De VZW

Marleen Denef (Red)

overzicht

Deze leidraad voor alle adviseurs, accountants, advocaten, revisoren, notarissen, juristen, … die voor vzw’s werken combineert wetenschappelijke diepgang met praktijkgerichtheid. Door de gedetailleerde inhoudstafel en de gestructureerde opbouw is het boek bovendien gemakkelijk consulteerbaar voor wie een snelle opzoeking wil doen of een antwoord zoekt op een concrete vraag.
 9789048620241 /  die Keure /  2015 /  1ste editie /  720p. /  pb / 

De VZW

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

In deze nieuwe editie van het standaardwerk rond VZW’s krijgt u een grondige analyse van

•De situering en de algemene kenmerken van de vzw •Wie kan een vzw oprichten?

•De oprichting van een vzw

•De organen van een vzw en hun werking

•Boekhouding, jaarrekening en controle

•Optreden in rechte van een vzw

•Aansprakelijkheid •Schenkingen en legaten

•De ontbinding en vereffening van de vzw

•Fusies en splitsingen van vzw’s

•De omzetting van de vzw in een vso

•De vzw en haar vrijwilliger

•De vzw en het belastingrecht

Deze leidraad voor alle adviseurs, accountants, advocaten, revisoren, notarissen, juristen, … die voor vzw’s werken combineert wetenschappelijke diepgang met praktijkgerichtheid.

Door de gedetailleerde inhoudstafel en de gestructureerde opbouw is het boek bovendien gemakkelijk consulteerbaar voor wie een snelle opzoeking wil doen of een antwoord zoekt op een concrete vraag.

De regelgeving in dit boek is bijgewerkt tot op 31 december 2014.

Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL

INLEIDING

HOOFDSTUK 1. SITUERING EN ALGEMENE KENMERKEN VAN DE VZW Afdeling

1. Algemeen

Afdeling 2. Wettelijke specialiteit, statutaire specialiteit en rechtsbekwaamheid van de vzw

Afdeling 3. De verzelfstandiging van commerciële activiteiten: de vzw als aandeelhouder

Afdeling 4. Vergelijking met enkele aanverwante rechtsvormen

Afdeling 5. Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (“feitelijke verenigingen

HOOFDSTUK 2. WIE KAN EEN VZW OPRICHTEN? Afdeling

1. Oprichters

Afdeling 2. De overheid als oprichter, lid en/of vertegenwoordigde binnen de vzw

HOOFDSTUK 3. DE OPRICHTING VAN EEN VZW

Afdeling 1. Algemeen draaiboek voor de oprichting van een vzw

Afdeling  2. De inhoud van de statuten van de op te richten vzw

Afdeling  3. Formaliteiten tijdens het bestaan van de vzw

Afdeling 4. Centrum van werkzaamheden van een buitenlandse vzw

HOOFDSTUK 4. DE ORGANEN VAN EEN VZW EN HUN WERKING

Afdeling 1. Inleiding

Afdeling 2. De algemene vergadering

Afdeling 3. De raad van bestuur

HOOFDSTUK 5. BOEKHOUDING, JAARREKENING EN CONTROLE

Afdeling 1. Kleine vzw’s: boekhouding en jaarrekening

Afdeling 2. Grote en zeer grote vzw’s: boekhouding en jaarrekening

Afdeling 3. De commissaris

Afdeling 4. Rol en opdracht van de accountant in vzw’s zonder verplichte commissaris

HOOFDSTUK 6. OPTREDEN IN RECHTE VAN EEN VZW

Afdeling 1. Rechtspersoonlijkheid

Afdeling 2. Het belangvereiste

Afdeling 3. Procesrechtelijk optreden en vertegenwoordiging

HOOFDSTUK 7. AANSPRAKELIJKHEID

Afdeling 1. Inleiding

Afdeling 2. Aansprakelijkheid van de vzw

Afdeling 3. Aansprakelijkheid van de leden

Afdeling 4. Aansprakelijkheid van het bestuur

Afdeling 5. Aansprakelijkheid van de commissaris

HOOFDSTUK 8. SCHENKINGEN EN LEGATEN

Afdeling 1. Inleiding

Afdeling 2. Burgerrechtelijke en administratiefrechtelijke aspecten

Afdeling 3. Fiscaalrechtelijke aspecten

HOOFDSTUK 9. DE ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE VZW

Afdeling 1. Inleiding

Afdeling 2. Onderscheid tussen ontbinding en nietigheid

Afdeling 3. Ontbinding en faillissement van een vzw

Afdeling 4. De ontbinding

Afdeling 5. De vereffening

HOOFDSTUK 10. FUSIES EN SPLITSINGEN VAN VZW’S

Afdeling 1. Wat verstaat men onder een juridische fusie of splitsing van vzw’s?

Afdeling 2. De juridische regels van toepassing op fusies en splitsingen van vzw’s

Afdeling 3. De juridische bestanddelen van een fusie of splitsing

Afdeling 4. Fusies tussen een vzw en een andere rechtspersoon

HOOFDSTUK 11. DE OMZETTING VAN DE VZW IN EEN VSO

Afdeling 1. Inleiding

Afdeling 2. Procedure

Afdeling 3. Continuïteit van de rechtspersoonlijkheid

Afdeling 4. Overgang leden-vennoten

Afdeling 5. Bijzondere aansprakelijkheidsmechanismen n.a.v. de omzetting

HOOFDSTUK 12. DE VZW EN HAAR VRIJWILLIGER

Afdeling 1. Wettelijk kader

Afdeling 2. Toepassingsgebied van de Vrijwilligerswet

Afdeling 3. Kostenvergoedingen

Afdeling 4. Aansprakelijkheidsregeling

Afdeling 5. Verzekeringen

Afdeling 6. Informatieverplichting

Afdeling 7. Toepassing van arbeidsrechtelijke reglementering

Afdeling 8. Uitkeringsgerechtigde vrijwilligers

HOOFDSTUK 13. DE VZW EN HET BELASTINGRECHT

Afdeling 1. Inleiding

Afdeling 2. Inkomstenbelastingen

Afdeling 3. Belasting over de toegevoegde waarde

BIJLAGEN

Bijlage 1. Model onderhandse oprichtingsakte VZW .

Bijlage 2. Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen