Het taalgebruik voor de arbeidsverhoudingen

Roger Blanpain

overzicht

In dit boek gewijd aan de taal in onze arbeidsverhoudingen komen volgende onderwerpen aan bod: de toren van Babel - internationale regelgeving - beschrijving van de genesis van de taalregeling - nationale regelingen betreffende taalgebruik - decreet van de Nederlandse Cultuurraad - Franse taaldecreet van 30 juni 1982 - resultaten van prakijkonderzoek in enkele ondernemingen
 9789048609017 /  die Keure /  2012 /  1ste editie /  107p. /  hc / 

Het taalgebruik voor de arbeidsverhoudingen

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

In dit boek gewijd aan de taal in onze arbeidsverhoudingen komen volgende onderwerpen aan bod:

- “de toren van Babel”: past onze taalregeling nog in het kader van het EU-beleid?

- internationale regelgeving, de Europese en de nationale wetgeving m.b.t. discriminatie op het stuk van taal

- beschrijving van de genesis van de taalregeling

- nationale regelingen betreffende taalgebruik

- decreet van de Nederlandse Cultuurraad

- Franse taaldecreet van 30 juni 1982

- resultaten van prakijkonderzoek in enkele ondernemingen.

Inhoudstafel :

HOOFDSTUK I. DE TOREN VAN BABEL
Afdeling I. De wereld is mijn dorp
Afdeling II. De Europese Unie: 27 landen, 23 officiële talen
Afdeling III. Wie bepaalt de "geldende" taal? De EU en/of de Lidstaat?
Afdeling IV. En België en zijn deelstaten?

HOOFDSTUK II. GELIJKE BEHANDELING: GEEN DISCRIMINATIE OP GROND VAN TAAL
Afdeling I. Nederlands op de werkvloer
Afdeling II. Internationaal recht
Afdeling III. Europees recht

HOOFDSTUK III. GENESIS VAN DE EIGEN TAALREGELING

HOOFDSTUK IV. DE NATIONALE REGELINGEN
Afdeling I. Taalgebruik van akten en bescheiden bestemd voor het personeel
Afdeling II. Ondernemingsraad
Afdeling III. Collectieve arbeidsovereenkomst
Afdeling IV. De arbeidsovereenkomst voor binnenschippers en zeevissers

HOOFDSTUK V. HET DECREET VAN DE NEDERLANDSE CULTUURRAAD
Afdeling I. Toepassingsgebied
Afdeling II. Taalgebruik - beginselen
Afdeling III. Sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer
Afdeling IV. Bescheiden en documenten
Afdeling V. Vertaling in één of meer talen
Afdeling VI. Toezicht
Afdeling VII. Sancties

HOOFDSTUK VI. HET FRANSE TAALDECREET

HOOFDSTUK VII. DE PRAKTIJK IN DE ONDERNEMINGEN
Afdeling I. Sector en aantal werknemers & samenstelling en talen
Afdeling II. Multinationale ondernemingen & ondernemingsraad
Afdeling III. Praktische problemen

BESLUITEN

BIBLIOGRAFIE

BIJLAGEN
1. Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van talen in bestuurszaken
2. Decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten
en bescheiden van de ondernemingen
3. Decreet van 30 juni 1982 inzake de bescherming van de vrijheid van het taalgebruik van de Franse taal in de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsook van akten en documenten van ondernemingen opgelegd door de wetten en de reglementen

ZAAKREGISTER