Publieke opinie

De Boer Connie - 't Hart Harm

overzicht

In de media komt het begrip "publieke opinie" - ook wel "openbare mening" genoemd - vaak voor, soms in combinatie met begrippen als beeldvorming, imago of maatschappelijk draagvlak. In "Publieke Opinie" diepen de auteurs de betekenis van dit complexe begrip uit en duiken in de geschiedenis van het denken over openbare mening
 9789047300151 /  Boom /  2007 /  1stz editie /  212p. /  pb / 

Publieke opinie

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

In de media komt het begrip 'publieke opinie', ook wel 'openbare mening' genoemd, vaak voor, soms in combinatie met begrippen als beeldvorming, imago of maatschappelijk draagvlak. Maar wat wordt er eigenlijk mee bedoeld?

In 'Publieke opinie' diepen de auteurs de betekenis van dit complexe begrip uit en duiken in de geschiedenis van het denken over openbare mening. Ingegaan wordt op de verschillende deelnemers in de publieke opinie, de verschillende factoren in de totstandkoming ervan en de invloed van de publieke opinie op de media, de politieke agenda, het beleid en de uitvoering van besluiten.

Ruime aandacht krijgt de manier waarop onderzoek naar de openbare mening wordt opgezet en uitgevoerd. Bureaus voor markt- en opinieonderzoek voeren veelal opinieonderzoek uit om vast te stellen wat de publieke opinie over een onderwerp is. Over de resultaten van dit onderzoek wordt vaak in de media gerapporteerd.

In 'Publieke opinie' wordt besproken wat deze resultaten waard zijn en wat ze politici en communicatiewetenschappers opleveren.

Inhoudsopgave

Inleiding

1 Het begrip 'publieke opinie'

1.1 Definitie van publieke opinie 1.1.1 Meningsverdeling 1.1.2 Individueel versus collectief 1.1.3 Openbaarheid – de expressie van meningen 1.1.4 Structuur 1.1.5 Politiek systeem 1.1.6 Onderwerp van algemeen belang 1.1.7 Perceptie van de mening van anderen – sociale normen

1.2 De 'opinie' 1.2.1 Opinies versus feiten 1.2.2 Opinies in de zin van moraal, zeden en gewoonten 1.2.3 Opinies, attituden en waarden

1.3 Het woord 'publiek'

1.4 Het object van publieke opinie

1.5 Opinieklimaat

1.6 De dynamiek van de publieke opinie 1.6.1 Fasen in de openbare meningsvorming 1.6.2 Invloed van de publieke opinie 1.6.3 Kwaliteit van opinies en non-opinies

1.7 Tot slot

2 Theorieën over de publieke opinie; een korte geschiedenis

2.1 Inleiding

2.2 Normatieve theorieën 2.2.1 Het liberaal-democratisch model 2.2.2 Het functioneren van de openbare mening

2.3 Openbare mening en democratie, aandacht voor de empirie 2.3.1 Klassiek-democratisch denken volgens Berelson 2.3.2 Habermas

2.4 Samenvatting

3 Publieke opinie als verzameling meningen van mensen, al of niet in groepsverband

3.1 Inleiding

3.2 Opinies en attituden

3.3 Het denkproces

3.4 Rationaliteit

3.5 Opinies en karakter

3.6 Groepen en massa's

3.7 Ingroup en outgroup

3.8 Een massapsychologische benadering 3.8.1 Symbolisch interactionisme 3.8.2 Het concept 'massa'

3.9 Geruchten

3.10 De zwijgspiraal

3.11 Samenvatting

4 De rol van media en communicatie in de publieke opinie

4.1 Normatieve vragen over media en publieke opinie

4.2 Het functioneren van de media

4.3 Publieke opinie als communicatieproces

4.4 Publieke opinie als rationaliteit en als sociale controle 4.4.1 Publieke opinie als rationaliteit 4.4.2 Sociale controle

4.5 Het spanningsveld tussen de individuele, collectieve en institutionele dimensies 4.5.1 Individuen en de media 4.5.2 Media en de collectieve en institutionele dimensie van de publieke opinie

4.6 Nieuwe media

4.7 Mediagenres

4.8 Samenvatting

5 Opinieonderzoek

5.1 Inleiding

5.2 Verschillende manieren om onderzoek te doen

5.3 Experimenten, quasi-experimenten en non-experimenten 5.3.1 Zuivere experimenten 5.3.2 Quasi-experimenten 5.3.3 Non-experimenten

5.4 Onderzoek door vragen 5.4.1 De enquête 5.4.2 Deliberative polls 5.4.3 Keuzevragenlijsten 5.4.4 Groepsinterviews

5.5 Bestaand materiaal 5.5.1 De analyse van (bij)producten van maatschappelijke processen 5.5.2 Observatiestudies 5.5.3 Inhoudsanalyse

5.6 Empirisch onderzoek naar invloed van publieke opinie op besluitvorming 5.6.1 Valt invloed van openbare mening op besluitvorming vast te stellen?

5.7 Samenvatting

6 Opiniepeilingen

6.1 Inleiding

6.2 Betrouwbaarheid en validiteit 6.2.1 Non-respons 6.2.2 Internetenquêtes 6.2.3 Access panels

6.3 Non-opinies

6.4 De vragenlijst en het interview 6.4.1 De vragen 6.4.2 De vraagvolgorde 6.4.3 Sociale wenselijkheid 6.4.4 Interviewereffecten

6.5 Presentatie van de resultaten 6.5.1 Codes 6.5.2 Voorafgaande vragen 6.5.3 De praktijk

6.6 Samenvatting

7 Publieke opinie, politiek en samenleving

7.1 Publieke opinie

7.2 Controversen

7.3 Belang en betekenis van de publieke opinie

7.4 Bruikbaarheid van het model

7.5 Politici en openbare mening

7.6 Tot slot

Literatuur

Register

Over de auteurs