable child syndrome.
16 Stierlin, H. (1976). The dynamics of owning and disowning: Psychoanalytic and family perspectives.

Ontwikkelingsstoornissen
17 Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact.
18 Asperger, H. (1944). Die “Austistischen Psychopathen” im Kindesalter.
19 Mahler, M.S. (1952). On child psychosis and schizophrenia; Autistic and symbiotic infantile psychoses.
20 Zr. Gaudia (1953). Behandeling van kinderen met een autistisch toestandsbeeld.
21 Rett, A. (1977). Cerebral atrophy associated with hyperammonaemia.
22 Schopler, E., Brehm, S.S., Kinsbourne, M., & Reichler, R.J. (1971).

Angststoornissen
23 Rush, B. (1798). On the different species of phobia.
24 Terr, L.C. (1979). Children of Chowchilla; A study of psychic trauma.
25 Krevelen, D. Arn. van (1968). Kinderen die niet naar school te krijgen zijn.
26 Hersov, L. (1979). Schoolweigering: diagnose en behandeling.

Stemmingsstoornissen
27 Spitz, R.A., & Wolf, K.M. (1946). Anaclitic depression; An inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood, II.
28 Nagera, H. (1970). Children’s reactions to the death of important objects; A developmental approach.

Externaliserende stoornissen
29 Aichhorn. A. (1964). On the problem of wayward youth.
30 Aichhorn. A. (1964). Delinquency in a new light.
31 Hart de Ruyter, Th. (1963). Over ontstaan en behandeling van de zgn.

Child maltreatment
32 Kempe, C.H., Silverman, F.N., Steele, B.F., Droegemueller, W., & Silver, H.K. (1962). The battered-child syndrome.
33 Asher, R. (1951). Munchausen’s syndrome.
34 Meadow, R. (1977). Munchausen syndrome by proxy; The hinterland of child abuse.