De wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut

Frank Hendrickx

overzicht

Op 31 december 2013 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen gepubliceerd.
 9789048618675 /  die Keure /  2014 /  1ste editie /  150p. /  pb / 

De wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Op 31 december 2013 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen gepubliceerd.

De wet is het resultaat van een hele geschiedenis en beoogt, na intense onderhandelingen met de sociale partners, een door de minister van Werk uitgewerkt voorstel om te zetten. De wet heeft grotendeels de bedoeling om de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 te wijzigen in haar bepalingen betreffende de opzeggingstermijnen en de carenzdag.

Onmisbaar werkinstrument

Omwille van het wezenlijke en praktische belang van deze hervorming in het arbeidsrecht, bundelt deze uitgave de nieuwe wetgeving en de daarbij horende voorbereidende werken.

de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut

de nieuwe, gecoördineerde versie van de Arbeidsovereenkomstenwet

de oude bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 inzake het ontslagrecht, zoals die in de wet stonden op 31 december 2013, omdat de toepassing ervan nog steeds verondersteld wordt in de overgangsregeling van de wet van 26 december 2013

de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State, aangezien de parlementaire werken niet onbelangrijk zijn voor een beter begrip en de interpretatie van de nieuwe wettelijke bepalingen

Dit alles wordt voorafgegaan door een uitgebreide ‘Inleiding tot de wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut’.

De bedoeling hiervan is om een wegwijs te bieden en een bespreking te verschaffen van de belangrijkste wijzigingen die de wet van 26 december 2013 aanbrengt en de knelpunten die ze met zich meebrengen. Op deze manier beoogt deze uitgave een nuttig instrument te zijn voor zowel de praktijk als de studie van het arbeidsrecht.

Inhoudsopgave :

Inleiding tot de wet betreffende de invoering van
een eenheidsstatuut

Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (B.S. 31.XII.2013, ed. 3)

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (B.S. 22.VIII.1978, err. B.S. 30.VIII.1978)

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (Uittreksel: Ontslagbepalingen zoals van toepassing vóór 1 januari 2014) (B.S. 22.VIII.1978, err. B.S. 30.VIII.1978)

Memorie van toelichting, Wetsontwerp van 21 november 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut

Advies van de Raad van State nr. 54.231/1 van 6 november 2013