Dienstverlening aan vreemdelingen

Vansimpsen

overzicht

Belgische OCMW’s vervullen een belangrijke rol in de begeleiding van personen die na migratie hulp zoeken. Deze begeleiding vergt echter specifieke kennis om succesvol te zijn. Het handboek “Dienstverlening aan vreemdelingen” is dan ook geen overbodige luxe: deze overzichtelijke leidraad maakt de practicus wegwijs in de veelvuldige en vaak ondoorzichtige regelgeving ter zake.
 9789049603236 /  Vanden Broele /  2012 /  1ste editie /  458p. /  pb / 

Dienstverlening aan vreemdelingen

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Belgische OCMW’s vervullen een belangrijke rol in de begeleiding van personen die na migratie hulp zoeken. Deze begeleiding vergt echter specifieke kennis om succesvol te zijn. Het handboek “Dienstverlening aan vreemdelingen” is dan ook geen overbodige luxe: deze overzichtelijke leidraad maakt de practicus wegwijs in de veelvuldige en vaak ondoorzichtige regelgeving ter zake.

De uitdagingen die met de hulpverlening aan vreemdelingen gepaard gaan, worden op een omvattende wijze behandeld, van het ogenblik van de indiening van de aanvraag tot aan de terugvordering van de kosten van de dienstverlening bij de Staat. Daarbij wordt telkens de nodige aandacht besteed aan de samenhang met de andere relevante reglementeringen, zoals de verblijfswetgeving.

Inhoudstafel

I. Bevoegdheid

1.1. Het ontvangen van een hulpaanvraag en de inschrijving ervan

1.2. Het bevoegdheidsonderzoek

1.3. De algemene bevoegdheidsregel: de gewone verblijfplaats

1.4. De uitzonderingen op de algemene bevoegdheidsregel

1.5. De procedure in geval van vaststelling van onbevoegdheid

II. Dienstverlening

2.1. Recht op maatschappelijke integratie

2.2. Recht op opvang

2.3. Recht op maatschappelijke dienstverlening en andere ocmw-dienstverlening

III. Betoelaging van de kosten van de hulpverlening

3.1. Recht op maatschappelijke integratie

3.2. Recht op opvang

3.3. Recht op maatschappelijke dienstverlening