Handboek Welzijn op het Werk : Juridische Aspecten

Van Regenmortel Anne (Red) - BuelensJan - Reyniers Kelly - Van Puyvelde Ilse - Vervliet Valérie

overzicht

Het juridische landschap inzake "Welzijn op het werk" is in de laatste twintig jaar ingrijpend gewijzigd. Met de Welzijnswet van 4 augustus 1996 startte in België een indrukwekkende herstructureringsoperatie die bijna - maar nog niet volledig - is afgerond. Dit handboek is het eerste Nederlandstalige basiswerk over de juridische aspecten van welzijn op het werk.
 9789048620708 /  die Keure /  2015 /  1ste editie /  450p. /  pb / 

Handboek Welzijn op het Werk : Juridische Aspecten

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Het juridische landschap inzake "Welzijn op het werk" is in de laatste twintig jaar ingrijpend gewijzigd. Met de Welzijnswet van 4 augustus 1996 startte in België een indrukwekkende herstructureringsoperatie die bijna - maar nog niet volledig - is afgerond.

Dit handboek is het eerste Nederlandstalige basiswerk over de juridische aspecten van welzijn op het werk. De term "juridische aspecten" geeft aan dat niet het volledige juridische landschap wordt besproken: wel wordt er ingezoomd op de basiskennis van het recht inzake welzijn op het werk. Dit handboek biedt de basisinformatie om u in deze materie te verdiepen als student, advocaat, magistraat, bedrijfsjurist, preventieadviseur, consulent, bedrijfsverantwoordelijke ...

Onder leiding van Anne Van Regenmortel hebben de eminente juristen Jan Buelens, Kelly Reyniers, Ilse Van Puyvelde en Valérie Vervliet zich met veel enthousiasme achter dit project geschaard.

De basis van dit handboek is de opleiding preventieadviseur niveau I die al meer dan 30 jaar aan de Universiteit Antwerpen wordt georganiseerd. Daarnaast komen aspecten aan bod uit het opleidingsonderdeel "Veiligheid en welzijn op het werk" in de Master Veiligheidswetenschappen die in 2013 aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen werd opgestart.

De complexiteit en de omvang van de welzijnsreglementering dwongen de auteurs ertoe bepaalde keuzes te maken en eigen accenten te leggen. Zo gaan ze doelbewust in op onderwerpen die vaak stiefmoederlijk worden behandeld. Daarnaast komt de historiek van de welzijnsreglementering ruimschoots aan bod.

Ook het minder bekende aanbod aan preventieve voorzieningen binnen de professionele risicoverzekering wordt uitvoerig weergegeven. De publieke sector wordt hierbij niet vergeten. Deze eigen accenten beletten echter niet dat ook de meer klassieke items de revue passeren, zoals de actoren en de organisatorische structuren betrokken bij het welzijnsbeleid. Een analyse van de Welzijnswet en zijn belangrijkste uitvoeringsbesluiten staat hierbij centraal, zonder evenwel de Europese inbedding uit het oog te verliezen.

Dit handboek werd bijgewerkt tot 15 februari 2015. De nieuwe regelgeving inzake psychosociale risico's werd bijgevolg nog verwerkt. Een driejaarlijkse herdruk wordt voorzien. Intussen houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Inhoudstafel :

Woord vooraf A. Van Regenmortel

Inhoud

Deel 1. Theoretisch en conceptueel kader p. 1 A. Van Regenmortel J. Buelens K. Reyniers I. Van Puyvelde V. Vervliet

Deel 2. Verhouding recht en preventie p. 21 A. Van Regenmortel J. Buelens K. Reyniers I. Van Puyvelde V. Vervliet

Deel 3. (Beknopt) HIstorisch overzicht van de ontwikkeling van de welzijnsreglementering p. 47 A. Van Regenmortel J. Buelens K. Reyniers I. Van Puyvelde V. Vervliet

Deel 4. Het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) als oerbron voor de technische en medische bescherming van de werknemers p. 59 A. Van Regenmortel J. Buelens K. Reyniers I. Van Puyvelde V. Vervliet

Deel 5. Preventie in de professionele risicoverzekering p. 93 A. Van Regenmortel J. Buelens K. Reyniers I. Van Puyvelde V. Vervliet

Deel 6. Toepassingsgebied en algemene beginselen van huidige welzijnsreglementering p. 139 A. Van Regenmortel J. Buelens K. Reyniers I. Van Puyvelde V. Vervliet

Deel 7. De actoren betrokken bij het welzijnsbeleid p. 163 A. Van Regenmortel J. Buelens K. Reyniers I. Van Puyvelde V. Vervliet

Deel 8. Organisatorische structuren betrokken bij het welzijnsbeleid p. 283 A. Van Regenmortel J. Buelens K. Reyniers I. Van Puyvelde V. Vervliet

Deel 9. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid inzake welzijn p. 343 A. Van Regenmortel J. Buelens K. Reyniers I. Van Puyvelde V. Vervliet

Deel 10. Opsporing en handhaving door de overheid p. 393 A. Van Regenmortel J. Buelens K. Reyniers I. Van Puyvelde V. Vervliet Bibliografie A. Van Regenmortel J. Buelens K. Reyniers I. Van Puyvelde V. Vervliet

Lijst van gebruikte afkortingen A. Van Regenmortel J. Buelens K. Reyniers I. Van Puyvelde V. Vervliet

Trefwoordenregister A. Van Regenmortel J. Buelens K. Reyniers I. Van Puyvelde V. Vervliet

Over de auteurs