Rijker Coachen : Verdieping door inzet van je eigen persoon

Jan Remmerswaal

overzicht

Coaching gaat altijd over ontwikkeling. Maar meestal wil dit zeggen: ontwikkeling van de cliƫnt. Het bijzondere aan dit boek is dat het vooral gaat over je eigen ontwikkeling als coach. Als coach beschik je over een dubbel instrumentarium: enerzijds methoden en technieken, anderzijds je eigen persoon. Dat laatste is je belangrijkste instrument, want je eigen inzet bepaalt of de gebruikte methoden en technieken effectief zullen zijn.
 9789024426591 /  Boom /  2019 /  1ste editie /  224p. /  pb / 

Rijker Coachen : Verdieping door inzet van je eigen persoon

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Coaching gaat altijd over ontwikkeling. Maar meestal wil dit zeggen: ontwikkeling van de cliënt. Het bijzondere aan dit boek is dat het vooral gaat over je eigen ontwikkeling als coach. Als coach beschik je over een dubbel instrumentarium: enerzijds methoden en technieken, anderzijds je eigen persoon. Dat laatste is je belangrijkste instrument, want je eigen inzet bepaalt of de gebruikte methoden en technieken effectief zullen zijn.

Een schatkist ter verdieping en verrijking van je coaching 'Rijker coachen' focust op je authenticiteit, je persoonlijke werkstijl, je vermogen tot zelfreflectie, je mate van zelfinzicht en zelfkennis, en je manier van omgaan met weerstand. Het laat zien wat ervoor nodig is om meer op bestaansniveau te durven werken. Een verrijking van je coaching die jou én je coachee verder helpt.

