Handboek fiscale sanctionering

Maus Michel

overzicht

Fiscale fraude is een groot maatschappelijk probleem. Financiële solidariteit gaat hand in hand met de financiële bijdrageplicht. Dit is van cruciaal belang om ons huidig socio-economisch verzorgingsmodel in stand te houden. Fiscale fraude efficiënt voorkomen en aanpakken is daarom noodzakelijk.
 9789048620661 /  die Keure /  2015 /  1ste editie /  300p. /  pb / 

Handboek fiscale sanctionering

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Fiscale fraude en de maatschappij

Fiscale fraude is een groot maatschappelijk probleem. Financiële solidariteit gaat hand in hand met de financiële bijdrageplicht. Dit is van cruciaal belang om ons huidig socio-economisch verzorgingsmodel in stand te houden. Fiscale fraude efficiënt voorkomen en aanpakken is daarom noodzakelijk.

Fiscale fraude en de wet

De verschillende wetgevende instanties creëerden een wetgevend kader om inbreuken te beteugelen en zo de handhaving van het fiscaal recht te verzekeren: het fiscaal straf- en strafprocesrecht.

In enge zin omvat dit enkel de regelgeving rond de strafrechtelijke sanctionering van fiscale inbreuken. Het omschrijft de verschillende soorten misdrijven, de toepasselijke straffen en de bijzondere regels ten aanzien van fiscale misdrijven.

In ruimere zin omvat het ook de regelgeving rond de administratieve beteugeling van fiscale inbreuken. Frauderende belastingplichtigen kunnen niet alleen strafrechtelijk, maar ook administratief gesanctioneerd worden.

Inhoudstafel

Deel I. Algemene principes van het fiscale straf- en strafprocesrecht Hoofdstuk

1. Inleiding

Hoofdstuk 2. Belastingontwijking en belastingontduiking

Hoofdstuk 3. De omvang van de fiscale fraude

Hoofdstuk 4. Oorzaken van de fiscale fraude

Hoofdstuk 5. Kort historisch overzicht van het fiscaal straf- en strafprocesrecht

Deel II. Sanctionering van fiscaalrechtelijke inbreuken

Hoofdstuk 1. Administratieve versus strafrechtelijke sanctionering

Hoofdstuk 2. De fiscaal-administratieve sancties

Hoofdstuk 3. De fiscaal-strafrechtelijke sancties

Hoofdstuk 4. De rechtsbescherming bij de fiscale sanctionering

Hoofdstuk 5. De burgerrechtelijke gevolgen van fiscale fraude

Deel III. Het fiscaal strafprocesrecht

Hoofdstuk 1. Het fiscaal vervolgingsbeleid

Hoofdstuk 2. De start van het fiscaal onderzoek

Hoofdstuk 3. De wederzijdse samenwerking tussen het parket en de fiscus tijdens het fiscaal (straf)onderzoek

Hoofdstuk 4. De internationale samenwerking in fiscale strafzaken

Hoofdstuk 5. Het lot van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale strafzaken

Hoofdstuk 6. Het verval van de fiscale strafvordering