Verplichtingen van een kleine VZW

PROCURA vzw

overzicht

De wet van 27 juni 1921 werd op grondige wijze gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. Sindsdien zijn er al veelvuldig correcties aangebracht aan de nieuwe wetgeving. Niet eenvoudig om als vrijwilliger met een bestuursengagement in een vereniging zonder winstoogmerk je weg nog te vinden in de talrijke wettelijk opgelegde verplichtingen.
 9789044118216 /  Garant /  2010 /  1ste editie /  315p. /  pb / 

Verplichtingen van een kleine VZW

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

De wet van 27 juni 1921 werd op grondige wijze gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. Sindsdien zijn er al veelvuldig correcties aangebracht aan de nieuwe wetgeving. Niet eenvoudig om als vrijwilliger met een bestuursengagement in een vereniging zonder winstoogmerk je weg nog te vinden in de talrijke wettelijk opgelegde verplichtingen. Het is dus van groot belang dat de bestuurders van de duizenden kleine verenigingen weten wat zij moeten doen en laten om wettelijk in regel te blijven met de nieuwe VZW-wet.

Deze uitgave wil hen daarbij helpen. Alle verplichtingen, zowel op juridisch als boekhoudkundig vlak, worden gedetailleerd besproken. De verschillende documenten die men moet opmaken worden de bestuurders van kleine verenigingen zonder winstoogmerk ingevuld aangereikt. Tevens vindt men er verschillende modellen die zo over te nemen zijn. In dit werk vindt men geen academische beschouwingen.

Enkel wat onmiddellijk bruikbaar is komt aan bod. Met deze uitgave zullen de administratieve en andere verplichtingen een heel stuk eenvoudiger worden, zodat men zich als bestuurder vooral kan bezig zijn met die dingen waarvoor men zich geëngageerd heeft: de realisatie van de maatschappelijk relevante doelstellingen van de vereniging.

Uit de inhoud:

Voorwoord

Deel I Juridische en administratieve verplichtingen

Hoofdstuk I Rechtspersoonlijkheid

Hoofdstuk II Oprichtingsakte

Hoofdstuk III Statuten

Hoofdstuk IV Naam van de vereniging

Hoofdstuk V Adres van de zetel

Hoofdstuk VI Minimaal aantal leden

Hoofdstuk VII Doel van de vereniging zonder winstoogmerk

Hoofdstuk VIII Voorwaarden en formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden

Hoofdstuk IX Algemene vergadering

Hoofdstuk XRaad van bestuur

Hoofdstuk XILedenbijdrage

Hoofdstuk XII Bestemming vermogen bij ontbinding

Hoofdstuk XIII Duur van de vereniging

Hoofdstuk XIV Formulieren I & II

Hoofdstuk XV Modelstatuten

Hoofdstuk XVI Checklist

DEEL II Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk IWettelijk kader

Hoofdstuk II Boekhoudkundige pricipes

Hoofdstuk III Dagboek van ontvangsten en uitgaven

Hoofdstuk IV Inventaris

Hoofdstuk V Jaarrekening

Hoofdstuk VI Staat van het vermogen

Hoofdstuk VII Vereenvoudigde boekhouding versus volledige dubbele boekhouding

Hoofdstuk VIII Casus jaarrekening

Bijlagen 1.Gecoördineerde VZW-wet 2.Statuten VZW 3.Koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen

Over de auteur(s):

Stefaan Tuytten, van opleiding jurist en boekhouder, is senior consultant social profit bij SBB Accountants en Belastingsconsulenten. Hij is eveneens werkzaam als docent in het hoger onderwijs. Daar doceert hij de vakken `Vennootschapsboekhouden' en 'Personenbelasting'. Hij was jarenlang directeur in een social-profit organisatie, zodat hij uitermate vertrouwd is met de sector. Dat de social-profit zijn stokpaardje is, valt niet te ontkennen. Verschillende werken kunnen hiervan getuigen. Zo is hij co-auteur van onder meer Management in de Non Profit (Kluwer), Praktijkgids voor de VZW (Ced.Samson). In de reeks `Leidraad voor VZW's' neemt hij de uitgave 'De boekhouding' (Standaard Uitgeverij) voor zijn rekening en tekent hij ook voor de Almanak Rechtspersonenbelasting (Standaard Uitgeverij). Daarnaast is deze auteur lid van de kernredactie van het tijdschrift `VZW-Actueel' (Standaard Uitgerij) en van `VZW-Info' (Kluwer) en werkt hij mee aan verschillende andere tijdschriften zoals bijvoorbeeld `Accountancy en Fiscaliteit' (Standaard Uitgeverij) en `Accountancy Actualiteit' (Kluwer). Binnen zijn professionele activiteiten geeft hij verschillende opleidingen in het kader van de social-profit.