Europees Arbeidsrecht

Roger Blanpain

overzicht

Dit boek valt uiteen in drie delen: een algemeen deel betreffende het institutioneel kader waarin het gemeenschapsrecht gestalte krijgt (I), een deel gewijd aan het individueel arbeidsrecht (II) en een derde deel, gewijd aan het collectief arbeidsrecht (III).
 9789048613359 /  die Keure /  2012 /  1ste editie /  592p. /  hc / 

Europees Arbeidsrecht

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Dit boek valt uiteen in drie delen:

een algemeen deel betreffende het institutioneel kader waarin het gemeenschapsrecht gestalte krijgt (I)

een deel gewijd aan het individueel arbeidsrecht, waar inzake heel wat belangrijke thema's baanbrekend werk werd geleverd en het Europees Hof van Justitie ingrijpende arresten heeft geveld (II)

en een derde deel, gewijd aan het collectief arbeidsrecht, waar vooral aandacht wordt besteed ann Europese cao's en Europese ondernemingsraden (III).

Om de bruikbaarheid van deze uitgave te verhogen wordt het afgesloten met een gedetailleerd zaakregister, een korte bibliografie en de chronologische lijst van de geciteerde arresten van het Hof.

Inhoudstafel :

Lijst van afkortingen

Proloog

DEEL I. ALGEMEEN DEEL

Hoofdstuk I. Sociale instellingen
Hoofdstuk II. De sociale gesprekspartners
Hoofdstuk III. Arbeidsrechtelijke bevoegdheden
Hoofdstuk IV. Europees arbeidsrecht: aanhangwagen of locomotief?

DEEL II. INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT
Hoofdstuk I. Het vrije verkeer van werknemers
Hoofdstuk II. Het vrij verrichten van diensten
Hoofdstuk III. Internationaal privaat arbeidsrecht
Hoofdstuk IV. Individuele arbeidsovereenkomsten
Hoofdstuk V. Kinderopvang en bescherming van jongeren op het werk. De richtlijn van 22 juni 1994
Hoofdstuk VI. Gelijke behandeling
Hoofdstuk VII. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen
Hoofdstuk VIII. Bescherming van de zwangere vrouw op het werk
Hoofdstuk IX. Arbeidsduur, zondagsrust, nachtarbeid en ouderschapsverlof
Hoofdstuk X. Veiligheid en gezondheid
Hoofdstuk XI. Herstructurering van ondernemingen

DEEL III. COLLECTIEF ARBEIDSRECHT
Hoofdstuk I. Collectief onderhandelen en de vrije mededinging
Hoofdstuk II. Inspraak van werknemers

Websites

Zaakregister