Rond Leiderschap : De brug tussen wetenschap en praktijk

Patrick Vermeren

overzicht

Over het begrip 'Leiderschap' is reeds heel wat gepubliceerd. Vaak gaat het om vrijblijvende inzichten van een of andere internationaal gereputeerde managementgoeroe. Het boek 'Rond Leiderschap' onderscheidt zich hiervan op vele vlakken. Patrick Vermeren vertrekt immers van een rijke ervaring in het bedrijfsleven. Deze kennis vertaalde hij de voorbije jaren in tientallen opleidingen in bedrijven, met de klemtoon op leiderschap. De auteur kiest bovendien bewust voor een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Het meest recente fundamenteel onderzoek uit de psychologie, de biologie en de neurologie assimileert en verwerkt hij in zijn praktijkgerichte opleidingen.
 9789038222929 /  Academia Press /  2011 /  2de editie /  550p. /  hc / 

Rond Leiderschap : De brug tussen wetenschap en praktijk

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

De 'evidence-based' aanpak is de rode draad doorheen 'Rond Leiderschap'.

Centraal staat het door Vermeren en zijn collega's ontworpen Leiderschapscurcumplex. Het is een handzaam instrument aan de hand waarvan leiderschap kan worden gedefinieerd en in kaart worden gebracht.

Deze theorie werkt de auteur verder uit en concretiseert hij voor een aantal onderdelen van het bedrijfsproces (beslissingsprocessen, vergadertechnieken, taakverdeling, motivatie, ...). De talloze verwijzingen in de tekst en de bibliografie ondersteunen de argumentatie van de auteur.

Met dit boek slaat consulent Patrick Vermeren de broodnodige brug tussen twee deze twee werelden, waarbij hij zichzelf en de wetenschappelijke literatuur voortdurend in vraag durft te stellen en zich zo hoedt voor de confirmatieneiging. Op een vlotte, zeer onderhoudende en wetenschappelijk gedegen wijze weet Patrick Vermeren zowel consulenten als academici blijvend te prikkelen doorheen dit boek.

Wat is een goede leidinggevende stijl? Hoe spelen leidinggevenden in op de motivatie van werknemers? Dit vormen de centrale vragen binnen dit boek dat zonder twijfel een bron van inspiratie zal zijn voor leidinggevenden die graag hun leidinggevende stijl willen optimaliseren! (Prof Maarten Vansteenkiste - UGent)

Patrick Vermeren is een HR-professional die voluit de kaart van Evidence Based HR trekt. Hij is gespecialiseerd in leiderschap, individuele coaching en het faciliteren van groepen.

Patrick Vermeren startte zijn carrière als leidinggevende in diverse bedrijven (banksector en autosector). Hij ontwikkelde een passie voor leren en wetenschap. Vooral de psychologie, de gedragsbiologie en de neurobiologie boeien hem erg. Hij is erg begaan met het evenwicht tussen het bedrijfsbelang (productiviteit en rentabiliteit) en het welzijn van de werknemers.

Naast een theoretische visie op leiderschap reikt hij met dit boek ook praktische adviezen aan.

Vanuit de uitgesproken visie dat betrouwbare kennis zoveel mogelijk moet gedeeld worden, publiceerde hij 'De HR-ballon : 10 populaire praktijken doorprikt' (derde herziene druk 2009) en 'Anders Leiden' (2009).

Na jaren intensieve literatuurstudie is Patrick Vermeren er wonderwel in geslaagd om een zeer ambitieus project tot een goed einde te brengen. Weinig academici kunnen aan de publicatiedruk weerstaan en slagen er dan ook maar zelden in om buiten hun ivoren toren te treden. Omgekeerd nemen weinig consulenten de tijd om zich na hun opleiding grondig te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen in de wetenschappelijke literatuur. Academici en consulenten zijn op elk op hun manier ‘wereldvreemd’.

Rond Leiderschap' is een uniek boek dat door alle leidinngevenden in het algemeen en door HR verantwoordelijkeb in het bijzonder moet worden gelezen. Het boek biedt de noodzakelijke achtergrond om succesvol leiderschap in praktijk te brengen. Ik ben onder de indruk van de theoretische onderbouw gekoppeld met de pratische implicaties. Brengt mijn studententijd een beetje terug: roos van Leary, 'Stad van Axen' ed. Ook de relatie met andere bekende leiderschapstheorien vind ik zeer interessant'. Martin Vranken : Director HR Operations Mobistar

Over de auteur :

Patrick Vermeren is een hr-professional die voluit de kaart van Evidence Based hr trekt. Hij is gespecialiseerd in leiderschap, individuele coaching en het faciliteren van groepen. Patrick Vermeren startte zijn carrière als leidinggevende in diverse bedrijven (banksector en autosector). Hij ontwikkelde een passie voor leren en wetenschap. Vooral de psychologie, de gedragsbiologie en de neurobiologie boeien hem erg. Hij is erg begaan met het evenwicht tussen het bedrijfsbelang (productiviteit en rentabiliteit) en het welzijn van de werknemers. Vanuit de visie dat kennis moet gedeeld worden, publiceerde hij eerder De HR-ballon. 10 populaire praktijken doorprikt, Anders Leiden en Rond Leiderschap. De brug tussen wetenschap en praktijk (in het Frans Le Cercle du Leadership) en diverse artikels in tijdschriften.