Reputaties op het spel : Maatschappelijk verantwoord ondernemen in een onderhandelingssamenleving

Rob van Tulder - Alex van der Zwart

overzicht

In "Reputaties op het spel" worden de dilemma's en uitdagingen besproken die ondernemingen, overheden en maatschappelijke groeperingen - drie zijden van de maatschappelijke driehoek - ondervinden bij het onderhandelen over de invulling van verantwoord ondernemen
 9789027480620 /  Spectrum /  2008 /  5de editie /  400p. /  pb / 

Reputaties op het spel : Maatschappelijk verantwoord ondernemen in een onderhandelingssamenleving

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

De roep om maatschappelijk verantwoord ondernemen klinkt steeds luider, maar het is nog onduidelijk hoe aan die roep adequaat gehoor kan worden gegeven.

In 'Reputaties op het spel' worden de dilemma's en uitdagingen besproken die ondernemingen, overheden en maatschappelijke groeperingen - drie zijden van de maatschappelijke driehoek - ondervinden bij het onderhandelen over de invulling van verantwoord ondernemen. Wetgeving alleen volstaat niet en het zogenaamde 'reputatiemechanisme' blijkt beperkt effectief.

De auteurs introduceren het begrip 'maatschappelijk interfacemanagement'. Daarmee typeren ze de spanningsvelden die tussen ondernemers, overheden en maatschappelijke groeperingen bestaan op het terrein van geloofwaardig maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ondernemingsstrategieën zijn pas effectief en duurzaam als op twee scheidsvlakken adequate keuzes gemaakt worden: publiek/ privaat en profit/non-profit. In dit boek zijn bovendien zeventien spraakmakende cases gebundeld. Ze worden systematisch behandeld en geanalyseerd.

Ondernemingen als Triumph, IKEA, PepsiCo, ABN Amro en Schiphol kruisen de degens met maatschappelijke groeperingen als Burma Centrum Nederland, Schone Kleren Kampagne, NiZA en Milieudefensie.

De onderwerpen zijn: kinderarbeid, milieuverontreiniging, dictatuur, conflictdiamanten, voeding en mensenrechten. De auteurs schetsen de contouren van een stakeholder-dialoog als meest adequate vorm van maatschappelijk interfacemanagement voor de toekomst.

Inhoudsopgave

Voorwoord en aanleiding

Deel I: Een samenleving in beweging

1. Samenleven als driehoeksrelatie

2. Beweging, maar in welke richting?

3. Botsende sferen in een onderhandelingssamenleving

Deel II: Maatschappelijk verantwoord ondernemen, principes van interfacemanagement en reputatie

4. De issuelevenscyclus van maatschappelijk verantwoord ondernemen

5. Interfaces en (zelf)disciplinering

6. Reputatie en correctie

Deel III: Maatschappelijke-interfaceconflicten

7. Door uitbuiting voordeliger? (SKK en SOMO versus C&A)

8. Schoon, stil en fris Bulderbos (Milieudefensie versus Schiphol)

9. 'The choice of a new genocide'? (Free Burma Coalition versus PepsiCo)

10. Birmees dictatorpils (XminY versus Heineken)

11. Do it Just (Oxfam en SKK versus Nike)

12. De zee als vuilnisvat? (Greenpeace versus Shell)

13. Stille diplomatie (Amnesty International en Pax Christi versus Shell)

14. Stikken voor bijna niks? (LIW versus Adidas-Salomon)

15. NO X-soja (Greenpeace versus Cargill)

16. Verontruste adoptieouders (VVFP ea. versus Foster Parents Plan)

17. Bagger in Birma (Burma Centrum Nederland versus IHC Caland)

18. IKEA family, soms wel erg jong? (Socialistische Partij (SP) versus IKEA)

19. Conflictdiamanten (NiZA versus ABN Amro)

20. Prikkelende bHoes uit Birma (SKK en FNV versus Triumph International)

21. Dioxinezalmen? Friends of the Earth Scotland versus Nutreco)

22. Kwik met twee maten meten? (TAAM en Greenpeace versus Unilever)

23. Where's the beef? It's in your fries! (Bharti en VLAN versus McDonald's)

Deel IV: Conflict of strategische (stakeholder) dialoog?

24. Lessen in reputatie, corrigeren en disciplineren

25. Op weg naar een strategische stakeholderdialoog

Uitgebreide notenlijst, literatuurlijst en index