Inhoudsopgave

Woord vooraf 11

1 Coachen met inzet van je eigen persoon 13

1.1 Jouw persoon tijdens coaching 13

1.2 Bestaansniveau 14

1.3 Authenticiteit en zelfkennis 15

1.4 Beschermingsstrategieën 15

1.5 Levensthema’s 16

1.6 Methodisch coachen 17

1.7 Andere wezenlijke zaken 18

1.8 Je innerlijke team 18

1.9 Emoties en overdracht 19

1.10 Valkuilen 20

1.11 Tot slot 20

2 Gelaagdheid in communicatie 23

2.1 Inhoud en betrekking 24

2.2 Twee sporen in coaching: probleem en interactie 25

2.3 Vijf niveaus 25

2.4 Interventies op inhoudsniveau 26

2.5 Interventies op procedureniveau 28

2.6 Interventies op interactieniveau 30

2.7 Interventies op bestaansniveau 31

2.8 Contextniveau 33

3 Gelaagdheid binnen de persoon 35

3.1 Zelfpresentatie en privézelfbeeld 35

3.2 Zelfbescherming 37

3.3 Gelaagdheid van emoties 38

3.4 Erkenning en bestaansniveau 39

3.4.1 Erkennen en niet-erkennen 40

3.4.2 Drie aspecten van erkenning 40

3.5 Zingeving 41

3.6 Mythische laag 44

3.7 Subculturele laag 45

4 Beschermingsstrategieën 49

4.1 Bescherming – maar waarom? 50

4.2 Perfectionisme 51

4.3 Beheersing en controle 53

4.4 Op zoek naar harmonie 56

4.5 Reddersgedrag 58

4.6 Zich sterk aan cliënten hechten 59

4.7 Nog meer strategieën 62

4.8 Tot slot 63

5 Levensthema’s 65

5.1 Levensthema’s van cliënten 66

5.2 Levensthema’s van coaches 67

5.3 Herkomst van levensthema’s 69

5.4 Over jouw levensthema’s in de rol van coach 70

5.6 Methodisch omgaan met levensthema’s 72

5.7 Tot slot 74

6 Veiligheid en vertrouwen 75

6.1 Vertrouwen als ontwikkelingsthema 75

6.2 Betrouwbaarheid en vertrouwen 76

6.3 Klimaat van vertrouwen als basis voor ontwikkeling 77

6.4 Twee stijlen van coaching 78

6.5 Concrete interventies 80

6.6 Nog enkele aandachtspunten 82

6.7 Unfreezing 82

6.8 Tot slot 83

7 Methodisch coachen 85

7.1 Wat is methodisch coachen? 85

7.2 De coach gaat aan de coaching vooraf 86

7.3 Beginfase 87

7.4 Middenfase 89

7.5 Eindfase 93

7.6 Enkele algemene thema’s 94

7.7 Tot slot 95

8 Zijdeurinterventies 97

8.1 De voordeur, de zijdeur en de achterdeur 97

8.2 Methodische overwegingen 99

8.3 Gebruik van verhalen 100

8.4 Landkaart op de vloer 101

8.5 Gebruik van foto’s of associatiekaarten 102

8.6 Geleide fantasie en visualisatie 102

8.7 Rituelen 103

8.8 Dramamethoden 104

8.9 Labyrint en ganzenbord 105

8.10 Indicaties voor zijdeurinterventies 106

8.11 Contra-indicaties 107

8.12 Tot slot 107

9 Acht basisdynamieken in coaching 109

9.1 Actie en reflectie 110

9.2 Geven en ontvangen 113

9.3 Beschermen en uitdagen 116

9.4 Afstand en nabijheid 117

9.5 Conflict en harmonie 117

9.6 Directiviteit en overgave 119

9.7 Confrontatie en acceptatie 121

9.8 Regisseur en tuinman 122

9.9 Vragenlijst ‘Mijn coachstijl’ 125

9.10 Lemniscaten 126

9.11 Tot slot 129

10 Het innerlijke team 131

10.1 Mijn eigen subpersonen 131

10.2 Verschillende subpersonen 133

10.2.1 Kennismaking met subpersonen 135

10.2.2 Werken met een subpersoon 136

10.3 Het innerlijke team 137

10.4 Het bewuste ik 139

10.5 Het innerlijke team van Susanne 140

10.6 Het innerlijke team van Annelies 143

10.7 Suggesties voor werkvormen 147

10.8 De voordelen van het werken met het innerlijke team 149

10.8 Tot slot 150

11 Omgaan met emoties 151

11.1 Basisemoties 151

11.2 Verschil tussen buitenkant en binnenkant 154

11.3 Emoties tijdens transities 156

11.4 Overdracht 157

11.4.1 Signalen van overdracht bij de coach 159

11.4.2 Overdracht in relaties 159

11.4.3 Zich herhalende gezinspatronen 160

11.4.4 Allergieën en crazymakers 162

11.5 Tot slot 163

12 Existentiële dimensies 165

12.1 Macht en onmacht 165

12.2 Vrijheid en angst 167

12.3 Creativiteit en starheid 168

12.4 Genegenheid en prestatiedwang 170

12.5 Je eigen profiel 172

12.6 Profiel in lemniscaten 172

12.7 Authenticiteit 173

12.8 Misbruik van onmacht 175

12.9 Tot slot 179

13 Valkuilen 181

13.1 Vier coaches over hun valkuilen 182

13.2 Te veel voorbereiden 182

13.3 Te ambitieuze doelen 184

13.4 Te veel verantwoordelijkheid 185

13.5 Eenzijdige schuldtoewijzing 188

13.6 Te veel hechting 189

13.7 Te weinig openheid 190

13.8 Eenzijdigheid 191

13.9 Suggesties voor een profiel 193

13.10 Tot slot 194

14 Persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling als coach: twee verhalen 197

14.1 Het verhaal van Jessica 197

14.2 Het verhaal van Silke 203

14.3 Tot slot 209

15 Adviezen voor de professional 211

15.1 Algemene adviezen 211

15.2 Methodisch coachen 213

15.3 Gelaagdheid 214

15.4 Emoties 214

15.5 Transities 216

15.6 Overdracht 217

Woorden van dank 219

Literatuur 220